Jak řešit stres a krizové situace u seniorů s demencí

Pečující, aby předešel zbytečným problémům, potřebuje vědět, co a proč prožívá člověk s demencí, jejíž příčinou může být Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba nebo jiné onemocnění. Senior s degenerativními změnami v mozkové tkáni, má potíže s vyjadřováním a pochopením příčiny svého negativního rozpoložení. Když víme, co a proč se děje, dokážeme problematickou situaci lépe vyřešit. Často není snadné příčinu nežádoucího chování a negativních emocí odhalit, proto ve videu poradíme, jak na to.

O stresu a problémových situacích u seniorů s demencí si povídáme s psycholožkou Evou Nouzovou. Popisujeme situace, které mohou u lidí s demencí způsobovat stres a jak k nim správně přistupovat. Doporučujeme strategie jednání, které pomáhají nemocným i pečujícím.

K pochopení vnímání a prožívání člověka s demencí pomáhá ve videu fiktivní pan Jaroslav, který se narodil v roce 1935, prolítneme jeho životní příběha, co všechno z něj postupně zapomíná a jaké problémy to zapříčiňuje. Když v Alzheimer centru zapomene na smrt své manželky, vydává se jí hledat a odchází hledat byt, kde společně bydleli. Později zapomene, že odešel do důchodu, tak každé ráno vstává a chce jít do práce. Psycholožka Eva Nouzová a Jitka Andresová radí, jak takové situace zvládat, aby netrpěl ani pan Jaroslav, ani pečující.

Dál se dozvíte, jak přemluvit blízkého s demencí, aby se šel vykoupat. Jak poznat, čeho se v konkrétních situacích bojí (strach z uklouznutí, stud při svlékání) nebo jak zjistit, co blízký s demencí potřebuje, když má velké obtíže sdělit svému okolí, co se s ním děje.

  • Dr. Eva Nouzová, Ph.D je psycholožka a terapeutka, která vzdělání a zkušenosti získala převážně v zahraničí.
  • Moderátorka Ing. Jitka Andresová je z poradny pro pečující a osoby s kognitivní poruchou Alzheimer Point.

Projekt Alzheimer Café realizuje Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem díky finanční podpoře partnerů a dárců.

Mohlo by vás zajímat