Fyzioterapie

Fyzická aktivita prospívá celému tělu, zvedá náladu a zlepšuje činnost mozku. Zacvičte si na židlích s aktivizační pracovnicí Centra Seňorina Míšou Berkovič díky tomuto videu.

Fyzioterapie a kondiční cvičení udržují nebo dokonce zlepšují pohybové a manuální schopnosti seniora s demencí. Pohybová terapie slouží k udržení dobré kondice, správného svalového napětí, rovnováhy, obratnosti a zachování pohyblivosti kloubů. Pro člověka s Alzheimerovou nemocí je pravidelné kondiční cvičení nesmírně důležité. Samotný pohyb předchází bolesti, aktivuje pocit pohody a soběstačnosti. Při aktivizaci fyzických schopností je důležité také správné dýchání.

Kondiční cvičení sestává ze základních cviků, které se provádí směrem od hlavy dolů k patám a prstům u nohy. Procvičujeme také oční a celé obličejové svalstvo. Do kondičního cvičení můžeme zahrnout masáž plosek nohou, dlaní, šíje a jiných částí těla. Kondiční trénink by měl mít jasnou strukturu a časové rozmezí, během kterého se provádí základní cviky, doplňkové hry a závěrečná relaxace. 

Ke cvičení si můžeme pustit vhodnou hudbu, která vytvoří příjemnou atmosféru. Kondičně cvičit lze ve stoji, na cvičebních podložkách, v kruhu na židlích nebo na lůžku. To závisí na možnostech a zdravotním stavu seniora s demencí. 

Pokud se jedná o skupinové cvičení na židlích, jsou židle dány do kruhu s dostatečných rozestupem, aby na sebe všichni zúčastnění viděli a zároveň vznikl prostor pro pohodlné a správné vykonání cviků. Kruh je vhodný i kvůli doplňkovým hrám, které jsou osvěžující a zábavné. Volíme známé kruhové „icebreakové“ hry vhodné pro seniory (posílání míče, elektřina, hra na kočku a myš, masážní kruh). Relaxace může probíhat formou zavření očí, ztišení, dechového cvičení, uvolnění celého těla a zahřátí obličeje.

Nikdy necvičíme přes bolest. Mírné tažení je v pořádku, bolest není. Cílem je protažení a uvolnění. Pokud to jde, používáme cvičební pomůcky, jako jsou míče, bodybally, overbally, masážní míčky (ježci), gumové posilovače prstů; taktilní disky (rovnováha, masáž, smyslové vnímání) balanční podložka (rovnováha), šlapadlo, gumový pás nebo provaz.

Pokud cvičení probíhá ve skupině, je nutné mít přehled o zdravotním stavu všech zúčastněných. Cviky, které aktivizační pracovník předcvičuje, by měla zvládnout většina lidí ve skupině. Pokud je někdo indisponován a konkrétní cvik nezvládne, nahradíme ho jiným, který zvládne. Důležitá je motivace, cvičící je třeba podporovat a nesrovnávat. Po skončení cvičení můžeme chtít zpětnou vazbu, koho jaký cvik bavil, co bylo náročnější, co bylo legrační a podobně. Kondiční cvičení je dobrovolné, pokud se chce někdo pouze dívat, nenutíme ho cvičit.

Videa s inspirací na domácí aktivizaci

Další aktivizační činnosti