Právní poradna pro pečující

Pokud řešíte právní záležitosti v rámci péče o svého blízkého s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, můžete se obrátit na JUDr. Barboru Steinlauf, MA, Ph.D., advokátku s výhradní specializací na zdravotnické právo. S ohledem na její erudici s ní polupracuje Nadační fond Seňorina stejně tak jako Alzheimer nadační fond. Právní pomoc nabízí i pacientům s Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence a jejich blízkým. Působí v Alzheimer pointu, poradně pro pečující a lidi s kognitivní poruchou. Chrání práva pacientů s duševním onemocněním a věnuje se také problematice závěru života a smrti.

  • Možnosti právní ochrany člověka s demencí – Mírná kognitivní porucha, která už přechází v syndrom demence, je příčinou toho, že se člověk není schopen postarat o vše sám. Roste riziko, že podepíše pro sebe nevýhodnou smlouvu, že ho někdo oklame nebo podvede. Přečtěte si, jak tomu předejít.
  • Omezení svéprávnosti a ustanovení opatrovníka – Přečtěte si jaký je postup, pokud je nutné omezit něčí svéprávnost a jak dlouho od podání žádosti trvá, než soud o omezení svépravnosti rozhodne.
  • Dříve vyslovené přání – Tento institut dává člověku právo předem souhlasit nebo nesouhlasit s konkrétní léčbou a způsobem léčby, která by mu měla být poskytnuta ve chvíli, kdy už sám o sobě rozhodnout nedokáže.
  • Předběžné prohlášení – Podle českého práva můžemedopředu projevit vůli, aby naše záležitosti byly spravovány určitým způsobem a/nebo, aby je spravoval konkrétní člověk, případně aby se konkrétní člověk stal našim opatrovníkem.
  • Smlouva o nápomoci – Vyplatí se ji sepisovat a nechat schválit soudem?