Montessori přístup v péči o seniory s demencí

Nadační fond Seňorina propaguje a školí péči o seniory s demencí v souladu s metodologií DementiAbility, která staví na Montessori přístupu a zahrnuje postupy, které vycházejí ze zdravého selského rozumu a pozitivního přístupu k lidem. V duchu Montessori je možné upravit také byt či dům, ve kterém člověk s demencí žije.

V minulosti pracovali staří i nemocní doma nebo na statku podle toho, co ještě zvládli. Babička loupala jablka nebo připravovala svačinu vnoučatům, děda čistil boty nebo štípal třísky. K jejich zkušenostem a životní moudrosti přistupovala rodina i sousedská komunita s respektem a úctou.

Ale co když životní moudrost, myšlení i základní dovednosti ničí Alzheimerova nemoc. Má člověk stále šanci na respekt a zapojení do běžných činností v rámci rodiny a komunity? Musí mít, protože neexistuje jiný způsob, jak získat pocit sounáležitosti, užitečnosti a sebevědomí.

Žijeme v uspěchané době. Čas má svou cenu a málokdo má trpělivost nechat zpomaleného seniora dělat běžné činnosti. Často to zkrátka nejde. Kdyby senior s demencí mohl procvičovat to, co ještě umí, jeho dovednosti by zůstaly zachovány mnohem déle. A především by se cítil užitečný, protože se mohl zapojit a měl podíl na společném díle. 

Přečtěte si také: Aktivizace a její význam u seniorů s demencí

Metoda Montessori-Based Dementia Programming od experta na aplikovaný výzkum demence Camerona Campa

Cameron Camp je lékař, vědec, pedagog, ředitel výzkumu a vývoje v Centru pro aplikovaný výzkum demence v Clevelandu v americkém Ohiu. Jeho metoda, která se jmenuje Montessori-Based Dementia Programming, vychází z učení italské lékařky Marie Montessori, která zaměřila svou pozornost na rozvoj handicapovaných a později i zdravých dětí. 

Cameron Camp je přesvědčen, že lidé s Alzheimerovou chorobou mají stále co nabídnout svým rodinám, přátelům a členům komunity. Snaží se přenést poznatky z různých oblastí psychologie se do péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Zaměřuje se na práci se silnými stránkami, které člověk s demencí má. Chce ho zapojit a umožnit tak všem zúčastněným, aby měli pocit úspěchu a uspokojení. Jedno ze cvičení, které Camp používá, umožňuje pacientům s Alzheimerovou nemocí znovu rozvinout motorické dovednosti potřebné k tomu, aby se sami nakrmili. Pacienti používají lžíci s otvory k hledání předmětů utopených v kádi s rýží. Když senior poklad najde, rýže se propadne drážkami a předmět zůstane na lžíci. 

Cameron Camp chce změnit očekávání společnosti ohledně toho, co jsou lidé s demencí schopni dělat. Chce, aby byli ve spojení s komunitou a mohli v ní přispívat podle svých aktuálních schopností.

Metodika, která původně byla zaměřená na rozvoj dětí, neztrácí význam a účinnost, ani když ji používáme v péči o lidi s demencí. 

Nesoustředíme se na jejich diagnózu a chceme

 • zachovat co nejlepší kvalitu jejich života,
 • vnímat je jako osobnosti, které mají svůj životní příběh a zájmy,
 • nalézat jejich silné stránky a udržovat zachované schopnosti.

Inovativní přístup si klade za cíl umožnit každému, kdo trpí kognitivní poruchou

 • být co nejméně závislý na ostatních,
 • mít vysoké sebehodnocení,
 • mít smysluplné místo ve své komunitě a být jí prospěšný,
 • mít šanci na příznivou budoucnost.

Více informací i na web stránce https://www.cen4ard.com a na youtube kanálu https://www.youtube.com/c/Cen4ARD/featured

Montessori přístup se podle zakladatelky NF Seňorina Jarky Švarcbachové hodí pro každého

Principy jmenované výše se dají vztáhnout na všechny lidi v každém věku. Každý člověk má v rodině, práci a své komunitě asi 15 až 20 rolí, díky kterým se cítí být potřebný. Nikdo nechce být závislý na ostatních, ani po stanovení diagnózy Alzheimerovy nemoci.

Nemocnému nemusí zůstat jen role „pacienta“. Senior umístěný do sociálního zařízení, jako je domov pro seniory nebo v domov se zvláštním režimem, nemusí mít jen roli klienta. S naší pomocí může být dál hodnotným členem své komunity, říká Jarka Švarcbachová.

Každý chce šťastně zestárnout. Senioři, kteří trpí demencí, to mají složitější. Okolí se k nim může chovat bez respektu. Blízkému nebo klientovi můžeme obouvat boty, oblékat ho, chystat mu jídlo nebo mu pomůžeme, aby to všechno zvládl sám a mohl zažívat pocity úspěchu a soběstačnosti.

 Mgr. Jarka Švarcbachová je lektorkou Akreditovaného kurzu MPSV- Montessori principy v péči o seniory, který má skvělý ohlas u profesionálních i rodinných pečujících.

Video – přednáška Montessori v péči o seniory s demencí

O čem je Montessori přístup v péči o seniory s demencí přednášela Mgr. Jarka Švarcbachová na festivalu Jako na smrt v Praze.

Metodologie DementiAbilityTM kanadské gerontoložky Gail Elliot

Metodiku Camerona Campa dále rozvinula a rozšířila kanadská gerontoložka Gail Elliot. Ucelenou metodologii, která je také postavena na Montessori principech, pojmenovala DementiAbilityTM. V souladu s ní

 • opečováváme člověka jako celek, po fyzické, emocionální, duchovní a kognitivní stránce,
 • přistupujeme ke každému individuálně, podle toho, co o něm, jeho historii, zvyklostech a schopnostech víme,
 • připravujeme lidem s demencí vhodné prostředí (směrové šipky, nápovědy, návody v krocích atd.), 
 • připravujeme jim příležitosti, aby se mohli smysluplně zapojit,
 • vše připravujeme tak, aby měli šanci maximálně úspět.

WOW, co znamenají 3 písmena od Gail Elliot

 1. W = Who (česky kdo) – Kdo je náš klient, pacient nebo blízký. Potřebujeme ji/ho poznat, vědět co nejvíce z jeho historie, zájmů, zvyků, rituálů atp.
 2. O = Observe (česky pozorovat) – Pozorujme projevy její/jeho chování, reakce, žádosti, opakované činnosti, potřeby.
 3. W = What (česky co) – Co s tím uděláme? Jaký bude plán péče včetně konkrétních kroků.

Metodika Montessori je víc než nabídka promyšlených aktivit! Je to filosofie, která umožňuje změnit přístup tak, aby byl život s demencí lepší.

Zdroj informací

 • Cameron Camp, Workshop Bern, Švýcarsko 2015, 
 • Gail Elliot, Workshop a materiály DementiAbility® Burlington, Kanada 2017
 • Jarka Švarcbachová, akreditovaný kurz Montessori principy v péči o seniory, ČR 2017

Mohlo by vás zajímat