Psychologická pomoc dostupná online

Deset rad na pomoc těm, kteří pečují o pacienty postižené Alzheimerovou chorobou či jinou demencí.

Pokud si potřebujete promluvit s nestranným odborníkem, můžete zkusit online konzultaci s některým z terapeutů, kteří jsou k mání na platformě Terap.io, kde můžete vybírat podle ceny nebo vašich časových možností.

Hodinová konzultace skrze platformu Terap.io stojí 540 až 1.350 Kč. Cena závisí na zkušenostech terapeuta. Terap.io nabízí i sezení, na která přispívá zdravotní pojišťovna. Do aktuálního programu psychosociální podpory VZP se zapojilo děvet terapeutů. VZP přispívá svým pojištěncům až na deset sezení, maximálně však částkou 5.000 Kč.

Můžete si vybrat mezi videohovoremhovorem po telefonu. Případně si můžete jen psát.

Péče o blízkého s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence představuje obrovskou zátěž. Pečující jsou ohroženi sociální izolací, ztrátou zaměstnání, depresí nebo syndromem vyhoření. U rodinných pečujících je zcela běžný pocit viny, že náročnou péči nezvládají dost dobře.

Psychický diskomfort způsobuje také převzetí rozhodování o všem, co se týká života blízkého s demencí. Člověka to dostává do situace, na kterou nebyl připraven, ve které cítí silnou nejistotu.

Terap.io

Na Terap.io najdete 78 psychoterapeutů různého zaměření. Volit můžete mezi přístupy, jako je systemická terapie, psychodynamický směr, kognitivně-behaviorální terapie, Daseinsanalýza, psychoanalýza nebo Gestalt terapie.

  1. Registrujte se pomocí e-mailu
  2. Vyberte si terapeuta a rezervujte si u něj volný termín.

Všichni terapeuti mají dobře vyplněné profily, díky kterým si snadno vyberete. Online sezení probíhá na stejném online-místě, kde se objednáte, tedy ve vašem Terap.io profilu na zabezpečených webových stránkách.

Hedepy.cz

Další platformou, která nabízí online psychoterapie, je Hedepy, kde najdete přes 60 psychologů a terapeutů. Také zde můžete mít psychoterapii, na kterou přispívá zdravotní pojišťovna.

U devíti terapeutů, kteří jsou na Hedepy, přispívá VZP 500 Kč na sezení, maximálně však částkou 5.000 Kč. U 13 terapeutů přispívá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 500 Kč na sezení, maximálně však částkou 2.500 Kč. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda poskytuje jednorázový příspěvek 500 Kč u pěti terapeutů.

Krizové linky

V případě psychických obtíží může využít také některou krizovou linku. Jsou anonymní a zdarma. Pomáhají dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni sami zvládnout. A také jejich blízkým, které problém zasahuje a chtěli by poradit, jak z krize ven.

  • Linka první psychické pomoci – 116 123

Linka první psychické pomoci je pro všechny, které přepadá panika, úzkost, mají depresi. Volat mohou 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Volání je zdarma odkudkoliv z České republiky.

  • Linka seniorů Elpida – 800 200 007

Linka seniorů Elpida je anonymní a bezplatná služba pro seniory v krizi a ty, kteří o seniory pečují. Funguje 365 dní v roce od 8 do 20 hodin. Seniorům pomáhá od roku 2002

  • Linka důvěry senior telefon Život 90 – 800 157 157

Senior telefon ŽIVOT 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Seniorům pomáhají již od roku 1992. Často se na ně obrací také senioři s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence a blízcí, kteří o ně pečují.

Mohlo by vás zajímat