Validace podle Naomi Feil usnadňuje komunikaci se seniory s demencí

Americká gerontoložka Naomi Feil vyvinula Validační přístup v péči o člověka s demencí. Chtěla pomoci nemocným i pečujícím zlepšit jejich vzájemnou komunikaci. Setkávala se s nimi totiž od útlého dětství v  domově pro seniory v Clevelandu, kde její matka pracovala jako vedoucí Odboru sociálních služeb a otec jako správce.

Validace je komplexní přístup, který vede k porozumění blízkému nebo klientovi, který se potýká s Alzheimerovou chorobou, frontotemporální, vaskulární nebo stařeckou demencí

Přístup Naomi Feil staví na:

 • empatii a vzájemném respektu, 
 • snaze porozumět pocitům a potřebám nemocných, 
 • ochotě přijmout jejich realitu a pravdu.

Vše je v knize The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with Alzheimer’s and Other Dementias + Validation Techniques for Dementia Care. Dosud bohužel nebyla přeložena do češtiny.

Kniha má 328 stran a nabízí řešení častých komunikačních a vztahových problémů. Validační terapii používají rodinní i profesionální pečující po celém světě. Na metodu se však zároveň snesla kritika některých vědců, kteří ji zpochybňují pro nedostatek kvalitních důkazů o její účinnosti.

Pokud nevládnete angličtinou, můžete se podívat na video, kde o Validaci podle Naomi Feil povídá  Mgr. Renáta Nentvichová Novotná.

O čem validační terapie je

Základním principem validační terapie je empatie, respekt a uznání. Myšlenkám, názorům a pocitům člověka s demencí musíme naslouchat a respektovat je, bez ohledu na to, zda s nimi souhlasíme či ne. Nemoc bere schopnost úsudku, paměť i náhled na vlastní potíže. Realita nemocného je jiná než naše a my ji musíme respektovat, abychom se dokázali v klidu domluvit.

Vzájemná nedorozumění vedou k nárustu úzkosti, diskomfortu, depresi, negativismu nebo agresivitě na obou stranách. Efektivně komunikovat s člověkem s demencí vyžaduje schopnost:

 • pochopit jeho realitu, 
 • pozorně naslouchat,
 • nesoudit,
 • netrvat na vlastní pravdě,
 • sledovat gesta, mimiku a intonaci hlasu,
 • reagovat v klidu na na neobvyklé chování.

S postupující demencí, která vede ke ztrátě paměti, orientace a úsudku, se zhoršují komunikační dovednosti nemocných. Člověk postupně ztrácí schopnost porozumět okolnímu dění, nedokáže vyjádřit vlastní vůli, libost nebo nelibost. Vzájemná komunikace je proto stále obtížnější.

Naomi Feil v knize detailně popisuje, jaké jsou potíže, se kterými se senioři v jednotlivých stadiích Alzheimerovy choroby potýkají. Abychom s nimi dokázali komunikovat musíme o nich vědět a brát je v potaz. Lidé s demencí

 • mají problémy s pamětí,
 • přestávají rozumět okolnímu dění,
 • špatně se orientují v prostoru,
 • později úplně ztrácí orientaci v prostoru i čase.

U frontotemporální demence se často setkáváme s opakujícími se pohyby a chováním, jako je kývání se ze strany na stranu, autoerotika nebo opakování určitých slov či vět. V terminálním stadiu nemoci se člověk s demencí dostává do vegetativního stavu, má potíže s příjmem potravy, zůstává ležet a chybí reakce na cokoliv. Tento stav je zapříčiněn úplnou ztrátou kognitivních funkcí. Vědomí je však zachováno a s nemocným se přesto můžeme dorozumět.

Kniha Naomi Feil pomáhá pečujícím i nemocným, protože

 • poskytuje podrobné informace o demenci a stadiích Alzheimerovy choroby,
 • vysvětluje pocity a obavy nemocných i to, jak se postupně vlivem nemoci mění,
 • přibližuje vnitřní svět člověka se syndromem demence,
 • obsahuje ilustrované ukázky verbální i neverbální komunikace, která redukuje úzkost a stres u nemocného i pečujícího.

O Naomi Feil

Naomi Feil se narodila v Mnichově v roce 1932. Jak už bylo zmíněno, vyrostla v  domově pro seniory Montefiore Home v Clevelandu. Prostředí, ve kterém vyrůstala, ovlivnilo její další směřování a vyvolalo potřebu pomáhat seniorům. 

Po střední škole vystudovala magisterský obor Sociální práce na Kolumbijské univerzitě. Po studiích pracovala se seniory v ústavních zařízeních. Dosavadní praxi a běžně používané postupy v terapii seniorů s Alzheimerovou chorobou považovala za neuspokojivé a usilovně pracovala na vlastní metodologii. V letech 1963 až 1980 vypracovala svou Validační terapii a vydala o ní dvě knihy. Dnes působí jako výkonná ředitelka Validation Training Institute, pořádá workshopy a přednáší v USA i v Evropě.

Knihy Naomi Feil

Dvě knihy, které se zabývají metodou validace, nebyly dosud přeloženy do češtiny. K dispozici jsou v němčině a angličtině na Amazonu.

 • První kniha Validation: the Fail Method vyšla v roce 1982.
 • Druhá autorčina kniha The Validation Breakthrough: The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with Alzheimer’s and Other Dementias + Validation Techniques for Dementia Care vyšla v roce 1993. 

Kdo nepohrdne použitými knihami, může si knížky od Naomi Feil koupit i v němčině.

Mohlo by vás zajímat