Motivace a vhodné aktivity pro seniory s demencí

V rámci každodenní péče o blízkého člověka s demencí bývá těžké najít činnosti, které by chtěl a mohl dělat, a které bychom mohli dělat společně. Lidé s Alzheimerovou chorobou mají často strach dělat věci, které je dřív těšili, protože se obávají neúspěchu. Tyto obavy pak vedou k odmítání nabízených činností.

Možností, jak i v domácí péči využít potenciál člověka s demencí, je přitom spousta. Co a jak společně dělat ve videu radí Jarka Švarcbachová a Michaela Berkovičová z Centra Seňorina. Povídají o konkrétních přístupech a aktivitách, které lze realizovat v domácí péči. Radí také, jak blízkého s demencí k jednotlivým činnostem motivovat.

Aktivizace je smysluplná činnost, která člověka uvádí “do chodu” a příjemně vyplní volný čas. Aktivizace nesmí být nucením do aktivity a cílem není podat výkon. U seniorů s demencí se často stává, že upadnou do jakési apatie, nechtějí nic dělat, protože mají strach, že už to nezvládnou nebo už je to tolik nebaví jako dřív. Mezi překážky patří zhoršující se kognitivní funkce, celkový zdravotní stav a různé bolesti. Aktivizace člověku s demencí pomáhá udržet se při životě a ne jen přežívání.

Které činnosti jsou aktivizační

Mezi aktivizační činnosti řadíme nejen terapeutické metody, jako je kognitivní trénink, arteterapie, fyzioterapie, canisterapie, ergoterapie nebo reminiscenční terapie, ale i běžné činnosti, jako je vaření, pečení, zpívání, háčkování, šití, výroba dekorací nebo přesazování květin. Nemusíme se bát nabízet činnosti, které člověk nedělal pouze proto, že už neměl tu možnost. Zároveň nesmíme nikoho do ničeho nutit.

  • Mgr. Jarka Švarcbachová je zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Seňorina a lektorka Akreditovaného kurzu MPSV- Montessori principy v péči o seniory
  • Michaela Berkovič je aktivizační pracovnice v Centru Seňorina, má mnoho let zkušeností s aktivizací seniorů s demencí

Projekt Alzheimer Café realizuje Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem díky finanční podpoře svých partnerů a dárců.

Další videa na téma péče o člověka se syndromem demence