Ergoterapie

Ergoterapie neboli pracovní terapie je léčebná metoda, která pozitivně ovlivňuje fyzický a duševní stav člověka s demencí. Ergoterapie staví na předpokladu, že zapojení seniora do smysluplných a běžných denních aktivit, udržuje jeho soběstačnost a podporuje sebedůvěru.

Ergoterapie zahrnuje i běžné denní činnosti jako je mytí rukou, čištění zubů, příprava jídla, chůze, nakupování, vaření, pečení, psaní, věšení či skládání prádla.

Cílem ergoterapie je udržet soběstačnost člověka postiženého syndromem demence co nejdéle a v maximální možné míře. Vedle toho mu ergoterapeutické činnosti umožňují prožívat radost ze splněných úkolů. Ergoterapie velmi dobře koresponduje s myšlenkou a mottem Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, kterým se řídíme v Centru Seňorina.

Videa s inspirací na domácí aktivizaci

V rámci profesionální péče s klienty vytváříme individuální plán, který obsahuje individuální a realistické cíle, kterých můžeme společnými silami dosáhnout. Každý klient má jiné cíle. Pan Karel se například potřebuje rozchodit po návratu z nemocnice, zatímco paní Božena by ráda získala přístup k četbě denního tisku.

Ergoterapie probíhá v reálných situacích a to, buď v odlehčovacím centru pro seniory s demencí, nebo v domácím prostředí.

Ergoterapie v Centru Seňorina

Další aktivizační činnosti