ZÍSKALI JSME GRANT OD NADACE ČEZ

S radostí oznamujeme, že jsme získali grant od Nadace ČEZ na podporu Montessori principů v péči o seniory.

Díky tomu se seniorům s Alzheimerovou chorobou v Centru Seňorina dostane té nejkvalitnější péče. Zásadní posun je příspěvek na pečovatelku a jsme opravdu nadšeni, že společnost podporuje naše smysluplné konání.

Není nikterak lehké být průkopníkem kvalitních služeb pro osoby s demencí a jejich rodiny. Bez této podpory by to šlo opravdu těžce.

Velmi si toho vážíme a děkujeme!