Validace podle Naomi Feil usnadňuje porozumění lidem se syndromem demence

Ve videu si povídá Jitka Andresová z Alzheimer nadačního fondu s lektorkou Renatou Nentvichovou Novotnu o metodě Validace podle Naomi Feil ®. Své poznatky a zkušenosti Naomi Feil přetavila v metodologii, která přistupuje empaticky a s respektem k lidem se syndromem demence. Validace pečujícím pomáhá v kontaktu a komunikaci s nemocnými.

Podle Renaty Nentvichové Novotné je validace v podstatě uznání platnosti konkrétního chování nemocného. Nesoudit, naslouchat, snažit se pochopit, co se skrývá za konkrétním projevem chování. Důležitá je znalost životního příběhu. Abychom na člověka mohli komplexně nahlížet, musíme mít na zřeteli jeho zkušenosti a vědět, jak prožil svůj život. Uznání platnosti neboli validace konkrétního chování znamená, že respektuji jak člověka, tak vše, s čím ke mě přichází. Jeho myšlenky a nápady se nesnažím zpochybňovat, snažím se je pochopit a uznávám jejich hodnotu.

Odborníci se nejdříve v rámci terapie snažili pacienty s Alzheimerovou nemocí, vaskulární demencí, Parkinsonovou nebo Huntingtonovou chorobou, u kterých se rozvinul syndrom demence, vracet do reality, jenže do reality lidí, kteří syndromem demence netrpí. Takový přístup představuje pro nemocné velký stres, zvyšuje pocit strachu a napětí, což vede k nárustu agresivity a problematického chování.

Validace podle Naomi Feil ® je naopak komunikační metoda umožňující pečujícím lépe porozumět lidem s demencí, a zmírnit tak případný stres, nervozitu či agresivitu. Validace je metoda usnadňující komunikaci s velmi starými a dezorientovanými lidmi. Validace si klade za cíl vcítit se do prožívání starého, dezorientovaného člověka, vstoupit do jeho vnitřního světa, akceptovat ho takového jaký je a vyjadřovat mu úctu.

Renáta Nentvichová Novotná má mnoho zkušeností s komunikací s lidmi s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Vedle Validace lektoruje témata reminiscence a komunikace se seniory. Pracovala v domově pro seniory Slunečnice v Praze-Bohnicích, kde zavedla reminiscenční skupiny, se seniory sepisovala životní příběhy, tvořila koláže a pořádala výstavy. Velmi ji zajímají lidé s demencí, jejich specifické potřeby, komunikace s nimi a možnosti jejich aktivizace.

  • Mgr. Renáta Nentvichová Novotná je sociální pracovnice, lektorka validace a reminiscence
  • Moderátorka Ing. Jitka Andresová je z poradny pro pečující a osoby s kognitivní poruchou Alzheimer Point

Projekt Alzheimer Café realizuje Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem díky finanční podpoře partnerů a dárců.

Mohlo by vás zajímat