Validace podle Naomi Feil usnadňuje porozumění lidem se syndromem demence

Ve videu si povídá Jitka Andresová z Alzheimer nadačního fondu s lektorkou Renatou Nentvichovou Novotnu o metodě Validace podle Naomi Feil ®. Své poznatky a zkušenosti Naomi Feil přetavila v metodologii, která přistupuje empaticky a s respektem k lidem se syndromem demence. Validace pečujícím pomáhá v kontaktu a komunikaci s nemocnými.

Podle Renaty Nentvichové Novotné je validace v podstatě uznání platnosti konkrétního chování nemocného. Nesoudit, naslouchat, snažit se pochopit, co se skrývá za konkrétním projevem chování. Důležitá je znalost životního příběhu. Abychom na člověka mohli komplexně nahlížet, musíme mít na zřeteli jeho zkušenosti a vědět, jak prožil svůj život. Uznání platnosti neboli validace konkrétního chování znamená, že respektuji člověka a vše, s čím ke mě přichází, nesnažím se to zpochybňovat, snažím se to pochopit a uznávám jeho hodnotu.

Odborníci se nejdříve v rámci terapie snažili pacienty s Alzheimerovou nemocí, vaskulární demencí, Parkinsonovou nebo Huntingtonovou chorobou, u kterých se rozvinul syndrom demence, vracet do reality, jenže do reality lidí, kteří syndromem demence netrpí. Takový přístup představuje pro nemocné velký stres, zvyšuje pocit strachu a napětí, což vede k nárustu agresivity a problematického chování. Validace podle Naomi Feil ® je naopak komunikační metoda umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu.

  • Mgr. Renáta Nentvichová Novotná je sociální pracovnice a lektorka validace
  • Moderátorka Ing. Jitka Andresová je z poradny pro pečující a osoby s kognitivní poruchou Alzheimer Point

Projekt Alzheimer Café realizuje Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem díky finanční podpoře partnerů a dárců.

Mohlo by vás zajímat