Alzheimerova nemoc a jiné demence

Alzheimerova choroba (dále jen ACh) je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. Jako první toto onemocnění popsali Oskar FischerAlois Alzheimer. V současné době není známa příčina vzniku ACh, z neuropatologických nálezů se však ví, jak nemoc probíhá. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Alzheimerovou chorobou se mění také látková činnost mozku.

Výskyt nemoci v České republice; má ji: Nad 65 let každý třináctý, nad 80 let každý pátý a nad 90 let téměř každý druhý. Nejvíce lidí s demencí žije v Praze, a to téměř 19 tisíc.

ACh není nemoc jen těch nejstarších. Ve výjimečných případech, většinou při dědičném výskytu, může ojediněle postihnout i osoby mladší. Náklady spojené s demencí odhaduje Česká alzheimerovská společnost na 39 miliard korun ročně.

Podle odhadu trpělo touto nemocí na světě v roce 2000 17–25 milionů lidí, v roce 2008 již 37 milionů (jiný odhad hovoří v r. 2009 o minimálně 30 milionech). V České republice to bylo v roce 2000 zhruba 50–70 tisíc osob, v roce 2008 již 120 tisíc osob.

V r. 2012 bylo v českých psychiatrických ambulancích léčeno s rozvinutou demencí u ACh celkem 15352 pacientů, z toho 67% žen. (Český Ústav zdravotnických informací a statistiky)

Pokud nebude nalezena a zavedena účinná léčba, odhadují odborníci (2000), že do roku 2050 vzroste počet nemocných v celém světě čtyřnásobně, minimálně na 100 milionů případů.

Současná medicína tuto chorobu doposud nedovedla účinně léčit, pouze poněkud zpomalit její postup. V roce 2008 se objevily první povzbudivé zprávy o výrazném léčebném pokroku u menších skupin pacientů, přestože o úplné vyléčení nejde.

Aktuální informace a statistiky lze najít v souhrnné zprávě České alzheimerovské společnosti.