Připravili jsme další várku aktivizačních videí pro pečující 

Díky podpoře Hello bank jsme připravili další várku aktivizačních videí pro pečující o blízkého s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Zapojit blízkého s demencí do nějaké činnosti může být pro netrénovaného člověka obtížné. Neustále vymýšlet aktivity, které nemocného zaujmou, zaměstnají a procvičí mozek i motorické funkce, je vysilující. 

Proto přicházíme s dalšími videi, která jsou plná inspirace a představují pestrou škálu činností pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Videa pro nás točí a kompletuje fotograf Jan Hrdý. Chceme, abyste blízkého s demencí doma mohli zapojit do aktivit, které se nám osvědčily při práci s klienty v Centru Seňorina, odlehčovací službě rodinného typu pro seniory s demencí.

Ve videích představujeme aktivity, které každý den zlepšují kvalitu života klientů Seňoriny. Jednotlivé činnosti nemusí bavit každého, proto jich nabízíme širokou škálu. Nová videa průběžně zveřejňujeme a všechna budou venku ještě před prázdninami. Již hotová videa najdete na Youtube kanále Centra Seňorina.

Aktivizační činnosti procvičují zachovalé schopnosti a dovednosti, zlepšují vzájemnou komunikaci, oddalují ztrátu soběstačnosti a seniory s Alzheimerovou chorobou udržují v dobré psychické i fyzické kondici.

Na jaká videa s aktivizačními činnostmi se můžete těšit

Videa k procvičení kognitivních funkcí 

Kognitivní trénink procvičuje jednotlivé funkce mozku, jako je paměť, koncentrace, slovní zásoba, logika a početní dovednosti. K procvičení poznávacích funkcí točíme videa, ve kterých má senior s demencí doplnit chybějící slova v příslovích, poznat přehrávané ukázky melodií a zvuků, uhodnout jména známých osobností nebo památek na obrázku. Stimulace poznávacích funkcí zlepšuje celkový stav nemocného.

Jedno z nových aktivizačních videí, které už na YouTube jsou. Nemocný má poznat a pojmenovat mnoho různých zvuků.

Řada videí k procvičování poznávacích funkcí byla natočena už dříve, také díky podpoře Hello bank:

Videa s ukázkami arteterapie

 Arteterapie pomáhá sdělit to, co slovy nejde, pozitivně ovlivňuje motorické schopnosti a emoce. Patří sem malování, modelování, výroba přání z papíru, tvorba tematických koláží nebo dokreslování chybějících částí obrázku.

K dispozici je video arteterapie, koláž na téma krajina mého života. Na konci je pár dalších tipů, třeba návod, jak vytvořit erb, do kterého může senior nakreslit nebo nalepit, co má rád, co nemá rád nebo jak vnímá svůj současný život.

Videa s ukázkami vhodných cviků pro seniory

Cvičení a fyzioterapie vede ke zlepšení fyzických schopností a zvýšení pohyblivosti. Pohyb člověku přináší radost.

Z minulé várky je k dispozici video Cvičení pro seniory na židlích, které má velký úspěch.

Videa s ukázkami reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie je společné vzpomínání na dětství a mládí seniora s demencí. Také nad kufrem starých obrázků, článků, fotografií a předmětů můžeme vzpomínat na doby minulé. Reminiscence snižuje úzkost, depresivitu a emočního stres. Vzpomínání na časy, ve kterých toho senior ještě hodně zvládal, posiluje sebevědomí a udržuje pocit vlastní hodnoty. Brzy zveřejníme videa s inspirací, jak oživit pozitivní vzpomínky.

Videa s ukázkami ergoterapie 

Ergoterapie je terapie prací. Zapojení seniora s demencí do běžných denních aktivit smysluplně vyplňuje jeho čas, přináší mu pocit sounáležitosti a vlastní hodnoty. K většině aktivit návod ani není třeba. 

Blízkého s demencí můžeme v souladu s mottem Marie Montessori: Pomoz mi, abych to zvládl sám, zapojit do přípravy oběda, přesazování rostlin, poprosit ho, aby pověsil či složil prádlo nebo s ním postavit budku pro ptáky. Možností je opravdu hodně a záleží jen na tom, k jaké aktivitě má senior vztah a do které má chuť se pustit.

Videa s návodem na muzikoterapii 

Hudba, tanec a zpěv snižují výskyt poruch chování, úzkostných stavů, agitovanosti a dalších projevů, které řadíme mezi neuropsychologické symptomy demence. Taneční terapie vede ke zlepšení pohyblivosti a celkového stavu seniorů s demencí.

Mohlo by vás zajímat