Nespěchejte a podporujte i při oblékání

Pro rodinné pečující o blízkého s demencí může být oblékání choulostivý a často obtížný úkol. Znalost správné etikety pro oblékání osoby je zásadní dovedností.

Také pomoc při udržování vzhledu může podpořit pozitivní sebevědomí. Tyto úkoly se ale mohou stát pro člověka s Alzheimerovou chorobou v pozdějších stádiích nemoci frustrující.

Přečtěte si tipy pro snazší zvládnutí oblékání a péče o vzhled u blízkých s demencí.