Montessori metoda snižuje úzkost u lidí s demencí

Metoda Montessori je dobře známá tím, že se používá k úspěšnému zapojení dětí, ale je to také přístup, který získává na oblibě u pečovatelů o rodiče a seniory s demencí. Využíváme ji i v Centru Seňorina. Ačkoli se stále jedná o novou myšlenku, existují již důkazy o tom, že metoda Montessori může snížit úzkost u lidí s demencí tím, že jim poskytuje poutavé činnosti, které pro ně představují uspokojení.

Spojení metody Montessori s demencí

Metoda Montessori, která byla vyvinuta na počátku 20. století, je postavená na názoru, že při práci s dětmi je třeba brát v úvahu jejich schopnosti a potřeby. Čeho jsou schopny? Co dělají rády? Učitel se soustředí na to, aby žáky nevyzýval – nechce, aby byli frustrovaní a vzdali to – ale spíše aby úkol byl trochu nad jejich komfortní zónou, aby stále měli možnost se zlepšovat. Totéž platí pro osoby s demencí.

Montessori metoda péče o osoby s demencí má podobný cíl – zapojit smysly, aby senioři s touto nemocí znovu objevili svět kolem sebe.

Poskytovat co nejefektivnější péči znamená maximalizovat možnosti, které tito jedinci mají, aby se znovu spojili se světem, do kterého ztrácejí přístup. Pečovatelé i vědci stále častěji zjišťují, že smyslové zážitky vytvořené prostřednictvím arteterapie nebo muzikoterapie a fyzických aktivit přinášejí blízkým seniorům s demencí pozitivní emoce, které možná ztratili schopnost prožívat.

Ačkoli se senior s postupující demencí může stát paranoidním nebo uzavřeným, v mnoha případech zůstávají jeho dlouhodobé vzpomínky z velké části zachovány. Metoda Montessori spočívá v poskytování způsobů, jak se s těmito vzpomínkami spojit. Když blízkému seniorovi předložíte čerstvé květiny a prázdnou vázu, může mu to umožnit vystoupit z pocitu izolace a prožít krásný jarní den, protože už samotný zážitek vložení květin do vázy dokáže silně vyvolat vzpomínku například na řezání čerstvých květin.

Osobní přístup a pozitivní postoje, které jsou charakteristickými znaky metody Montessori, pomáhají pečujícím maximalizovat možnosti jejich blízkých znovu se spojit s příjemnými událostmi z minulosti a znovu prožít doprovodné pozitivní emoce.

Jak mohou pečovatelé využít metodu Montessori při demenci

Dr. Cameron Camp, psycholog zabývající se aplikovanou gerontologií, zjistil, že Montessori metoda může být upravena jako základ nového přístupu k péči o osoby trpící demencí. Dr. Camp říká: „V současné době se v rámci Montessori terapie používá metoda: „Jak se můžeme spojit s člověkem, který je ještě tady?“. Jednou z odpovědí na tuto otázku je využití Montessori přístupu k opětovnému zapojení typů paměti, které jsou při demenci ušetřeny, včetně motorické paměti, jako je například oblékání a jídlo.

Příkladem aktivity, kterou Dr. Camp používá k rozvoji dovedností, je, že lidé s demencí pomocí drážkované lžíce hledají ve vaně se suchou rýží předměty, které jsou pohřbeny pod povrchem. Když najdou „poklad“, rýže propadne drážkami a předmět zůstane na lžíci. Jejich mozek se přitom znovu učí motorickým dovednostem, které jsou nezbytné k tomu, aby se nakrmili.

„Chceme převrátit systém na ruby,“ říká doktor Camp, „změnit očekávání lidí ohledně toho, čeho jsou lidé s demencí schopni. Naším úkolem je umožnit tomuto člověku být přítomen – pomoci mu, ať už je na cestě demence kdekoli, aby byl spojen s komunitou a přispíval podle svých nejlepších schopností.“

Různé způsoby, jak mohou pečovatelé uplatnit Montessori v praxi:

  1. U lidí s pokročilou demencí můžou být útěchou panenky, řada panenek a oblečků pro panenky může být pro ně příjemnou činností.
  2. Pro ty, kteří rádi pečou nebo vaří, jsou vhodné přísady na pečení a bezpečné prostředí v kuchyni.
  3. Mějte koš čistých ponožek, které je třeba sladit a složit.
  4. Vyložte koš čistých ručníků, které je třeba složit.
  5. Připravte stoly s materiály pro činnosti, jako jsou puzzle, třídicí cvičení a další hry.
  6. Vyložte koš s plastovými instalatérskými trubkami, které lze spojovat a skládat dohromady.
  7. Stále častěji se dozvídáme, že osoby s demencí si mohou nejen užít proces účasti na něčem, co dříve pravidelně dělaly, ale také odejít s určitým pocitem úspěchu, který může pomoci zlepšit kvalitu jejich života.

Přeloženo z https://www.alzheimers.net/montessori-method-dementia