Rozhovor s pečovatelkou a koordinátorkou aktivizačního programu v Centru Seňorina

Míša s klientkou, dotek je důležitý.
zdroj: FB Seňorina

Novou koordinátorkou aktivizačního programuCentrum Seňorina je velmi sympatická pečovatelka Míša Berkovič, která kromě přímé péče, online aktivizací a dalších činností zvládá koordinaci aktivizačních pracovníků a zapojení dobrovolníků.

O: Míšo, jakou máte v Centrum Seňorina roli?
Pracovala jsem zde především jako pečovatelka a aktivizační pracovnice, od května 2022 působím na pozici aktivizační pracovnice a také koordinátorky aktivizačního programu.

O: Jak se Vám v Centru pracuje?
Je to pracoviště, které působí rodinně, nemám pocit, že chodím do nějaké odcizené formální instituce, a to myslím oceňuji nejen já, ale především naši klienti a klientky.

Míša cvičí s klienty
Zdroj: FB Seňorina

O : V čem je Centrum Seňorina jedinečné?
Ve vícero ohledech. Jak už jsem zmínila, je to menší rodinný prostor, zároveň dostatečně velký na to, aby mohl nabízet jak ambulantní, tak pobytovou službu. Máme specifickou klientelu, kterou jsou lidé s kognitivními poruchami mozku a jejich rodina. Jejich rodinu uvádím proto, že poskytujeme odlehčovací službu – odlehčujeme pečujícím, jimiž je právě rodina člověka s kognitivní poruchou. Uplatňujeme Montessori přístup v péči o klienty a máme širokou škálu aktivizačních činností. Tvoříme tým zapálených a šikovných lidí. Seňorina se navíc stále posouvá kupředu, pořád něco zlepšujeme a chceme poskytovat klientům a klientkám tu nejlepší možnou péči zaměřenou na individuální přístup.

O: Jaké máte vztahy s klienty?
Vřelé. Zpravidla oslovujeme příjmením a vykáme, ale reagujeme také na přání oslovování samotnými klienty. Někteří upřednostňují oslovování křestním jménem. I když přistupuji ke klientům profesionálně, ráda s nimi navazuji takový ten čistě lidský přátelský kontakt. Myslím, že je to nakonec to, co oceňují nejvíce.

Míša s klienty během kavárny
Zdroj: FB Seňorina

O : Co je pro Vás při práci nejtěžší?
U nás je podstatné mít v malíku jednotlivé úkony a time management. V Seňorině nejen pečujeme a aktivizujeme, ale někdy také připravujeme jídlo, pereme, vyplňujeme dokumenty apod. Je nutné si umět správně určit priority, aby se vše stihlo. Přičemž největší prioritou je samozřejmě péče o klienty. Náročnější bývá umístění klienta, který má např. agresivní projevy nebo úzkostné stavy. Tam je potřeba být vždy obezřetný, nastavit správný přístup a spolupracovat intenzivněji s rodinou.

O : Co Vás při práci nejvíce naplňuje?
Mě osobně nejvíce baví vymýšlení aktivizací a jejich následná realizace a proces. Z obecného hlediska je to pak jednoznačně radost a spokojenost klientů, kterou mohu pozorovat a prožívat společně s nimi. Když k nám přijde klient, který je zmatený, uzavřený, nic ho nezajímá, a po pár dnech se začne zapojovat do programu, začne komunikovat a usmívat se, to je strašně krásný pocit. A musím říct, že tohle se nám celkem daří :).

Metodika Marie Montessori

Maria Montessori – Zdroj Montessori ČR

Dnes, 6. května si připomínáme výročí 70 let od smrti první italské lékařky, Marie Montessori.  Narodila se 31. srpna 1870. Promovala v Římě z fyziky a matematiky a rozhodla se pokračovat ve studiu medicíny. V roce 1896 toto studium dokončila, a jako první žena se stala doktorkou medicíny v Itálii. V rámci své práce mladá lékařka Maria Montessori navštívila ústav pro děti s mentální postižením a zjistila, že tyto děti potřebují více stimulace než dostávají. Během této doby začala formovat svou vlastní vzdělávací filozofii. Začala navštěvovat kurzy pedagogiky a studovala teorii výchovy (Kramer, 2017).

Dnes už světoznámá Montessori metoda vzdělávání nabízí netradiční přístup k učení, který se zaměřuje na podporu pocitu nezávislosti a osobního rozvoje. Některé z jeho jedinečných součástí zahrnují několikahodinové časové bloky pro aktivity, věkově smíšené třídy a specifické učební materiály a osnovy (Montessori et al.,2017). 

Klientky Centrum Seňorina – Zdroj : FB Seňorina

Montessori přístup pro seniory s demencí podporuje, jak už se téměř 30 let ukazuje, zlepšování kvality života starších lidí, podporuje principy důstojnosti a nezávislosti po celý život. Psycholog Cameron Camp, PhD, je jedním z prvních, kdo transformoval  metodu výuky tradičně používanou u malých dětí a přepracoval ji tak, aby pomohla lidem s Alzheimerovou chorobou získat zpět a co nejdéle si udržet každodenní dovednosti, o které s nemocí přicházejí. Montessori pro seniory je inovativní přístup v péči o klienty s demencí, který lze použít pro jednotlivce nebo skupiny během péče (Lee et al., 2007). Cílem Montessori programu je podporovat starší dospělé a lidi žijící s demencí, ve všech stadiích, vytvořením připraveného prostředí plného podnětů a podpory orientace a paměti, které jednotlivcům umožní postarat se o sebe, druhé a svou skupinu. Snažíme se rozvíjet komunity, které se k jednotlivcům chovají s respektem a důstojností a ctí jejich rozhodnutí, aby mohli žít co nejsamostatněji (Bourgeois et al.,2015). 

V praxi jsou pečovatelé, kteří aplikují Montessori metodu, vyškoleni, aby hodnoty prokázali ve všech interakcích s klienty, např. vždy oslovovali osobu s demencí tváří v tvář. Důležité je při aplikaci tohoto přístupu poskytnout při každé interakci s osobou s demencí možnost volby (Camp et al., 2002).  Pro klienty s demencí je také velmi důležité mít možnost si vybírat mezi aktivitami, oblečením i programem (Antenucci & Roberts, 2017).  V centrech pro seniory s demencí,  které se zaměřují na Montessori přístup, si většinou klienti mohou zvolit i jak budou pomáhat, např. pomoc s přípravou jídla, výběr zábavy, vytváření rituálů pro vítání nových členů komunity, rozhodování o tom, jak pokojně řešit konflikty. 

Montessori metoda pro seniory byla testována a doporučena pro péči několika vědeckými články. Klienti s demencí v denním stacionáři pro dospělé byli pozorováni, jak se účastní pravidelných aktivit nebo aktivit založených na Montessori vyvinutých pro osoby s demencí. Během devítiměsíční studie (Judge et al.,2000) se klienti v aktivitách založených na Montessori metodě více fyzicky i verbálně zapojili do aktivit  a taky více naslouchali a pozorovali. 

O pozitivních účincích metodiky Montessori se každodenně přesvědčují v odlehčovací službě Centrum Seňorina.

Reference:

Antenucci, V., & Roberts, A. (2017). The Montessori method applied to dementia: An international perspective. Montessori Life, 29(1).

Bourgeois, M. S., Brush, J., Elliot, G., & Kelly, A. (2015, August). Join the revolution: How Montessori for aging and dementia can change long-term care culture. In Seminars in Speech and Language (Vol. 36, No. 03, pp. 209-214). Thieme Medical Publishers.

Camp, C. J., Cohen-Mansfield, J., & Capezuti, E. A. (2002). Mental health services in nursing homes: Use of nonpharmacologic interventions among nursing home residents with dementia. Psychiatric Services, 53(11), 1397-1404.

Judge, K. S., Camp, C. J., & Orsulic-Jeras, S. (2000). Use of Montessori-based activities for clients with dementia in adult day care: Effects on engagement. American Journal of Alzheimer’s Disease, 15(1), 42-46.

Kramer, R. (2017). Maria Montessori: a biography. Diversion Books.

Lee, M. M., Camp, C. J., & Malone, M. L. (2007). Effects of intergenerational Montessori-based activities programming on engagement of nursing home residents with dementia. Clinical Interventions in Aging, 2(3), 477.

Montessori, M., Hunt, J. M., & Valsiner, J. (2017). The montessori method. Routledge.

van der Ploeg, E. S., Eppingstall, B., Camp, C. J., Runci, S. J., Taffe, J., & O’Connor, D. W. (2013). A randomized crossover trial to study the effect of personalized, one-to-one interaction using Montessori-based activities on agitation, affect, and engagement in nursing home residents with dementia. International psychogeriatrics, 25(4), 565-575.

Připravili jsme další várku aktivizačních videí pro pečující 

Připravili jsme další várku aktivizačních videí pro pečující 

Díky podpoře Hello bank jsme připravili další várku aktivizačních videí pro pečující o blízkého s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Zapojit blízkého s demencí do nějaké činnosti může být pro netrénovaného člověka obtížné. Neustále vymýšlet aktivity, které nemocného zaujmou, zaměstnají a procvičí mozek i motorické funkce, je vysilující. 

Proto přicházíme s dalšími videi, která jsou plná inspirace a představují pestrou škálu činností pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Videa pro nás točí a kompletuje fotograf Jan Hrdý. Chceme, abyste blízkého s demencí doma mohli zapojit do aktivit, které se nám osvědčily při práci s klienty v Centru Seňorina, odlehčovací službě rodinného typu pro seniory s demencí.

Ve videích představujeme aktivity, které každý den zlepšují kvalitu života klientů Seňoriny. Jednotlivé činnosti nemusí bavit každého, proto jich nabízíme širokou škálu. Nová videa průběžně zveřejňujeme a všechna budou venku ještě před prázdninami. Již hotová videa najdete na Youtube kanále Centra Seňorina.

Aktivizační činnosti procvičují zachovalé schopnosti a dovednosti, zlepšují vzájemnou komunikaci, oddalují ztrátu soběstačnosti a seniory s Alzheimerovou chorobou udržují v dobré psychické i fyzické kondici.

Na jaká videa s aktivizačními činnostmi se můžete těšit

Videa k procvičení kognitivních funkcí 

Kognitivní trénink procvičuje jednotlivé funkce mozku, jako je paměť, koncentrace, slovní zásoba, logika a početní dovednosti. K procvičení poznávacích funkcí točíme videa, ve kterých má senior s demencí doplnit chybějící slova v příslovích, poznat přehrávané ukázky melodií a zvuků, uhodnout jména známých osobností nebo památek na obrázku. Stimulace poznávacích funkcí zlepšuje celkový stav nemocného.

Jedno z nových aktivizačních videí, které už na YouTube jsou. Nemocný má poznat a pojmenovat mnoho různých zvuků.

Řada videí k procvičování poznávacích funkcí byla natočena už dříve, také díky podpoře Hello bank:

Videa s ukázkami arteterapie

 Arteterapie pomáhá sdělit to, co slovy nejde, pozitivně ovlivňuje motorické schopnosti a emoce. Patří sem malování, modelování, výroba přání z papíru, tvorba tematických koláží nebo dokreslování chybějících částí obrázku.

K dispozici je video arteterapie, koláž na téma krajina mého života. Na konci je pár dalších tipů, třeba návod, jak vytvořit erb, do kterého může senior nakreslit nebo nalepit, co má rád, co nemá rád nebo jak vnímá svůj současný život.

Videa s ukázkami vhodných cviků pro seniory

Cvičení a fyzioterapie vede ke zlepšení fyzických schopností a zvýšení pohyblivosti. Pohyb člověku přináší radost.

Z minulé várky je k dispozici video Cvičení pro seniory na židlích, které má velký úspěch.

Videa s ukázkami reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie je společné vzpomínání na dětství a mládí seniora s demencí. Také nad kufrem starých obrázků, článků, fotografií a předmětů můžeme vzpomínat na doby minulé. Reminiscence snižuje úzkost, depresivitu a emočního stres. Vzpomínání na časy, ve kterých toho senior ještě hodně zvládal, posiluje sebevědomí a udržuje pocit vlastní hodnoty. Brzy zveřejníme videa s inspirací, jak oživit pozitivní vzpomínky.

Videa s ukázkami ergoterapie 

Ergoterapie je terapie prací. Zapojení seniora s demencí do běžných denních aktivit smysluplně vyplňuje jeho čas, přináší mu pocit sounáležitosti a vlastní hodnoty. K většině aktivit návod ani není třeba. 

Blízkého s demencí můžeme v souladu s mottem Marie Montessori: Pomoz mi, abych to zvládl sám, zapojit do přípravy oběda, přesazování rostlin, poprosit ho, aby pověsil či složil prádlo nebo s ním postavit budku pro ptáky. Možností je opravdu hodně a záleží jen na tom, k jaké aktivitě má senior vztah a do které má chuť se pustit.

Videa s návodem na muzikoterapii 

Hudba, tanec a zpěv snižují výskyt poruch chování, úzkostných stavů, agitovanosti a dalších projevů, které řadíme mezi neuropsychologické symptomy demence. Taneční terapie vede ke zlepšení pohyblivosti a celkového stavu seniorů s demencí.

Mohlo by vás zajímat

Čaj o šesté v Oranžové zahradě s Jarkou Švarcbachovou

Čaj o šesté v Oranžové zahradě s Jarkou Švarcbachovou

28. února 2022 v 18.00 proběhne Čaj o šesté v komunitním centru Oranžová zahrada v krásném gotickém Českém Brodě. Tentokrát tu bude probíhat beseda s Jarkou Švarcbachovou, se kterou můžete probrat úskalích péče o člověka s Alzheimerovou nemocí nebo jinak zapříčeněným syndromem demence.

Ptát se jí můžete na Montessori přístup v péči o seniory, jak trávit čas s blízkým s demencí nebo k čemu slouží odlehčovací sociální služba Centrum Seňorina.

Pokud jste z Prahy, dostanete se do Českého brodu za 40 minut vlakem z Masarykova nádraží nebo za 60 minut autem.

O Jarce Švarcbachové

Mgr. Jarka Švarcbachová v roce 2015 ukončila manažerskou kariéru v oblasti informatiky a založila Centrum Seňorina, které dosud vede. Jedná se o pobytovou odlehčovací službu a ambulantní odlehčovací službu pro seniory s demencí. Klienti Centra Seňorina nemusí nutně být v seniorském věku. Rodina, která se rozhodla o blízkého postiženého demencí pečovat doma, může využít pobytových služeb v Centru Seňorina a odjet na dovolenou, služební cestu, nebo podstoupit zdravotní výkon.

Jarka Švarcbachová seznamuje veřejnost s podstatnými informacemi o Alzheimerově chorobě a podporuje rodinné i profesionální pečující mimo jiné projektem Alzheimer Café, který pořádá společně s Alzheimer nadačním fondem.

Jako akreditovaná lektorka kurzu Montessori v péči o seniory s demencí je také spoluautorkou stejnojmenné brožury a další publikace zaměřené na aktivizaci seniorů s Alzheimerovou nemocí. Zkušenosti a inspiraci čerpala u Camerona Campa v USA, na stážích v Kanadě a v Holandsku. Žije v obci Krupá a má tři dospělé dcery.

O komunitním centru Oranžová zahrada a Čaji o šesté

Komunitní centrum Oranžová zahrada najdete na adrese Husovo náměstí 78, Český Brod. Oranžová zahrada funguje pod křídly Římskokatolické církve Český Brod. V centru se odehrávají kromě aktivit cílených kulturní a vzdělávací pořady.

Pravidelně se tu koná také Čaj o šesté, beseda nejen pro lidi, co mají rádi čaj, debatuje se s lidmi nebo o lidech, pro které život nebyl žádný čajíček.

Na čaj o šesté můžete vzít i děti. Na základě emailové rezervace může být po dobu konání besedy zajištěn kreativní program pro děti ve věku od 3 let. Program pro děti vedou kvalifikované lektorky. Během besedy se se podává bylinkový nebo ovocný čaj a zdravé drobné občerstvení.

Přejeme vám radostné Vánoce a vše dobré do nového roku

Přejeme vám radostné Vánoce a vše dobré do nového roku

Přejeme vám krásné a bezstarostné Vánoce plné radostných okamžiků a mnoho zdraví, sil a splněných přání do nového roku 2022. ❤️

Vánoce patří mezi nejkrásnější svátky v roce, naše domovy umí naplnit hřejivou atmosférou, ke které patří vůně dobrého jídla, ozdobený stromeček nebo vánoční koledy.

Během svátků neuškodí si připomenout, jak důležitá je úcta k člověku, svobodě, důstojnosti a nezadatelným právům. Víc než jindy bychom měli myslet na ty, kteří potřebují pomoc a podporu druhých. Mezi potřebné patří také lidé s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence a blízcí, kteří o ně pečují. Tak mysleme i na ně. 🤞🏻

Mohlo by vás zajímat

Tipy na dárek k Vánocům pro blízké s Alzheimerovou nemocí

Tipy na dárek k Vánocům pro blízké s Alzheimerovou nemocí

Vymyslet dárek k Vánocům pro blízkého v určitém stadiu demence nebývá lehký úkol. Nějaké možnosti tu ale jsou. Přinášíme aspoň pár tipů na dárek nejen k Vánocům. V každém stadiu Alzheimerovy choroby jsou vhodné jiné dárky. Ideální jsou takové, které pomáhají udržet soběstačnost a dobrou kondici vašeho blízkého a zároveň mu udělají radost.

Dárky pro seniory v počátečním stadiu Alzheimerovy choroby

Album plné fotek, které vyvolají hezké vzpomínky – nesmí chybět fotky z dětství, dospívání a mládí, fotky přátel a rodiny. Album by mělo připomínat události, jako je maturita, promoce, svatba nebo dovolené. Skvělé je, pokud fotky popíšete, abyste připoměli to podstatné k událostem, které zachycují.

Vzpomínkomat od Renáty Šťastné – kniha je k mání v eshopu Knihy Dobrovský za 312 Kč. Čte se moc hezky, je v níspousta fotografií věcí, které člověk kdysi měl a používal, dokáže vyvolat mnoho vzpomínek na doby dávno minulé.

Rodinná hra Jak to tenkrát bylo – je k mání v eshopu Babickarstvi.cz za 590 Kč, hra zapojuje celou rodinu, můžete si při ní společně zavzpomínat na ty nejhezčí momenty z rodinné historie. Hra obsahuje kartičky s retro fotkami a přímo vybízí k vyprávění příběhů ze života blízkých.

Velké digitální hodinky s velkým displejem – jsou opravdu nepřehlédnutelné, ukazují aktuální čas, datum a den v týdnu. Lidé s Alzheimerovou nemocí se často pořád dokola ptají, kolik je hodin nebo co je za den. Ztráta orientace v čase v nich vyvolává pocity nejistoty a stres. Digitální áramkové hodinky, stolní či nástěnné hodiny v ložnici a kuchyni jim orientaci v čase usnadní a přinesou jim více klidu.

Kufr plný starých předmětů a pohlednic – může to být i hezká krabice s věcmi, které senior s počínající demencí kdysi měl a používal. Mohou to být staré fotografie, přesýpací hodiny, starý fotoaparát, mlýnek na kafe, knížka, šperk a podobně.

Výtvory od vnoučat – ideálně s láskyplným věnováním babičce nebo dědečkovi.

Dárky pro seniory ve středně pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby

Dárky pro seniory v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby

Plyšová hračka od Precious Petzzz – pejsek nebo kočka, která dýchá a vydává vrnivý zvuk, člověku v pokročilém stadiu demence pomáhá redukovat stres. Krátce před Vánoci bývají tito interaktivní plyšáci vyprodaní.

Terapeutické panenky a zvířátka od firmy APOS Brno – pomáhají lidem, kteří trpí demencí, dají se vyprat, hmotnost a vzhled zvířátek se blíží realitě a pro ještě lepší efekt do nich můžete vložit nahřívací sáček. K některým panenekám můžete přikoupit tlukoucí srdíčko za 615 Kč, které do nich lze vložit.

Realistická panenka, miminko, od značky Antonio Juan – panenky jsou z měkkého ohebného materiálu jsou k dostání v eshopu Alza.cz v různých velikostech. Panenka, která má výšku 40 centimetrů, stojí 1.699 Kč. Větší panenka, která je vysoká 52 centimetrů, vyjde na 2.899 Kč.

Středně velká měkká plyšová hračka – seniora s demencí potěší a bude mu dělat společnost. Ani nevadí, že nedýchá. Třeba tento bílý medvěd, který má výšku 78 centimetrů a je k mání v e-shopu Alza za 599 Kč.

Terapeutická patchworková deka – slouží k procvičování jemné motoriky a má také uklidňující účinek. Koupíte ji v e-shopech Etsy.com nebo Amazon.com, cena se pohybuje kolem 50 euro. Anglicky se pomůcce říká „dementia blanket“. Kdo za za ni nechce utrácet, na internetu se jen inspirovat a snadno ji vyrobí sám.

Terapeutická patchworková deka

Moho by vás zajímat

Vědci vyvinuli helmu proti demenci

Vědci vyvinuli helmu proti demenci

Britští vědci z univerzity v Durhamu vytvořili přilbu chránící mozek před degenerativními změnami, které vedou k rozvoji syndromu demence. Helma vysílá do mozku infračervené záření. Stačí si ji nasadit na hlavu dvakrát denně na šest minut, aby zlepšila paměť, motoriku, pohotovost a další kognitivní funkce. U lidí s demencí má kognitivní funkce pomáhat uchovat nebo i vracet. 

Využití infračerveného záření v medicíně není novinkou. Lékaři jím léčí předvším klouby, svaly a měkké tkáně obecně. Infračervené záření s nejkratší vlnovou délkou jde nejvíce do hloubky a prospívá i hlouběji uloženým tkáním. Zvyšuje jejich prokrvení, čímž v daném místě zlepšuje přívod živin a odvod metabolických zplodin.

Vědci z Durhamské univerzity nazvali metodu tzv. transkraniální foto-biomodulace. Teprve další výzkum podle nich ukáže, do jaké míry vynález pomůže také lidem s Alzheimerovu chorobu.

Jak helma proti demenci funguje

Dr. Paul Chazot, Tracy Sloan, Dr. Gordon Dougal

Infračervené záření posiluje mitochondrie zásobující nervové buňky (neurony) energií. Posílená činnost mitochondrií aktivuje části imunitního systému, které čiští mozek od toxických látek, které s největší pravděpodobností vedou k rozvoji syndromu demence.

Přesný mechanismus účinku však vědci neznají. Věří, že helma pomáhá odumírajícím mozkovým buňkám s regenerací. Infračervené záření může i v mozku zvyšovat hladiny oxidu dusnatého a přispívat tak k jeho lepšímu prokrvení. Vědci budou ve výzkumu pokračovat, aby plně porozuměli účinku infračerveného záření na mozkovou tkáň.

Studie byla provedena pod vedením Dr. Paula Chazota a Dr. Gordona Dougala na čtrnácti zdravých dobrovolnících starších 45 let. Badatelé jim speciální helmou ozařovali mozek dvakrát denně po šesti minutách po dobu jednoho měsíce. U kontrolní skupiny třinácti dobrovolníků používali falešnou přilbu.

U účastníků studie, kteří podstupovali terapii infračerveným zářením, bylo prokázáno výrazné zlepšení funkcí mozku. Vědci předpokládají, že pokud u zdravých jedinců kognitivní funkce zlepšuje, u nemocných by mohla přispívat k jejich zachování. Helma by pak mohla sloužit i při léčbě dalších onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba nebo stavy po úrazech mozku.

The Daily Mail uvedl, že přínos infračerveného záření pro pacienty trpící demencí prokázala v roce 2020 studie provedená v USA na 228 lidech. Studie zjistila rychlý a výrazný pozitivní účinek u mužů i žen s mírnou až středně těžkou demencí. Účastníci uváděli, že mají více energie, lepší náladu, jsou méně úzkostliví a snáze se zapojují do každodenních činností. Zlepšení nálady u nich zaznamenali i pečující.

Vědci zdůrazňují, že pokud jde o využití a účinnosti terapie, je nutný další výzkum, ale jejich první zjištění jsou velmi slibná.

Terapii infračerveným zářením a terapeutickou helmu vyvinula společnost Maculume Limited. Je vhodná i do domácího prostředí, překážkou může být její cena.Cena helmy proti demenci, kterou vyrábí společnost Macalume Limited byla původně 7.250 Ł, v přepočtu cca 216.000 Kč. Nyní je helma vysílající do mozku infračervené záření k mání za 4.00 Ł, což je cca 146.000 Kč.

Mohlo by vás zajímat

Westfield Chodov vystaví fotky s projevy Alzheimerovy nemoci

Westfield Chodov vystaví fotky s projevy Alzheimerovy nemoci

Díky osvícenému přístupu skupiny URW můžeme znovu vystavit unikátní fotografie zachycující projevy Alzheimerovy nemoci. Chceme tak šířit povědomí o těžkostech, s nimiž se nemocní i jejich blízcí denně potýkají.

Výstava se uskuteční od 18. do 22. října v centru Westfield Chodov v rámci iniciativy Solidarity Day.

Na místě se hodně dovíte o prevenci, která je přeci jen zábavnější než demence. V případě zájmu, můžete otestovat svou paměť, procvičit si jemnou motoriku, soustředěnost nebo citlivost na barvy.

Stanoviště k procvičení kognitivních funkcí vám budou k dispozici každý den od 9 do 13 hodin od 18. do 22. října. Najdete je před prodejnou Peek & Cloppenburg (u vstupu A, směrem od sídliště).

Do projektu se zapojily známé české osobnosti Martina Preissová, Kateřina Winterová, Viktor Preiss, Martin Preiss, David Prachař, Ivan Trojan, Michaela Mauerová, Daniela Drtinová, Dominik Hašek, Bára Hrzánová, David Matásek, Patrik Děrgel, Alexander Hemala a další. Vystavené fotografie vznikly v rámci projektu Všechno je normální, aby citlivě poukázaly na narůstající celospolečenský problém, který Alzheimerova nemoc představuje.

„Vedle toho můžete soutěžit v hraní piškvorek, sestavování číselných řad na čas, zdokonalovat se v gestikulaci nebo trénovat propojení mozkových hemisfér při rozpoznávání barev. Zjistíte, že procvičování kognitivních funkcí může předejít degenerativním onemocněním mozku. 

No alt text provided for this image

Na místě si můžete koupit Aloisovy ponožky, které navrhla Kateřina Winterová. Na krabičkách jsou texty o nemoci a prevenci. Oblíbená herečka a moderátorka přijde akci osobně podpořit ve středu 20. října od 11 do 12 hodin společně se svým hereckým kolegou kolegou Patrikem Děrgelem. Pokud dorazíte v tento čas, můžete se s ní vyfotit, nechat si podepsat krabičku s ponožkami nebo se zeptat, proč pomáhá šířit povědomí zrovna o Alzheimerově nemoci.

V ponožkomatu pak budou k dispoci další pestrobarevné vzory Aloisových ponožek. Přispět můžete také do kasy, kterou v centru zapečetíme společně se zástupcem Městské části Praha 11. Výtěžek z prodeje ponožek a vše, co se vybere, jde na podporu lidí s Alzheimerovou nemocí a pomoc rodinným pečujícím, pro které je nemoc také obrovskou zátěží.

Společnost Unibail-Rodamco-Westfield a její zaměstnanci se zapojují do iniciativy Solidarity Day každoročně, aby pomohli lokálním komunitám tam, kde jejich centra působí. „Dobře víme, že naše obchodní domy mají vliv na každodenní život lidí v dané oblasti. Rozhodli jsme se letošní solidární den spojit s říjnovým Dnem duševního zdraví, a zaměříme se na zvýšení povědomí o Alzheimerově chorobě. Uspořádáme Solidarity Day ve spolupráci s Nadačním fondem Seňorina, který se problematice věnuje a se kterým udržujeme vztahy už dlouho,“ říká Marcela Hrdličková, ředitelka centra Westfield Chodov.

Mohlo by vás zajímat

NVG-291, naděje pro pacienty s neurodegenerativním onemocněním

NVG-291, naděje pro pacienty s neurodegenerativním onemocněním

Nový lék, který vyvíjí kanadský biotechnologický start-up Nerv-gen, by měl pomoci lidem trpícím roztroušenou sklerózou (RS), Alzheimerovou chorobou nebo Amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Magazín Health Europa ho označil za svatý grál moderní medicíny.

Lék na devastující neurodegenerativní onemocnění se vědci snaží nalézt už desítky let a bez úspěchu. Když začnou odumírat nervové buňky přestává fungovat tělo, mysl nebo obojí. Lék, který by dokázal opravit poškozené neurony a centrální nervový systém, stále nemáme.

V případě ALS jde o odumírání motorických neuronů mozku a míchy. Ty ovládají vůlí ovlivnitelné pohyby svalů, které postupně slábnou a atrofují. Mozek nakonec není schopen ovládat žádný sval a postižený je při zachování psychických a mentálních schopností zcela paralyzován.

Alzheimerova choroba  je neurodegenerativní onemocnění, během kterého ubývají nervové buňky v oblasti šedé kůry mozkové a hipokampu, který se podílí na mechanizmech paměti. Nemoc způsobuje syndrom demence doprovázený poruchami spánku, depresí, zmateností, agitovaností, agresivitou, postupným rozpadem osobnosti a ztrátou sebeobsluhy, nakonec nemocný neovládá ani své tělo.

Pokud by vědci našli lék, který by dokázal tyto nemoci účinně léčit, byl by to skutečný přelom v  medicíně.

Přípravek společnosti NervGen Pharma se jmenuje NVG-291 a poškozené neurony snad dokáže opravit. Zatím však má za sebou pouze fázi 1 klinického testování, to znamená testy na zvířecích modelech. Firma už ale získala povolení k testování léku na lidech s neurodegenerativním onemocněním.

Zintenzivnil se také výzkum účinků přípravku na regeneraci poškozených neuronů u Alzheimerovy nemoci, zatím také jen na zvířecích modelech. Fáze 1b klinického testování léku u pacientů s Alzheimerovou chorobou by měla přijít už v roce 2022.

Nervové buňky

NVG-291 je peptid, což je chemická sloučenina organického původu, která vzniká spojením několika aminokyselin peptidovou vazbou. V těle se váže na tyrozinfosfatázu sigma’ (PTPσ), která blokuje obnovu poškozených neuronů, ať už v důsledku úrazu nebo z důvodu onemocnění, jako je Alzheimerova choroba či ALS.

NVG-291 regeneruje poškozené nervové buňky a současně podporuje vytváření nových spojení mezi neurony a tvorbu nervových drah. Díky tomu dokáže zachovat či obnovit původní funkci určité oblasti mozku nebo míchy ve vysoké míře a kvalitě. Navíc podporuje „remyelinizaci“, která spočívá v opravě poškození myelinu, což je tuková tkáň, která obaluje a chrání neurony. Myelin usnadňuje vedení signálu mezi neurony, který u nemocí, jako je roztroušená skleróza nebo ALS přestává fungovat.

NVG-291 vyvinul Jerry Silver, lékař a renomovaný vědec se specializací na oblast poranění míchy a regenerativní medicínu. Vývoj revolučního léku probíhá už více než 30 let. Původně měl regenerovat nervy po poranění míchy, ale zdá se, že toho svede víc.

Klinické zkoušky fáze 1b na pacientech s Alzheimerovou chorobou budou ostře sledovány a nejen v USA, kde budou probíhat. Zdravotní a ekonomická zátěž, kterou tato nemoc představuje pro pacienty i pečující, je zničující.

V USA žije šest milionů lidí s Alzheimerovou nemocí a jejich počet se každým rokem zvyšuje. Podle některých odhadů bude v roce 2021 stát nutná péče o občany se syndromem demence 355 miliard dolarů. Americká Alzheimer Association předpovídá, že do roku 2050 se tyto náklady zvýší na 1,1 bilionu dolarů.

V USA je nemoc třetí nejčastější příčinou úmrtí seniorů, předčí ji pouze srdeční choroby a rakovina. V České republice žije 180.000 lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Nemoc je sedmou nejčastější příčinou úmrtí.

Mohlo by vás zajímat

Alzheimer Café na téma prevence demence

Alzheimer Café na téma prevence demence

5. října v 18:00 proběhne Alzheimer Café s geropsycholožkou Hanou Georgi, která se specializuje na duševní pohodu seniorů a snižování rizika rozvoje demence v každém věku.

Je to tak, prevence je zábavnějsí než demence. Nicméně, Alzheimerova choroba postihuje i lidi, kteří aktivně sportovali, trénovali mozek a jedli zdravě. Člověk, který trpí syndromem demence, nemusí být nutně líný jedinec, který se celý život nezdravě stravoval. Dokazují to příběhy klientů Centra Seňorina.

Prevence v podobě pravidelného pohybu, zdravé stravy, kvalitního spánku a trénování mozku se vyplácí. Dokáže předejít mnoha nemocem včetně Alzheimerovy choroby.

Podívejte se na videa z předchozích Alzheimer Café.