Canisterapie

Canisterapie slouží jako podpůrná metoda rehabilitační péče. Jde o léčebný kontakt psa s člověkem. Canisterapeutický pes motivuje ke správné výslovnosti, například při dávání povelů. Komunikací se psem a o psovi procvičujeme řeč.

Během canisterapie lidé s demencí procvičují jemnou a hrubou motoriku a stimulují smysly. Kontakt s příjemně měkkou srstí při hlazení, olizování ruky, podávání pamlsků, česání psa, házení aportů nebo procházka po chodbě se psem na vodítku přináší seniorům s demencí příjemné prožitky.

U lidí s demencí je důležitá pravidelnost. V Centru Seňorina, které podporujeme, je canisterapie pravidelnou záležitostí. Bez dárců a finančních podporovatelů by to nebylo možné. Přispět můžete i vy. Děkujeme. 🤍

Je prokázáno, že starší lidé, kteří mají psa, jsou se svým životem spokojenější než ti bez psa. Pes je lék proti stářím podmíněné nesoustředěnosti, zapomnětlivosti a zmatenosti. Při vzájemné interakci mezi seniorem s demencí a canisterapeutickým psem je nutný dohled. Canisterapeut by měl vědět, jaký vztah má senior ke psům, jakým způsobem komunikuje.

Pes lidem upřímně nabízí lásku a přátelství, vyvolává pocit vzájemné potřebnosti a respektu. Starý člověk s ním ve styku přebírá zodpovědnost, což zvyšuje jeho sebevědomí. Dobrý vztah seniora ke zvířatům dovede zastoupit chybějící mezilidské vztahy, posílit pocit spokojenosti, radosti, ale především posílit pocit subjektivního zdraví.

S jeho příchodem se uvolní atmosféra a okamžitě je o čem si povídat, vynoří se vzpomínky a přítomní lidé se sbližují. Pes rozumí neverbální komunikaci a seniorovi s demencí vděčně naslouchá, senior s ním může komunikovat tak, jak umí. Pes je tím, co seniora momentálně zajímá.

Někdy stačí ukazovat si obrázky se psy, povídat si o jejich denním režimu, výcviku a lumpárnách. Vzpomínání na psa procvičuje dlouhodobou paměť.

Senioři s demencí žijí ve svém vlastním světě a hovoří o věcech, které jsou pro nás nesrozumitelné a neumíme je dát do souvislostí. Pes může být společníkem a důvěrníkem, který mu porozumí a kterému lze vše říct. Pro seniora s demencí je velmi důležité, aby zažíval úspěch a vhodně zvolené canisterapeutické aktivity jsou jednou z možností, jak může úspěchu dosáhnout.

Další aktivizační činnosti