Jaká je souvislost mezi demencí a halucinacemi?

Co jsou halucinace?

Halucinace je pocit vnímání něčeho, co ve skutečnosti neexistuje. Může se týkat kteréhokoli nebo všech smyslů. Nejčastějším typem halucinací, které lidé s demencí zažívají, jsou zrakové halucinace. Mohou být jednoduché (například vnímání blikajících světel) nebo složité (například vidí zvířata, lidi nebo zažívají zvláštní situaci). Lidé s demencí se často domnívají, že mají halucinace, i když se ve skutečnosti pouze mýlí v tom, co viděli (mylné vnímání a identifikace).

Co způsobuje halucinace?

Zrakové halucinace jsou obvykle způsobeny poškozením mozku. Častěji se vyskytují u lidí s demencí s Lewyho tělísky a demencí u Parkinsonovy choroby. Halucinace ale mohou mít také lidé s Alzheimerovou chorobou.

Halucinace mohou být také způsobeny fyzickým onemocněním včetně horečky, záchvatu, mrtvice, migrény a infekce. Nemoci, které způsobují záněty a infekce, jako je například zápal plic, mohou narušit funkci mozku a způsobit delirium. Někteří lidé s deliriem budou mít halucinace. Kdyby váš blízký projevoval známky deliria, vyhledejte lékařskou pohotovost.

Halucinace někdy vznikají jako vedlejší účinek léků. Léky na Parkinsonovu chorobu mohou často vyvolat halucinace. Před jakoukoli změnou léků se poraďte se svým praktickým lékařem.

Jak se u člověka halucinace objevují?

 • Sluchové halucinace – slyšíte věci, které tam nejsou, například hlasy nebo kroky.
 • Čichové halucinace – cítíte věci, které tam nejsou, například kouř nebo parfém.
 • Hmatové halucinace – fyzicky cítíte věcí, které tam nejsou, jako je polibek nebo hmyz lezoucí po kůži.
 • Chuťové halucinace – v ústech cítíte zvláštní chutě, například kovová chuť (časté u lidí s epilepsií).
 • Vizuální halucinace – jsou častější u lidí s demencí s Lewyho tělísky a mívají podobu komplexních, živých a velmi realistických halucinací lidí nebo zvířat. Trvají několik minut a vyskytují se často.

Halucinace mohou být velmi nepříjemné a mohou vést k tomu, že se osoba s demencí začne bát a potřebuje podporu. Pro některé lidi jsou však halucinace příjemné nebo uklidňující. Často záleží na tom, jaké halucinace mají a jak na ně reagují ostatní.

Jak lze halucinace léčit?

Léčba léky často lidem s demencí příliš nepomáhá. Halucinace, zejména u lidí s demencí s Lewyho tělísky, však mohou reagovat na léky proti demenci.

Antipsychotická léčba může někdy pomoci zmírnit závažné nebo obtěžující halucinace. Tato léčba by měla být použita pouze tehdy, když jiná nezabrala, protože může způsobit nepříjemné nebo nebezpečné vedlejší účinky. Tato medikace by měla být pravidelně přehodnocována.

Jak poznáte, že má někdo halucinace?

Někdy se může zdát, že osoba má halucinace, ale příčina je jiná (například se místo toho jedná o chybné vnímání). Následující tipy mohou pomoci rozpoznat halucinace:

Halucinace se liší od nesprávného vnímání nebo nesprávné identifikace. Vyslechněte si, co osoba popisuje, a ověřte, zda něco nemůže být příčinou toho, co prožívá. Pokud například popisuje „hejno hmyzu“ a na koberci je rušný vzor, může se jednat o mylnou představu. Výměnou nebo zakrytím koberce může mylné vnímání ustat.

Pokud se zdá, že má osoba sluchové halucinace (slyší věci, které tam nejsou), zařiďte, abyste jí zkontrolovali sluch. Pokud osoba nosí naslouchátko, zkontrolujte, zda správně funguje při správném nastavení, a povzbuďte ji, aby ho nosila. Osoba může mít spíše problémy se sluchem než halucinace.

Pokud se zdá, že má osoba chuťové halucinace (cítí v ústech věci, které tam nejsou), ujistěte se, že chodí na pravidelné zubní prohlídky, abyste vyloučili jiné příčiny, jako je zubní kaz nebo krém na zubní protézu.

Podpora osoby, která má halucinace

Pokud osoba, o kterou pečujete, pravidelně trpí halucinacemi, objednejte ji k praktickému lékaři.

Ujistěte se, že osoba pravidelně absolvuje kontrolu léků u lékárníka nebo praktického lékaře, protože nové léky nebo kombinace léků mohou být příčinou halucinací.

Pokud se halucinace osoby týkají více smyslů, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, protože to může být příznakem vážného onemocnění. Lékařskou pomoc byste měli vyhledat, pokud:

 • halucinace dotyčnou osobu děsí
 • halucinace trvají dlouho
 • halucinace se vyskytují často
 • osoba se zdá být zmatenější než obvykle (což může být známkou deliria).

V klidu vysvětlete, co se děje. Pokud si dotyčný tuto informaci nezapamatuje, zopakujte ji, až bude klidnější. Pokud to stále není možné, nehádejte se s nimi – nepomůže to. Snaha přesvědčit někoho o tom, že se mýlí, může vést k dalšímu trápení.

Zůstaňte s dotyčnou osobou a snažte se ji uklidnit. Požádejte je, aby popsali své halucinace. Halucinace se mohou vyskytovat jen v určitém prostředí. Jemné odvedení z místa, kde se halucinace vyskytují, může pomoci k jejich vymizení. Zkontrolujte, zda osoba nemá hlad, žízeň nebo zda se necítí nepohodlně. Dehydratace, zácpa nebo infekce mohou vést k deliriu, které je příčinou halucinací. Pomoci může také odvést pozornost osoby a zjistit, zda to halucinace zastaví. Je méně pravděpodobné, že lidé uslyší hlasy, které tam nejsou, když mluví s někým skutečným. Mít společnost může pomoci.

Návštěva praktického lékaře kvůli halucinacím

Při návštěvě praktického lékaře pro podporu při halucinacích pomůže přinést podrobnosti o:

 • Co osoba viděla nebo cítila.
 • V jakou denní dobu se to stalo a po jaké události (například po spánku, jídle nebo cvičení).
 • Kde se to stalo a jak dlouho to trvalo.
 • Jak osoba reagovala (např. zda byla rozrušená) a jaká slova použila k popisu toho, co zažila.
 • Všechny léky, které osoba užívá, a jejich dávkování (včetně volně prodejných léků).
 • Klíčové údaje o zdravotní anamnéze osoby, včetně případných dlouhodobých zdravotních potíží, předchozích onemocnění a problémů s duševním zdravím.
 • Užívání alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zdroj: https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/symptoms-and-diagnosis/hallucinations