Dramaterapie pro seniory s demencí

Dramaterapie je metoda skupinové psychoterapie, která k léčebným účelům využívá prostředky dramatického umění. Velmi blízké je jí psychodrama nebo teatroterapie.

Význam dramaterapie a příbuzných psychoterapeutických postupů spočívá v oblasti psychologické a sociální. Klienty sociální odlehčovací služby vede především k:

 • zlepšení sociálních dovedností a interpersonální komunikace,
 • udržení schopnosti adekvátně reagovat na různé sociální situace, především ty konfliktní a zátěžové,
 • získání náhledu na vlastní chování a jeho motivaci,
 • podpoření schopnosti chápat emoce, motivy a jednánídruhých lidí,
 • schopnosti zprostředkovaně vyjádřit emoce, psychické a sociální problémy, někdy také metaforicky, čímž se redukuje vnitřní napětí,
 • získání realističtějšího pohledu na vlastní schopnosti, chování a sociální postavení,
 • zvýšení odolnosti vůči psychické zátěži a harmonizaci osobnosti.

Dramaterapie a jí příbuzné druhy psychoterapie pomáhají lidem s:

 • psychickými poruchami a nemocemi,
 • poruchami v sociální a psychosociální oblasti,
 • autismem a mentálním postižením.

Dramaterapii lze s úspěchem použít také při práci se seniory s Alzheimerovou chorobou. U této skupiny však má dramaterapie svá specifika, která jsou daná nejen úbytkem intelektu, ale i dalšími fyzickými a psychologickými problémy, které tuto nemoc doprovází.

Také cíl dramaterapie u seniorů s demencí je jiný. Jde především o

 • stimulaci řeči a kognitivních funkcí, jako je myšlení, paměť nebo vnímání,
 • posílení schopnosti soustředit se a spolupracovat,
 • zprostředkování prožitku pozitivních a radostných emocí.

Další aktivizační činnosti