Zápis nového nadačního fondu

Představujeme vám nový Nadační Fond Seňorina, který se ustavil v listopadu 2015 a je zapsán ve veřejném rejstříku.

Na bankovní účet u Komerční banky   115-1710210277/0100 můžete přispět libovolným obnosem. Do poznámky uveďte prosím své jméno pro účely zveřejnění seznamu dárců. Pro váš dar vystavíme darovací smlouvu.

Podpoříte tak realizaci projektů a činností zaměřených na osoby s Alzheimerovou nemocí, na jejich rodiny i na profesionální pečující.