NF Seňorina vás zve na Den Alzheimerovy nemoci (čtvrtek 21. 9. 2023)

NF Seňorina vás zve na Den Alzheimerovy nemoci (čtvrtek 21. 9. 2023)

Mít každou ponožku jinou, najít knihu v lednici, vyrazit v pyžamu do kavárny... Tohle všechno je pro lidi s Alzheimerovou nemocí normální.

Srdečně vás zveme na setkání v Městské knihovně v Praze – Hradčany, kde si ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 17:17 připomeneme Světový den Alzheimerovy nemoci. Na tento významný den jsme pro vás připravili program se zajímavými hosty a našimi podporovateli.

Pozvání přijal Petr Vacek, který přečte úryvek z knihy Starý král ve vyhnanství. Dále společně s Kateřinou Winterovou pokřtíme nové charitativní Aloisovy ponožky. Podrobnější program najdete níže.

Těší se na vás celý tým NF Seňorina.

PROGRAM

Znáte Dobrobot? Přinesl 9 000 Kč pro NF Seňorina

Znáte Dobrobot? Přinesl 9 000 Kč pro NF Seňorina

Letos v květnu jsme spustili první charitativní aukci pro Nadační fond Seňorina. Dobrobot je první dobročinná aukční platforma, která prostřednictvím on-line aukcí jednoduše a bezpečně propojuje sociálně a společensky odpovědné firmy a individuální dárce s neziskovými organizacemi.

Naše první aukce zvala na výlet “S Davidem Matáskem na Vespě na Hrad”.

Vítězka, paní Petra z JPS s.r.o., nasedla natěšeně k Davidu Matáskovi na jeho Vespu u Domu Radost 16.8. vpodvečer. Původně ji David plánoval svézt přes Trojské zahrady až na Hrad. Bylo jim dopřáno dojet na kafíčko k Národnímu, kde si ho, jak David Matásek prohlásil, dali po italsku na stojáka. Ale pak jízdu zarazil nečekaný slejvák v Holešovicích, takže skončili na pumpě a na Hrad už nedorazili. Zážitek to byl ale každopádně! 

“Byla to jízda”, komentovala Petra jízdu, když sesedla z historické Vespy z roku 1980.

Oficiálně aukci vyhrála společnost JPS s.r.o., která vydraženou výhru pojala zároveň jako zaměstnanecký benefit. Ten si užila, i přes nepřízeň počasí, právě paní Petra. HR manažerka JPS s.r.o. Eva Nohejlová účast v aukci a celkovou podporu Nadačního fondu Seňorina okomentovala slovy:

“Mám ráda dárky, co dávají smysl. Mám radost, když jeden dárek potěší dvakrát. Proto jsem hned po nástupu do JPS nakoupila úžasné Aloisovy ponožky pro celý tým. Byli nadšení. Našim lidem se líbila podpora Nadačního fondu Seňorina a tak jsme pokračovali dál. Skvělé ponožky jsme věnovali na Vánoce i našim zákazníkům. Když jsem viděla, že Nadační fond Seňorina vyhlásil aukci o skvělý zážitek – jízdu na Vespě s Davidem Matáskem, neváhala jsem a vrhla se do ní s cílem ji vyhrát. Čekalo nás totiž pravidelné firemní letní setkání, kde vždy soutěžíme a bavíme se – a tohle byla naprosto skvělá výhra. Potěšila dokonce více jak dvakrát.

Myslím, že pro firmy je to skvělá příležitost, jak pořídit dárky, co mají smysl, a udělat něco dobrého pro naši společnost.

Děkuji Jarce Švarcbachové a Davidu Matáskovi, že moje kolegyně Petra získala nezapomenutelný zážitek.”  

Ing. Eva Nohejlová, HR manažer JPS s.r.o.

Nadační fond Seňorina tak získal krásných 9 000 Kč, které použijeme na podporu pečujících o blízké s Alzheimerovou nemocí.

Jarka Švarcbachová, ředitelka Nadačního fondu Seňorina, říká: “Moc děkujeme Dobrobotu a Davidu Matáskovi za příležitost vyzkoušet si fundraising formou charitativní aukce. Je to zajímavý projekt, kdy můžeme našim podporovatelům nabídnou za jejich příspěvek něco navíc. A samozřejmě to nebyla naše poslední aukce, jedeme dál…”.

Jarka rovnou vyhlásila další charitativní aukci. Tentokrát o 2 vstupenky do Stavovského divadla s prohlídkou zákulisí před představením Nebezpečné známosti za doprovodu naší patronky Martiny Preissové. Podrobnosti o této aukci najdete tady: https://dobrobot.cz/nebezpecne-znamosti-s-m-preissovou.

Děkujeme za podporu všem zúčastněným!

Tým Nadačního fondu Seňorina 

Jaká je souvislost mezi demencí a halucinacemi?

Jaká je souvislost mezi demencí a halucinacemi?

Co jsou halucinace?

Halucinace je pocit vnímání něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Může se týkat kteréhokoli nebo všech smyslů. Nejčastějším typem halucinací, které lidé s demencí zažívají, jsou zrakové halucinace. Mohou být jednoduché (například vnímání blikajících světel) nebo složité (například vidí zvířata, lidi nebo zažívají zvláštní situaci). Lidé s demencí se často domnívají, že mají halucinace, i když se ve skutečnosti pouze mýlí v tom, co viděli (mylné vnímání a identifikace).

Co způsobuje halucinace?

Zrakové halucinace jsou obvykle způsobeny poškozením mozku. Častěji se vyskytují u lidí s demencí s Lewyho tělísky a demencí u Parkinsonovy choroby. Halucinace ale mohou mít také lidé s Alzheimerovou chorobou.

Halucinace mohou být také způsobeny fyzickým onemocněním včetně horečky, záchvatu, mrtvice, migrény a infekce. Nemoci, které způsobují záněty a infekce, jako je například zápal plic, mohou narušit funkci mozku a způsobit delirium. Někteří lidé s deliriem budou mít halucinace. Kdyby váš blízký projevoval známky deliria, vyhledejte lékařskou pohotovost.

Halucinace někdy vznikají jako vedlejší účinek léků. Léky na Parkinsonovu chorobu mohou často vyvolat halucinace. Před jakoukoli změnou léků se poraďte se svým praktickým lékařem.

Jak se u člověka halucinace objevují?

 • Sluchové halucinace – slyšíte věci, které tam nejsou, například hlasy nebo kroky.
 • Čichové halucinace – cítíte věci, které tam nejsou, například kouř nebo parfém.
 • Hmatové halucinace – fyzicky cítíte věcí, které tam nejsou, jako je polibek nebo hmyz lezoucí po kůži.
 • Chuťové halucinace – v ústech cítíte zvláštní chutě, například kovová chuť (časté u lidí s epilepsií).
 • Vizuální halucinace – jsou častější u lidí s demencí s Lewyho tělísky a mívají podobu komplexních, živých a velmi realistických halucinací lidí nebo zvířat. Trvají několik minut a vyskytují se často.

Halucinace mohou být velmi nepříjemné a mohou vést k tomu, že se osoba s demencí začne bát a potřebuje podporu. Pro některé lidi jsou však halucinace příjemné nebo uklidňující. Často záleží na tom, jaké halucinace mají a jak na ně reagují ostatní.

Jak lze halucinace léčit?

Léčba léky často lidem s demencí příliš nepomáhá. Halucinace, zejména u lidí s demencí s Lewyho tělísky, však mohou reagovat na léky proti demenci.

Antipsychotická léčba může někdy pomoci zmírnit závažné nebo obtěžující halucinace. Tato léčba by měla být použita pouze tehdy, když jiná nezabrala, protože může způsobit nepříjemné nebo nebezpečné vedlejší účinky. Tato medikace by měla být pravidelně přehodnocována.

Jak poznáte, že má někdo halucinace?

Někdy se může zdát, že osoba má halucinace, ale příčina je jiná (například se místo toho jedná o chybné vnímání). Následující tipy mohou pomoci rozpoznat halucinace:

Halucinace se liší od nesprávného vnímání nebo nesprávné identifikace. Vyslechněte si, co osoba popisuje, a ověřte, zda něco nemůže být příčinou toho, co prožívá. Pokud například popisuje „hejno hmyzu“ a na koberci je rušný vzor, může se jednat o mylnou představu. Výměnou nebo zakrytím koberce může mylné vnímání ustat.

Pokud se zdá, že má osoba sluchové halucinace (slyší věci, které tam nejsou), zařiďte, abyste jí zkontrolovali sluch. Pokud osoba nosí naslouchátko, zkontrolujte, zda správně funguje při správném nastavení, a povzbuďte ji, aby ho nosila. Osoba může mít spíše problémy se sluchem než halucinace.

Pokud se zdá, že má osoba chuťové halucinace (cítí v ústech věci, které tam nejsou), ujistěte se, že chodí na pravidelné zubní prohlídky, abyste vyloučili jiné příčiny, jako je zubní kaz nebo krém na zubní protézu.

Podpora osoby, která má halucinace

Pokud osoba, o kterou pečujete, pravidelně trpí halucinacemi, objednejte ji k praktickému lékaři.

Ujistěte se, že osoba pravidelně absolvuje kontrolu léků u lékárníka nebo praktického lékaře, protože nové léky nebo kombinace léků mohou být příčinou halucinací.

Pokud se halucinace osoby týkají více smyslů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, protože to může být příznakem vážného onemocnění. Lékařskou pomoc byste měli vyhledat, pokud:

 • halucinace dotyčnou osobu děsí
 • halucinace trvají dlouho
 • halucinace se vyskytují často
 • osoba se zdá být zmatenější než obvykle (což může být známkou deliria).

V klidu vysvětlete, co se děje. Pokud si dotyčný tuto informaci nezapamatuje, zopakujte ji, až bude klidnější. Pokud to stále není možné, nehádejte se s nimi – nepomůže to. Snaha přesvědčit někoho o tom, že se mýlí, může vést k dalšímu trápení.

Zůstaňte s dotyčnou osobou a snažte se ji uklidnit. Požádejte je, aby popsali své halucinace. Halucinace se mohou vyskytovat jen v určitém prostředí. Jemné odvedení z místa, kde se halucinace vyskytují, může pomoci k jejich vymizení. Zkontrolujte, zda osoba nemá hlad, žízeň nebo zda se necítí nepohodlně. Dehydratace, zácpa nebo infekce mohou vést k deliriu, které je příčinou halucinací. Pomoci může také odvést pozornost osoby a zjistit, zda to halucinace zastaví. Je méně pravděpodobné, že lidé uslyší hlasy, které tam nejsou, když mluví s někým skutečným. Mít společnost může pomoci.

Návštěva praktického lékaře kvůli halucinacím

Při návštěvě praktického lékaře pro podporu při halucinacích pomůže přinést podrobnosti o:

 • Co osoba viděla nebo cítila.
 • V jakou denní dobu se to stalo a po jaké události (například po spánku, jídle nebo cvičení).
 • Kde se to stalo a jak dlouho to trvalo.
 • Jak osoba reagovala (např. zda byla rozrušená) a jaká slova použila k popisu toho, co zažila.
 • Všechny léky, které osoba užívá, a jejich dávkování (včetně volně prodejných léků).
 • Klíčové údaje o zdravotní anamnéze osoby, včetně případných dlouhodobých zdravotních potíží, předchozích onemocnění a problémů s duševním zdravím.
 • Užívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zdroj: https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/hallucinations

Domov nemocného s Alzheimerovou chorobou: heslo zní ZJEDNODUŠOVAT!

Domov nemocného s Alzheimerovou chorobou: heslo zní ZJEDNODUŠOVAT!

Autor: Lucie Šilhová

Znáte ten pocit, když se v noci probudíte z hlubokého spánku a chvíli vám trvá, než se zorientujete, kde vlastě jste? Nakonec vám to naskočí. Nemocní s Alzheimerovou nemocí na takové „prozření“ bohužel spoléhat nemohou. Proto je třeba usnadnit jim orientaci v prostoru, kde se nejčastěji pohybují. Tedy doma. A nejen v noci.

Začít můžeme tam, kde by to člověk vlastně ani nečekal. V šatníku. My sami umíme být hodně nerozhodní ve výběru outfitu, a co teprve nemocný? Asistentka odlehčovacích služeb Cesty domů Alena Štěpánová, která má zároveň osobní zkušenost s péčí o blízkého s Alzheimerovou nemocí, radí maximálně zjednodušit šatník. „Ponechte v něm pár kousků, které k sobě ladí. Vyřaďte oblečení, jež má příliš složité střihy, šněrování a podobně.“ Rozhodně ale nemávněte rukou nad tím, co v šatníku zůstane. Podle Aleny Štěpánové jsou nemocní mnohem vnímavější na projevy okolí než my ostatní. Každé pousmání je pro ně jako pohlazení, tak jim ho dopřejme. Na druhou stranu se ale v urputné snaze o vylepšení zevnějšku blízkého nesnažte měnit jeho styl. Maximum věcí ponechte tak, jak byl zvyklý. Heslo totiž není měnit, ale zjednodušovat. A to platí nejen o oblékání.

Byt není nemocnice

„Není cílem měnit byt na nemocniční zařízení,“ upozorňuje Martina Tesařová, vedoucí odlehčovacích služeb Cesty domů, která spolu s Alenou Štěpánovou v květnovém Alzheimer Café mluvila právě o tom, v čem domácnost nemocnému přizpůsobit, a co naopak ponechat. Změny není nutné dělat okamžitě a překotně. Naopak, dejte si čas. „Většinou ho máte ještě dostatek, abyste mohli změny konzultovat s nemocným,“ radí Martina v rozhovoru, jehož celý záznam si můžete poslechnout zde. Vše, na čem se společně dohodnete, by mělo směřovat k tomu, aby byl nemocný co nejdéle samostatný. To totiž podporuje jeho sebedůvěru, která je v tomto čase velmi potřebná.

Co určitě můžete udělat hned, je odstranění koberečků, o něž se tak dobře zakopává, případně kloužou po podlaze. Stejně už koberce nejsou trendy. Teď frčí bezúdržbové domácnosti, což je další věc, na kterou je třeba myslet. Přece jen, nemocní s demencí bývají méně obratní, často něco vylijí, rozbijí, což se bude s podlahou bez koberce řešit určitě lépe, než když budete lpět na krytině s vysokým vlasem. Z podobného soudku jsou i různé dečky a ubrusy a podobné „pasti“ nastražené na každého, kdo se při chůzi jen trochu zamotá či zakymácí. Co by naopak mělo v domácnosti přibýt, jsou noční světla. Lampička na stolku, osvětlená cesta na toaletu, to nemocnému určitě pomůže v orientaci, když ho v noci přepadne nutkání. Ve dne zase ocení, když zvýrazníte vypínače na stěně. Ve snaze o designovou domácnost je často máme v nenápadném odstínu či dokonce v barvě omítky, prostě tak, aby rušily co nejméně. Teď je na čase je vyměnit za výrazné, případně natřít křiklavou barvou, aby byly vidět co nejvíce. Více se můžete dozvědět zde.

Jídlo na jedno sousto

Je hodně věcí, na které musí rodina myslet, ale Alena Štěpánová má radu, která lecjaké procesy udělá lehčí. „Nemyslete na nemoc, ale na člověka.“ Třeba když společně jíte. Je až srdcervoucí dívat se na blízkého, jak se snaží vidličkou oddělit kousek sousta třeba z palačinky. Samozřejmě že nakonec sáhnete po noži a jídlo mu nakrájíte. Udělejte to ale i sobě, aby se necítil vyčleněný. Na paměti to můžete mít už při přípravě, dobrá jsou jídla, která lze po kouskách vkládat do úst (typově jednohubky), ovoce nakrájené na sousta, místo karbanátků malé kuličky sotva na jednou kousnutí. Opět jde o sebeúctu nemocného, která je křehká a zranitelná jako jeho duše. Více o jídle se dozvíte zde.

A jestliže váš blízký stále ještě zůstává doma sám, pomozte mu, aby nepropadl panice, když nebudete nablízku. Věci, které často užívá, narovnejte přehledně na otevřenou poličku, ať je nemusí dlouho hledat. Čím jich bude méně a budou přehledněji uspořádány, tím bude zmatek menší. Anebo popište šuplíky. Však sami víte, jak se cítíte, když chcete třeba v kuchyni na dovolené, která není vaše hájemství, uvařit čaj nebo kávu. Jak jen dlouho trvá, než objevíte vše potřebné! Tohle jsou momenty, které nám připomenou, jak se člověk s Alzheimerovou nemocí cítí. Není špatné si je čas od času vyzkoušet na vlastní kůži.

Více se můžete dozvědět na našem YouTube Kanále.

Potkali jsme Davida Matáska před divadlem. Svez se s ním na Vespě i ty

Potkali jsme Davida Matáska před divadlem. Svez se s ním na Vespě i ty

Zdroj: Dobrobot.cz

Milé seňory a seňoriny,

v pátek 26. května jsme měli jedinečnou příležitost podílet se na focení s významným hercem
Činohry Národního divadla Davidem Matáskem. Akce proběhla u Stavovského divadla
v Praze a společně s námi se jí zúčastnily zástupkyně platformy Dobrobot, kde nám
momentálně běží aukce.

Davida Matáska jsme zastihli před budovou Stavovského divadla jen chvíli před začátkem
jeho představení s názvem Audience u královny. Populárnímu herci i jeho manželce jsme
předali naše skvělé Aloisovy ponožky a popovídali jsme si o Alzheimerovy nemoci.
„Nadační fond Seňorina jsem si zvolil zcela záměrně, protože nikdy nevíte, kdy vás nebo vaše
blízké potká alzheimer, a potom je dobré mít protekci,“ řekl Matásek s úsměvem.

Po milém povídání jsme společně se zástupkyněmi z Dobrobota přešli k focení a nevynechali
jsme z něj ani naše pracovnice. Nejdříve jsme nafotili samotného Davida Matáska a poté se
k němu přidala i členka správní rady našeho nadačního fondu Eva Nohejlová. Ta dostala
jedinečnou možnost usednout na jeho Vespu, což můžeš i ty!

Pokud jsi fanynkou Davida Matáska a zároveň zbožňuješ italský skútr Vespa, tak neváhej a
přihoď do aukce, kterou najdeš zde. Vítězku tento šarmantní muž sveze na jeho historické
Vespě z roku 1980. Společně se vydáte od botanické zahrady v Troji až na Pražský hrad.

Celý výtěžek z aukce poputuje do rukou týmu Nadačního fondu Seňorina, který pomáhá
seniorům s Alzheimerovou nemocí i jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Jak děti vnímají demenci?

Jak děti vnímají demenci?

Demence je složitý neurologický stav, který významně ovlivňuje osoby, které jím trpí. Nicméně dopad demence se neomezuje pouze na jedince s touto poruchou, ale často postihuje celou rodinu, včetně dětí. Porozumění tomu, jak děti vnímají demenci a jaké jsou psychologické důsledky jejich zkušeností, je klíčové pro poskytování odpovídající podpory a péče těmto dětem. Tento článek si klade za cíl hlouběji proniknout do klíčových aspektů vnímání demence dětmi a zkoumat její hluboký psychologický vliv na ně.

Porozumění demenci:

Děti potřebují správné a vhodné informace o demenci, aby mohly porozumět změnám, které pozorují u svých blízkých. Nedostatek porozumění může vést ke zmatku, strachu a nejistotě. Výzkum naznačuje, že poskytování vhodných informací a otevřená komunikace může pomoci dětem lépe porozumět demenci a přizpůsobit se nové situaci. Vhodně přizpůsobená vysvětlení, vizuální pomůcky a vyprávění mohou pomoci dětem pochopit složité koncepty spojené s demencí tak, aby jim byly srozumitelné.

Lentilka pro dědu Edu je dětská kniha české spisovatelky Ivony Březinové. Čtenář se prostřednictvím příběhů o malém Honzíkovi a dědovi Edovi seznámí s problematikou Alzheimerovy choroby.

Emoční reakce:

Demence vyvolává u dětí, které jsou svědky tohoto stavu u svých blízkých, celou řadu emocí. Mohou prožívat smutek, zmatek, strach, frustraci nebo pocit ztráty identity svých postižených blízkých. Je důležité vytvořit bezpečné a podporující prostředí, kde se děti mohou svobodně vyjadřovat. Podpora otevřené komunikace, poskytování příležitostí k tvořivému projevu a terapeutické intervence, jako je například arteterapie nebo hraní, mohou pomoci dětem zvládat emoční obtíže spojené s demencí.

Změna rodinné dynamiky:

Demence často narušuje rodinnou dynamiku a mění role a odpovědnosti členů rodiny, což může být pro děti zvláště náročné. Mohou se ocitnout v nových rolích, například přebíráním péče nebo zvýšením svých odpovědností v rodině. Tyto změny mohou ovlivnit jejich pocit identity a narušit běžné rutiny. Zapojení dětí do vhodných diskusí o prioritách a rozhodovacích procesů může pomoci rodině efektivněji se vyrovnat s těmito změnami v rodinné dynamice.

Zvládací strategie a podpora:

Podpora dětí při zvládání výzev spojených s demencí je zásadní pro jejich emoční pohodu. Propojení dětí se skupinami vrstevníků s podobnými zkušenostmi nebo poskytování psychologické pomoci a terapie specificky zaměřených na jejich potřeby může přinést pocit uznání a sdílení zkušeností. Školy mohou sehrát důležitou roli v identifikaci a zvládání potřeb dětí, které jsou ovlivněny demencí, nabídkou poradenských služeb, vzdělávacích programů a vytvořením podpůrného prostředí pro učení a rozvoj. Nasměrování dětí na aktivity jako jsou cvičení mindfulness, psaní do deníku nebo zapojení do různých zájmových kroužků, může také pomoci zvládat stres a úzkost.

Dlouhodobé psychologické dopady:

Zkušenosti dětí, které jsou svědky demence, mohou mít dlouhodobé psychologické následky. Tyto dopady se mohou projevovat jako úzkost, deprese nebo zvýšený pocit odpovědnosti a péče o druhé. Je důležité, aby rodiče, pečovatelé a odborníci sledovali a řešili příznaky psychického nepohodlí u dětí. Včasný zásah formou terapie nebo psychologického poradenství může pomoci dětem vyvinout účinné mechanismy zvládání a zvýšit jejich odolnost vůči dlouhodobému dopadu demence na jejich duševní zdraví.

Porozumění dětskému vnímání demence a jejím psychologickým důsledkům je klíčové pro poskytování odpovídající podpory a péče těmto mladým lidem. Podporou otevřené komunikace, poskytováním vzdělání a nabídkou cílených podpůrných služeb můžeme pomoci dětem zvládnout složité emoce a výzvy spojené s demencí. Určením jejich specifických potřeb a podporou odolnosti můžeme podpořit jejich pohodu a zajistit, aby dostaly potřebnou podporu k tomu, aby se mohly rozvíjet a žít naplno přes vliv demence ve svém životě.

Mohlo by vás zajímat:

Nadační fond Seňorina rozšiřuje svůj tým a hledá nové členy

Nadační fond Seňorina rozšiřuje svůj tým a hledá nové členy

S velkou radostí a taky zvědavostí oznamujeme, že Nadační fond Seňorina aktuálně rozšiřuje svůj tým, abychom mohli ještě lépe naplňovat naši misi. Hledáme nadšené a angažované jedince, kteří se chtějí zapojit do našeho úsilí o pomoc potřebným.

V současnosti jsou v naší organizaci otevřeny dvě klíčové pozice:

 1. PR specialista/ka a fundraiser/ka v jednom: Pokud máte zkušenosti v oblasti PR a marketingu a chcete se podílet na zvyšování povědomí o našem fondu i na získávání prostředků na jeho rozvoj, tahle pozice je skvělou příležitostí právě pro vás. Více informací o této pozici najdete v inzerátu PR a fundraiser.
 2. Manažer/ka fondu: Znáte náš fond a chcete se připojit k našemu týmu jako manažer fondu? Tato pozice je klíčová pro řízení a koordinaci našich projektů a aktivit na podporu rodin, které pečují o blízkého s demencí. Pokud vášnivě věříte v naše poslání i ve vaše schopnosti, pozice manažera fondu je pro vás i pro nás skvělou příležitostí ke spolupráci. Více informací o této pozici najdete v inzerátu manažer fondu.

Pokud se cítíte inspirováni naší misí a splňujete požadavky pro některou z těchto pozic, rádi vás přivítáme ve svém týmu. Připojte se k nám a společně pomáhejme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.

Těšíme se na vaše přihlášky do výběrových řízení a na setkání s vámi!

S Davidem Matáskem na Vespě až na Hrad

S Davidem Matáskem na Vespě až na Hrad

Milé seňory a seňoriny,

máme tu aukci pro všechny princezny! Sníš o vyjížďce s princem na bujném koni třeba až na Hrad? Jsi fanynkou herce Davida Matáska? A navíc milovnicí kultovního italského skútru Vespa? Pak neváhej a přihazuj! Konkrétně sem do aukce. Jako vítězka této dobročinné aukce získáš vyjížďku s hercem Činohry Národního divadla Davidem Matáskem po Praze. A to na klenotu jeho ikonické „vosí sbírky”, historické Vespě z roku 1980. Projedeš se s ním naprosto stylově přes trojské výhledy kolem botanické zahrady až na Pražský hrad. Kdy?

Termín si s Davidem dohodneš individuálně a počasí objednáme! Výhra v této aukci je vhodná i jako dárek třeba k ukončení školy nebo jako stylová rozlučka se svobodou. Užij si vyjížďku ve stylu Audrey Hepburn z filmu Prázdniny v Římě a měj radost hned dvakrát.

Výtěžek z dobročinné aukce totiž obdrží tým Nadačního fondu Seňorina, který pomáhá seniorům s Alzheimerovou nemocí i jejich blízkým, kteří o ně pečují. A my za to moc děkujeme!

Rozhodnutí o ústavní péči: jeden z nejtěžších okamžiků pro pečujícího

Rozhodnutí o ústavní péči: jeden z nejtěžších okamžiků pro pečujícího

Autor: Lucie Šilhová

Snažili jste se. Opravdu hodně. Možná i několik let. Ale už to nejde. Nároky na péči o blízkého nemocného v jednu chvíli přesáhnou vaše možnosti. Fyzické, psychické a nejspíš i profesionální. Jenže umístit člověka do domova se zvláštním režimem není jen tak. Není to jeho rozhodnutí, ale vaše. A to je na tom to nejtěžší.

Každý psycholog vám řekne, že kdo chce pomáhat, musí být sám při síle. A pak většinou použije paralelu s kyslíkovou maskou v letadle. Tam vám také před letem kladou na srdce, že bude-li nutné ji použít, nejdřív ji nasaďte sobě a pak teprve dětem nebo lidem, kteří to sami nezvládnou.

Ale ono se to hezky říká, dokud to sám člověk nezažije. Pečující sami bývají někdy překvapeni, kolik sil v sobě dokázali zmobilizovat, někdy dokonce až za hranicí svých schopností. A teď by najednou měli všechno vzdát, když se stav nemocného zhorší? Tak moment! Slovo „vzdát“ není na místě. Protože nejdůležitější, co si v tuhle chvíli musíte uvědomit, je to, že umístění blízkého do domova automaticky nevymaže dobu, po kterou jste mu byli ve dne v noci na blízku.

Rodinné konstelace

Že je to krok nesmírně těžký, nikdo nepochybuje. A víte proč? Protože jste to nejspíš vy, kdo musí rozhodnout za druhého. Pokud je ten druhý navíc rodič, situace je ještě složitější, protože v nás pořád zůstávají vzpomínky na dětství, kdy máma či táta byli nezpochybnitelnou autoritou.

O změněné dynamice vztahu mluvila i psycholožka Veronika Valentová v Alzheimer Café v dubnu: „Pečující se dostane do role rodiče, ale s pocitem, že se nemůže k rodiči chovat úplně stejně jako k dítěti.“ Navíc tady hrozí, že nemoc a blízkost rodiče akcentuje dávné křivdy, o nichž jsme si mysleli, že jsou jednou provždy uzavřené. Všechno se dá ale překonat, třeba s pomocí vnoučat, kteří už mají od svých prarodičů přece jen odstup. „Vnoučata nejsou tak urputná, ne tak svázaná strachem, dokážou lépe vnímat autoritu, protože nejsou tak vzdálena od dětství. Ještě mají v paměti, jak s nimi manipulovali rodiče čili jsou na to opatrní u svých prarodičů. Vnuci obecně slouží jako dobří mediátoři nebo jako kontrolka chování rodičů,“ objasňuje pozici dalších členů rodiny psycholožka.

Rodinné konstelace v péči o blízkého nemocného jsou vůbec zajímavá kapitola. Protože ať chceme, nebo ne, nemoc ovlivní nějakým způsobem každého člena společenství. Hodně znát je to například tehdy, pečuje-li nejvíc žena. Její partner se pak může cítit upozaděný, což může narušit vztah. Je to opravdu všechno velmi křehké a každý musí vložit do „banku“ část svého „jmění“. Někdo schopnost postarat se, někdo toleranci, někdo um jednat s úřady a tak podobně. V každé rodině právě nemoc jednoho z členů může odhalit, jaká role nám sluší a tudíž přísluší. Zajímavý rozhovor právě na tohle téma si můžete vyslechnout v záznamu z Alzheimer Café zde.

Vztek je v pořádku

Ať už si role v rodině nastavíte, jak uznáte za vhodné, vyvarujte se jedné věci – nehledejte ideální řešení, ale funkční řešení. Protože ideální není nic a jen byste ztráceli čas. A taky nervy. I to ale patří k životu. Nezlobte se proto na sebe, když pocítíte někdy vztek. Protože co je opakem vzteku? Apatie. A ta není dobrý parťák při péči. Možná vás vaše vlastní reakce, kdy lítost přejde ve vztek, překvapí, ale pochopte – vy se přece nezlobíte na svého blízkého nemocného. Vy se zlobíte – a právem – na celou tu situaci. Navíc, vztek je občas dobrý. Dokáže totiž mobilizovat síly, je to energizující emoce. A taky kontrolka. Pokud totiž přichází najednou až příliš často, je třeba si říci, aha, něco se děje, nejspíš mi docházejí síly.

Ale zpět na začátek, protože to není konec. Umístit blízkého do domova se zvláštním režimem neznamená, že přestáváte pečovat. Jenom to bude probíhat v trochu jiném režimu. Copak návštěvy, vycházky a pokud to půjde, tak i společně strávené víkendy, nejsou péče? Tak hlavu vzhůru a nezapomeňte, i vy máte svůj život. A jednoho dne se do něj budete chtít vrátit. Tak se snažte se od něj zcela neodstřihnout. Víte přece, co nám ukazují letušky na palubě…

Kdo pečuje o pečující?

Kdo pečuje o pečující?

V současné době trpí demencí celosvětově cca 47 milionů lidí, každý rok přibude 5 milionů nových případů. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova nemoc. V Česku je nyní zhruba 170 tisíc pacientů s tímto nevyléčitelným onemocněním.

Vzhledem k tomu, jak populace stárne, naroste u nás dle odhadů do roku 2050 celkový počet pacientů až na 380 tisíc. Stejným tempem však bohužel neroste ani povědomí o této nemoci, ani služby, které by pomohly jak postiženým, tak lidem, kteří o ně pečují. Ti jsou totiž vystaveni obrovskému tlaku, protože se musí vyrovnat nejen s fatální nemocí blízkého, ale i jejími širšími důsledky, nejen zdravotními. 

Fotky pomáhají

Osvětu a pomoc pak nejčastěji provozují různé neziskové organizace. Jednou z nich je Nadační fond Seňorina, jenž podporuje odlehčovací službu Centrum Seňorina. Pracovníci centra zapojují klienty do běžných denních aktivit, aby neztráceli pocit vlastní hodnoty a uplatnili to, co ještě umí. NF Seňorina organizuje setkávání seniorů s demencí a pečujících s odborníky. Se všemi sdílí znalosti a dovednosti, které činí péči o nemocného snazší. Spolupracuje se zahraničními experty a znalosti předává v ČR prostřednictvím článků na webu a YouTube kanálu Seňorina pro pečující. Vedle toho točí edukační videa, vydává brožury a pořádá osvětové výstavy pro veřejnost.

Ta nejnovější s názvem Všechno je normální je až do 20. července k vidění v pasáži Paláce YMCA. Na velkoformátových fotografiích lze spatřit české osobnosti ve velmi neobvyklých situacích. Ale ony zase tak neobvyklé nejsou. Splést si zubní pastu s krémem na boty, vyrazit v županu do ulic nebo vařit svíčkovou ze svíček, může znít absurdně. Pro lidi s touto nemocí však ne. A právě povědomí o těžkostech a nesnázích nejen těch, kdo nemocí trpí, ale i jejich blízkých, chce projekt šířit prostřednictvím fotografií. Fotografie vznikaly v průběhu uplynulých pěti let a postupně vycházely v rámci kalendářů, které vydával Nadační fond Seňorina. Z výtěžku z prodeje pak NF Seňorina financoval své aktivity.

Co se skrývalo pod nohavicemi?

Vernisáž výstavy proběhla 25. 4. a událost to byla náramná. Dostavila se patronka NF Seňorina, herečka Martina Preissová, která prozradila, že sama často neví, čí je, a to zejména po ránu, když potřebuje roztřídit děti, svačiny a denní aktivity celé rodiny. Kateřina Winterová, jež pózovala pro jednu z fotografií, a také vytvořila design Aloisových ponožek, zase na dotaz, kdy si naposledy nemohla na něco vzpomenout, odpověděla: „Nemohu si vzpomenout.“ Herec Petr Vacek na vernisáži vytáhl nohavice svých kalhot, aby předvedl slušivost Aloisových ponožek na vlastních nohou. Poté zkontroloval ponožky i zakladatelce fondu Jarce Švarcbachové. Herečka Lucie Juřičková, tvář jedné z fotografií, se po celou dobu skromně držela stranou, takže nám není známo, jaký model ponožek zvolila ona.

Stranou se naopak nedržely osmileté dívky Vivien a Alžběta, které hrály na klavír tak krásně, že potlesk nebral konce. Klavíristka Jarmila Holcová připravila své žačky na vystoupení opravdu perfektně a za její čas i námahu jí patří velký dík. Mimochodem, tóny hudby jsou jedna ze vzpomínek, které mozek podle odborníků udrží nejdéle. A protože nejen uměním živ je člověk, a navíc kvalitní strava přispívá k dobré pohodě i zdraví, všichni si svorně a bez výčitek pochutnávali na dobrotách, které na vernisáž dodaly Libeřské lahůdky. O výbornou kávu k zákuskům se postarala Pražírna Voznice, která má kavárnu v pasáži Paláce Ymca. Přijďte si prohlédnout inspirující výstavu a dát si šálek kávy nebo čaje přímo v centru Prahy.

Líbí se vám naše činnost?

Podpořte nás prostřednictvím DMS.

Pošlete dárcovskou sms ve tvaru (TRV trvale):

DMS SENORINA TRV 190

DMS SENORINA 190

Na telefonní číslo: 87 777

Cena DMS je 190kč Poslat můžete i 30, 60, 90 Kč

WWW.DARCOVSKASMS.CZ WWW.NFSENORINA.CZ