The New York Times o novém léku na Alzheimerovu nemoc

The New York Times o novém léku na Alzheimerovu nemoc

Po 18 letech byl schválen nový lék na Alzheimerovu nemoc a zatím jen v USA. Registrovaný lék se jmenuje Aduhelm, účinná látka aducanumab. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) řešil během schvalování léku nejedno dilema. Nakonec ho schválil s tím, že přistupuje k léčbě přelomovým způsobem a jeví se nadějněji než léky schválené v minulosti. Snaží se totiž odstranit pravděpodobnou příčinu Alzheimerovy choroby, ne jen tlumit projevy nemoci jako ostatní dostupné léky. Úřady navíc neschválily žádný jiný lék na Alzheimera už od roku 2003.  Situaci popisuje prestižní deník The New York Times v článku “Alzheimer’s Drug Poses a Dilemma for the F.D.A.”

Mozek lidí s Alzheimerovou nemocí obsahuje plaky bílkoviny, které říkáme amyloid. Adukanumab působí proti amyloidu a snižuje jeho množství v mozku. Léků redukujících amyloid už bylo objeveno víc, žádný však nedokázal zastavit nebo aspoň zpomalit průběh nemoci a nebyl schválen. O účinnosti injekčně aplikovaného Aduhelmu mezi experty také panují pochybnosti.

Pokud by byl Aduhelm účinný, potvrdila by se dlouhodobě zastávaná a dosud neprokázaná teorie, že odstranění amyloidu z mozku může obávanou nemoc léčit. Aducanumab je určen pacientům, kteří jsou v raném stádiu Alzheimerovy choroby, tudíž často bez příznaků a s léčbou se musí začít včas. 

Další věc je, že už jsou v pokročilé fázi klinického testování léky, které se jeví mnohem slibněji než schválený Aduhelm. Jenže pacienti a jejich rodiny si na ně musí ještě přibližně 4 roky počkat. Schválený lék jim dává aspoň nějakou naději do doby, než bude dostupná účinnější léčba. Pro pacienty, kteří jsou dnes v raném stádiu Alzheimerovy choroby, může být za 4 roky už pozdě.

Jak byl lék Aduhelm testován a schválen

Nadšení z léku stouplo po provedení malé počáteční studie hodnotící bezpečnost, která prokázala snížení amyloidu a naznačila, že by Aduhelm mohl zpomalit pokles kognitivních funkcí. V této fázi měl FDA povolit společnosti Biogen vynechání studie fáze 2 a provedení dvou studií fáze 3. Do jedné i druhé bylo zařazeno cca 1640 pacientů. Obě studie byly ukončeny předčasně v březnu 2019 poté, co nezávislý výbor pro monitorování výsledků konstatoval, že lék nefunguje a 37 % účastníků 18 měsíců trvající studii nedokončilo.

Nový lék na Alzheimerovu nemoc od společnosti Biogen se jmenuje Aduhelm, účinnou látkou v něm je aducanumab-avwa.

V říjnu 2019 pak společnost Biogen oznámila, že shledala přínosy v jedné z ukončených studií na základě údajů od 318 účastníků, kteří absolvovali celých 18 měsíců léčby ještě před ukončením studie a monitorovací výbor už jejich výsledky nebral v potaz. Konkrétním přínosem je to, že nejvyšší testovaná dávka zpomalila pokles kognitivních funkcí o 22 procent. 

Nižší podávané dávky v této studii a nízké i vysoké dávky ve druhé studii neprokázaly statisticky významný přínos oproti placebu. David Knopman, klinický neurolog z prestižní Mayo Clinic a člen hodnotícího výboru, deníku The New York Times řekl, že jedna studie byla pozitivní a ta druhá stejně provedená negativní s tím, že není třeba mít doktorát ze statistiky, aby bylo jasné, že to není přesvědčivé.

The New York Times zpovídal i některé pacienty a lékaře zapojené do studie. Například Stephen Salloway,  ředitel neurologie a programu pro paměť a stárnutí v Butler Hospital, se označil za vášnivého zastánce schválení. Důkazy o účinnosti léku považuje za dostatečné také s ohledem na to, jak je Alzheimerova choroba invalidizující. Chápe obavy odpůrců schválení, ale chce, aby pacienti měli možnost volby. 

Doktor Salloway dále uvedl, že měl 17 účastníků v úvodní bezpečnostní studii i následné fázi 3, z nichž 10 zůstalo po několik let relativně stabilních, u 7 z nich se kognitivní funkce zhoršovaly typickým tempem.

Obhájci a mnozí pacienti tvrdí, že i mírné oddálení zhoršení stavu má smysl. Někteří odborníci však říkají, že zpomalení o 0,39 na 18ti bodové škále je v podstatě nepostřehnutelné a neopravňuje ke schválení léku, který v jiné studii propadl a má vážné vedlejší účinky, jako je otok mozku a drobné krvácení, které se vyskytlo asi u 40 procent účastníků studie fáze 3. Většina z nich byla buď bez příznaků, nebo měla bolesti hlavy, závratě či nevolnost. Vedlejší účinky přiměly 6 % příjemců vysokých dávek ukončit účast ve studii.

Podle odpůrců zdravotní rizika převažují přínosy léčby. Žádný z účastníků fáze 3 na tyto účinky nezemřel, ale jeden účastník bezpečnostních zkoušek ano.

Názory některých účastníků studie odrážejí složitost situace

Bývalý lékař Dewayne Nash z Kalifornie, kterému je 71 let, se po skončení studie dozvěděl, že celých 18 měsíců dostával placebo. Přesto se jeho kognitivní schopnosti zlepšily. Myslí si, že to bylo částečně proto, že snížil hladinu cholesterolu v krvi. Později dostával 7 měsíců vysoké dávky aducanumabu. Doufal, že tím zpomalí další pokles kognitivních funcí, ale nezaznamenal žádný rozdíl.

Dewayne Nash deníku řekl, že jeho matka a bratr už na Alzheimerovu chorobu zemřeli. On sám bude pokračovat v léčbě aducanumabem v rámci další studie společnosti Biogen pro předchozí účastníky. Řekl, že si přeje, aby byl lék schválen, protože jeho zdravotní stav by se mohl rapidně zhoršit dříve, než bude k dispozici efektivnější léčba. S nežádoucími účinky je dobře obeznámen, a je ochoten riskovat i krvácení do mozku. Jinak však nemá rád, když se s léky spěchá a považuje za důležité, aby byla účinnost léku potvrzena dalšími klinickými studiemi.

Neurolog Salloway, obhájce léku, uvedl, že jedním z pacientů, u nichž demence zůstala mírná podstatně déle, než očekával, byl Henry Magendantz, čtyřiaosmdesátiletý bývalý gynekolog, který zahájil bezpečnostní studii poté, co si jeho manželka Kathy Jellisonová všimla, že má problémy s dodržením postupu při sestavování nábytku.

Henry Magendantz vstoupil do studie v roce 2015, jeden rok dostával placebo, další rok nižší dávky léku a poté 2 roky vysoké dávky až do zastavení studie fáze 3 v roce 2019. Za tu dobu se trochu propadl, ale on i jeho manželka věří, že Aduhelm zpomalil pokles kognitivních funkcí natolik, aby si například sám mohl vybrat zařízení pro asistované bydlení, do kterého se přestěhoval v říjnu 2018. Věří, že díky léku získal víc času.

Výroční zpráva NF Seňorina za rok 2020 je na světě

Výroční zpráva NF Seňorina za rok 2020 je na světě

Ve Výroční zprávě se dočtete, jaké aktivity a projekty Nadační fond Seňorina financoval v roce 2020.

Nadační fond Seňorina podporuje kvalitní péči o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Propaguje Montessori přístup v péči o seniory s demencí, který pomáhá udržet sebeobslužnost a zachovat pocit vlastní hodnoty. Profesionální i rodinné pečující směřuje k cíleným aktivitám, které podporují soběstačnost nemocných a chrání je před sociální izolací. V Centru Seňorina, které NF podporuje, klienty zapojují do všech běžných činností, které ještě zvládnou. Pravidelně jim dopřávají kognitivní trénink, arteterapii, muzikoterapii nebo canisterapii a setkání s dětmi z mateřských škol. Nadační fond podporuje také rodinné pečující a financuje osvětu v oblasti péče o lidi s demencí. Sem spadá projekt Alzheimer Café, charitativní produkt Aloisovy ponožky nebo projekt Všechno je normální. Podporováním kvalitní péče, edukací a dalšími aktivitami pomáhame zvládnout nesmírně obtížnou situaci nemocným i jejich rodinám.

Před 157 lety se narodil Alois Alzheimer

Před 157 lety se narodil Alois Alzheimer

Alois Alzheimer se narodil se 14. června 1864 a od jeho narození právě dnes uplynulo 157 let. Německý psychiatr v roce 1907 jako první popsal symptomy onemocnění dementia praecox, které bylo nazváno po něm Alzheimerova choroba. Ve stejném roce popsal 12 případů stařecké demence český rodák Oskar Fischer, psychiatr, který působil na německé univerzitě v Praze. Komu patří prvenství, je podle odborníků těžké určit.

Přestože byla nemoc objevena a popsána už v roce 1907, dosud neexistuje žádná účinná léčba. Vědci a lékaři po mnoho let hledají lék, který by rozvoji nemoci zabránil. A dnes se zdá, že některé biotechnologické firmy jsou objevení léku na Alzheimera velmi blízko.

Jak Alois Alzheimer na obávanou nemoc přišel

Auguste Deter, první pacientka u které byla popsána Alzheimerova nemoc. Zroj: Wikipedia

Alois Alzheimer hned po studiích medicíny nastoupil jako asistent na psychiatrii ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1902 pracoval u slavného psychiatra Emila Kraepelina v Heidelbergu a Mnichově.

Mezi jeho pacientky patřila také Auguste Deter, kterou převzal do péče v roce 1901, když jí bylo 51 let. Pozoroval u ní příznaky, které zahrnovaly velmi neobvyklé chování a ztrátu krátkodobé paměti. Alois Alzheimer byl v následujících letech touto pacientkou přímo posedlý.

Pro manžela Auguste Deter byla frankfurtská klinika příliš drahá, proto žádal o přemístění své ženy do levnějšího zařízení. Alois Alzheimer si to nepřál a s manželem se dohodl, že Auguste zůstane ve frankfurtské léčebně výměnou za to, že po její smrti dostane mozek a všechny lékařské záznamy.

Když paní Deter v roce 1906 zemřela, Alzheimer odvezl její mozek do Kraepelinovy laboratoře v Mnichově. Následná pitva ukázala, že mozková kůra pacientky byla mnohem tenčí, než je u zdravých lidí. Popsal i další dvě abnormality, výrazné senilní plaky a chuchvalce neuronových vláken, které se jinak v mozkové kůře nevyskytují.

Současné možnosti léčby a péče

Počet lidí s různými typy demence v České republice se odhaduje na 153 tisíc, dvě třetiny případů jsou způsobeny Alzheimerovou nemocí. Zatím neexistuje žádná účinná léčba a nezbývá, než se snažit, aby nemoc nepostupovala příliš rychle. V tom kromě medikace hodně pomáhají pestré aktivizační programy, které seniorům s demencí nabízí Centrum Seňorina v centru Prahy.

Senioři s demencí tu pravidelně trénují kognitivní funkce a přiměřeně cvičí, aby se jim příliš rychle nezhoršovala motorika. Vedle toho mají fyzioterapii, arteterapii, canisterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii a další aktivizační činnosti. Jednou měsíčně za nimi chodí děti z mateřské školky.

V duchu Montessori principů se klienti zapojují do běžných denních aktivit. Taková péče o nemocné, vedle aktivní podpory jejich nejbližších, mnohdy vede k výraznému zpomalení postupu demence a prodloužení období soběstačnosti.

Centrum Seňorina poskytuje ambulantní odlehčovací služby, kdy nemocného do centra každý den doprovází příbuzný, který o něj pečuje. Pečující díky tomu může dál chodit do práce nebo si odpočinout.

Umístit sem blízkého s demencí můžete na pár dní i na pár týdnů. Centrum nabízí vedle ambulantní i pobytovou odlehčovací službu, v rámci které se senior nejen účastní denních aktivit, ale také tu přespává.

Osvětový projekt Aloisovy ponožky

Po Aloisovi Alzheimerovi byl pojmenován charitativní a osvětový projekt Aloisovy ponožky. V páru je každá ponožka jiná, protože mít každou ponožku i botu jinou, uklidit fén do lednice a netušit s kým mluvím je pro lidi s Alzheimerovou nemocí bohužel normální.

Koupí Aloisových ponožek přispějete 120 Kč na kvalitnější péči o nemocné s Alzheimerem a na pomoc jejich příbuzným, kteří se díky diagnóze svého blízkého také ocitají v nelehké životní situaci a mnohdy kvůli náročnosti péče přijdou o práci nebo partnera. Aloisovy ponožky stojí 180 Kč a koupíte je na Alza.cz.

Naděje na objevení léku proti Alzheimerově nemoci

Nemoc byla popsána už před 114 lety a stále nemáme účinný lék. Některé biotechnologické firmy jsou už ale velmi blízko. Biotechnologický start-up Alzheon českého lékaře Martina Tolara, který po studiích odešel do USA a svůj pracovní život zasvětil neurodegenerativním nemocem, především Alzheimerově nemoci, už je ve fázi testování nového léku. V roce 2020 získala grant ve výši 47 milionů dolarů (1 miliarda korun) na klíčovou fázi klinického testování.

Nedávno americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék proti Alzheimerově chorobě, který se jmenuje Aducanumab (nebo také Aduhelm). Za lékem stojí vědci ze švýcarské univerzity. Měl by zpomalit zhoršování kognitivních funkcí, eliminovat problémy s komunikací, zmatenost, poruchy paměti a myšlení. Jedná se o první lék, který cílí na mechanismy, které nemoc způsobují.

FDA nicméně ve svém rozhodnutí uvedl, že lék neprokázal svou účinnost zcela bez pochyb s tím, že předložené údaje „byly velmi složité a zanechaly nejistoty ohledně klinického přínosu“ léku. Proto musí proběhnout další klinické testování.

Firma Biogen požádala o schválení léku v zemích EU. Nový lék bude zatím bohužel drahý, společnost Biogen uvedla, že léčba běžného pacienta vyjde zhruba na 56 tisíc dolarů (v přepočtu cca 1,7 milionu Kč) ročně.

Stali jsme se členem Asociace společenské odpovědnosti

Stali jsme se členem Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti propojuje firmy, vzdělávací instituce, neziskový i veřejný sektor s cílem pomoci jim najít nové příležitosti pro řešení konkrétních společenských či environmentálních problémů. Umožňuje sdílet zkušenosti, posiluje v institucích odpovědnost za místo, kde žijeme. Snahou Asociace je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost staly přirozenou součástí fungování každé organizace v Česku. NF Seňorina se stal hrdým členem A-CSR a máme tak jedinečnou příležitost navázat cenná partnerství. Věříme, že i díky nim budeme moci s větším zásahem informovat např. firemní partnery a jejich zaměstnance jak o Alzheimerově nemoci (prevence, projevy a léčba), tak i o dostupných službách a pomoci pro ty, kteří se ocitnou v roli pečující osoby.

Více na: https://bit.ly/3eb8cuw 

Jak vznikl název a logo Nadačního fondu a Centra Seňorina

Jak vznikl název a logo Nadačního fondu a Centra Seňorina

Manželé Švarcbachovi nosili v hlavě plány na podporu seniorů už před zřízením samotného Centra Seňorina. Jejich původní myšlenkou byl seniorský cohousing, jehož realizaci připravovali v Sadové ulici v Kouřimi. Už tento projekt pro vyřízení formálních záležitostí potřeboval také jméno. Manželé věděli, že název jejich organizace musí jasně odkazovat na seniory, a to jak vizuálně, tak foneticky. Přáli si, aby se současně v názvu organizace zrcadlila péče a starost. Dali hlavy dohromady a konečnou inspirací jim byla svatá Senhorinha z Basta[1], postava raných portugalských dějin se silnou symbolikou a váženým původem sahajícím ke královským kořenům. 

Jméno pečující, vzdělané abatyše s potřebami manželů souznělo a jeho jemnou úpravou se přiblížili i fonetické a vizuální blízkosti slova senior. Vznikla Seňorina. Pro první cohousingový projekt nenašli manželé dostatek investorů a nápad komunitního bydlení musel zatím do šuplíku. Jarka Švarcbachová jako profesionální koučka se však s tématem péče o seniory potkávala ve svém pracovním životě čím dál častěji. Různé typy spolupráce ji přivedly k pečujícím. S Gender Studies na projektu podpory lidí dlouhodobě evidovaných na Úřadu práce, kterým péče o blízkého v kombinaci s věkem nedovolovala vrátit se zpět do pracovního procesu. Spolupráce se zástupci velkých korporací, s nimiž Jarka jednala o benefitních systémech pro zaměstnance, které by zahrnovaly i dlouhodobou péči o nemocného člena rodiny, nakonec uvízla na děravé legislativě. Řízením osudu se stalo, že téma péče o seniory a jejich blízké si Jarka vybrala jako svoji budoucí pracovní etapu.

Když před šesti lety dostal Michal Švarbach díky své profesi architekta příležitost využít dva krásné byty v ulici Na Poříčí na Praze 1, nabízela se příležitost pustit se do podpory seniorů snáz než stomiliónovou výstavbou cohousingu. Posledním impulzem věnovat se lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich blízkým bylo pro Jarku otevření knížky Starý král ve vyhnanství, v níž autor Arno Geiger vypráví o svém nemocném otci. Realizace rozhodnutí využít prostory v centru Prahy pro poskytování odlehčovací služby pro lidi s Alzheimerovou nemocí a jiným typem demence na sebe nenechalo dlouho čekat. Po stavebních úpravách se celá rodina podílela na vybavení nových prostor vhodným nábytkem a zařízením. Centrum Seňorina se zhmotnilo do konkrétní podoby, přejalo název dříve založené organizace a začalo vznikat také nové logo sociální služby. 

S odkazem na cílové příjemce pomoci se už při založení Seňoriny stala jejím symbolem želva. Pozitivní ikonografie želvy v celosvětovém měřítku dává těmto zvířatům až božský nádech, ve kterém se vždy zrcadlí rozvážnost, dlouhověkost, štěstí, moudrost, jistota, ochrana, pevné zdraví, stabilita a také koloběh dávání a braní. Rozpadající se krunýř želvy, který manželé pro logo zvolili, připomíná mozaiku a odkazuje na osobnost člověka, která je poskládaná ze střípků života – ze zvyků, zážitků, zkušeností, životní rozmanitosti.

V roce 2016, rok po založení Centra Seňorina, vznikl Nadační fond Seňorina. Jeho účelem je podporovat funkci Centra, informovat o jeho činnosti, vzdělávat veřejnost, snažit se o zlepšování kvality sociálních služeb v přímé péči a pomáhat pečujícím. Nadační fond vydává letáky, brožury, online návody a aktivizace, spolupořádá Alzheimer Café, kde vytváří prostředí pro setkávání pečujících s odborníky a sdílení informací o nemoci a související péči. Ujišťuje blízké nemocných, že i přes těžkosti, které nemoc přináší, nejsou na její zvládnutí sami. 

A protože zvláštní pozornost byla u želv vždy dopřávána krunýři, nepředstavovalo hledání loga pro nadační fond moc variant. Želví krunýř se stal dokonalou inspirací i pro vytvoření modrého loga fondu.

Jarka Švarcbachová, která od začátku převzala plnou odpovědnost za činnost sociální služby i nadačního fondu, je centrální postavou obou organizací. Nebojí se přiložit ruku k dílu, prezentuje veřejnosti principy dobré péče o nemocné s demencí a je po několikaletém fungování obou organizací šťastná, že se daří naplňovat nejen cíle obou společností, ale také symboliku zvoleného názvu i log. 


[1] Senhorinha se narodila pravděpodobně roku 924 do šlechtické rodiny Sousa jako Domitilla (nebo Genoveva). Otec ji po smrti manželky krátce po porodu začal nazývat malou dámou, což se stalo jejím novým jménem. Krátce po osiření byla Senhorinha svěřena do péče tety Godinhy, blahoslavené abatyše v klášteře São João de Vieira. Tam se od útlého dětství cvičila v půstech, modlitbách a poslechu Božího slova, vzdělávala se a odolávala ušlechtilým žadatelům o manželství. Po smrti tety Godinhy zaujala její místo ve vedení kláštera. Ve 36 letech přesídlila do kostela São Jorge de Basto. Za svůj život se starala o potřebné, byla velmi pracovitá a vzdělaná. Zemřela 22. dubna 982. Tento den je i dnem jejího svátku. Staré texty hovoří o četných zázracích, které jí byly přisuzovány jak za života, tak posmrtně. Svatá prý dokázala přeměnit vodu na víno, zmnožila potřebný chléb, zastavila bouři, aby usnadnila sklizeň pšenice, ukončila kvákání žab v rybníku poblíž Carrazedy, které rušilo jí a jiné jeptišky od liturgického obřadu. Zázračná je také údajná netknutost jejího těla v hrobě i mnoho let po úmrtí, ke kterému došlo ve věku 58 let. Abatyše byla vysvěcena arcibiskupem z Bragy Paio Mendesem roku 1130. Praví se, že exhumaci jejího těla byl přítomen od narození slepý muž, který za velkého vzrušení davu popsal, že cítí ruku dotýkající se jeho očí a vidí hrob svaté i ruku světícího arcibiskupa. Přibližně roku 1220 kostel v Bastu na její počest pojmenovali a její svatyně se ve 12. a 13. století stala oblíbeným poutním cílem v regionu. Mezi slavné poutníky patřil i portugalský král Sancho I., který prý díky cestě dosáhl uzdravení svého smrtelně nemocného syna a dědice Afonsa II. Voda z fontány nedaleko svatyně je rovněž považována za léčivou. V umění je svatá Senhorinha obvykle zobrazována s džbánem nebo nádobou na vodu, po boku se žábou.

Pomohlo nám Souhvězdí pomoci

Pomohlo nám Souhvězdí pomoci

I díky počinům jako je Souhvězdí pomoci na Alza.cz se nám daří rozvíjet sociální služby o další kvalitní terapeutické aktivity a dopřávat klientům odlehčovacího Centra Seňorina více radosti ze života. Souhvězdí pomoci plně pokrylo finanční potřeby projektů “Aktivitou proti demenci“ a “Psí terapeuti pro lidi s demencí”. Na oba projekty se podařilo dohromady vybrat částku 67 400 Kč. Děkujeme všem podporovatelům a děkujeme také Alza.cz za prostor, který nám i jiným neziskovým organizacím poskytuje.

Novinka: zápisník s obálkou Viktora Preisse

Novinka: zápisník s obálkou Viktora Preisse

Darujte jako firma pod stromeček partnerům, zaměstnancům či blízkým originální zápisník, aby si v této onlinové době mohli hmatatelně zapisovat dobré nápady, kreslit si či dělat domácí úkoly… prostě, aby na nic v této uspěchané době nezapomněli.

Krásná grafika od pana Viktora Preisse nám pomůže i v této době nezapomenout na radost. Koupí zápisníku nejen potěšíte, ale také přispějete na chod Centra Seňorina, které se stará o lidi s Alzheimerovou nemocí i jinými typy demence.

Zápisník je k dispozici ve dvou formátech, každý formát s originální krásnou grafikou od pana Viktora Preisse:

KLAUN: velikost v cm 21×21, 30 stránek, cena za 1ks/200 Kč, 

CHLAPEC: velikost v cm 15×21, 30 stránek, cena za 1ks/150 Kč.

Minimální objednávka je 5 ks jednoho druhu, k ceně se připočítává dopravné a balné, pokud nejsou vyzvednuty osobně. Objednávejte emailem na asistentka@nfsenorina.cz.

Na zadní stranu je možnost umístit grafiku a logo vaší firmy (navýšení ceny dle vašeho požadavku).

Výroba zápisníků je realizována českou firmou CLEVER MINDS a trvá 7 dní. Zápisník je vyroben z vysoce kvalitního papíru skandinávského výrobce Arctic Paper v souladu s nejvyššími evropskými standardy ochrany životního prostředí.

Charitativní díl Herbáře pro Seňorinu

Charitativní díl Herbáře pro Seňorinu

Kateřina Winterová, patronka sbírky:

„Alzheimer je choroba, ze které si často děláme legraci, ale ve skutečnosti se jí hodně bojíme. Proto se mi moc líbila odlehčená forma osvěty, kterou Nadační fond Seňorina o nemoci promlouval prostřednictvím charitativních kalendářů s názvem Všechno je normální.

Když o nich ambassadorka fondu Martina Preissová v naší společné herecké šatně Národního divadla mluvila, hned jsem se jí nabídla, že chci být také součástí. Fotky rozhodně nebudí strach, zároveň ukazují nejčastější projevy Alzheimerovy choroby.

Když jsme připravovali letošní sérii Herbáře, vysnila jsem si, že Seňorinu podpořím herbářovým charitativním dílem. A tak vznikla i tato sbírka. Moc bych si přála, abychom společně pomohli Nadačnímu fondu Seňorina, který podporuje Centrum Seňorina, kam dochází lidé s Alzheimerovou chorobou, aby mohli prožít radostný čas.

Centrum kromě krátkodobě ubytovaných pacientů ulehčuje dny také jejich rodinám a přátelům, kteří o ně starostlivě pečují. Myšlenka pomáhat nejen nemocným, ale i těm, kteří o své blízké pečují, přičemž tato péče je stojí nemálo fyzických i psychických sil, mě velmi oslovila. Byla bych ráda, kdyby se i díky této sbírce pomohlo zřídit další centra Seňorina také jinde v republice. Protože víte, co se říká – strejda Alois nechodí jen po horách, ale hlavně po lidech.“

Charitativní díl můžete shlédnout zde.

Do sbírky můžete přispět formou DMS (podrobnosti tady) nebo na donio.cz/senorina. Výtěžek poputuje na podporu odlehčovací služby Centrum Seňorina a na podporu rodin, které o blízké s Alzheimerovou nemocí pečují.

Společně s Kateřinou moc děkujeme!

Pomáhejte s Herbářem usnadnit život lidem trpícím Alzheimerovou chorobou, jejich přátelům a rodinám
Aktivizujte s námi online

Aktivizujte s námi online

Zastat domácnost, péči o blízkého nemocného, obstarat nákupy, úřady, chodit do práce, podporovat děti ve studiích, užívat si vnoučata…to je na jednoho člověka a 24 hodin za den opravdu moc. není divu, že čas na vymýšlení programu pro rodiče, partnera, babičku nebo dědu už nezbývá. Navíc v době, kdy je řada ambulantních sociálních služeb nedostupná a není možné zajít ani na kafíčko, do divadla nebo na rodinný oběd.

Možná vám přijdou vhod videa, která jsme natočili, abyste si mohli čas se svými blízkými užít a nemuseli si nic připravovat. Podívejte se na cvičení na židlích, muzikoterapii, kognitivní tréninky v podobě přesmyček, doplňovaček a dalších hádanek na youtube kanálu Centra Seňorina.

Brožura pro pečující v prodeji

Brožura pro pečující v prodeji

Počátkem února jsme vydali inspirativní brožuru „Aktivizace a její význam u seniorů s Alzheimerovou nemocí“, určenou především pro rodinné, ale i pro profesionální pečující. Její obsah, mozaika příspěvků expertních autorů, vznikl loni po vedením Jarky Švarcbachové a za podpory grantu Moneta Money Bank. Rozhodli jsme se letos pro jeho vydání v tištěné podobě, aby brožuru mohli mít pečující doma nebo v práci vždy po ruce. Bohužel starosti s koronavirem nás záhy po jejím vytištění přibrzdily v její prezentaci, propagaci a především v prodeji. Rádi bychom to napravili a v souvislosti s dnešním online rozhovorem poradny Alzheimer Café na stejné téma, bychom ji všem zájemcům dodali co nejdřív.

Cena při osobním odběru v Centru Seňorina, Na Poříčí 1933/36, v Praze 1, je 200 Kč. Poštovné, balné a práce s tím spojené stojí 85 kč. Při objednávce více kusů musíme cenu spočítat. Vždy počítáme za distribuci jen reálné náklady.

Tak neváhejte a objednávejte na emailu asistentka@nfsenorina.cz. Uveďte počet kusů, zda chcete poslat nebo vyzvednout, a v případě zasílání taky napište adresu. Úhrada buď 200 Kč/ks při osobním odběru v hotovosti, nebo 285 Kč/ks na účet 115-1710210277/0100 s doručením.