PŘIVEZLI JSME DO ČESKA INSPIRACI Z KANADY

Naplňujeme naši vizi v oblasti vzdělávání a inspirace pečujících a učíme se od těch nejlepších.  Snažíme se přinášet nové poznatky do péče o seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence v Česku. Sbíráme inspiraci především v zahraničí, kde, jak se ukazuje, jsou v sociálních službách opravdu napřed. Velkým vzorem je pro nás kanadská gerontologická odbornice Gail Elliot, zakladatelka a ředitelka společnosti Dementiability Enterprises Inc.

Zaměřuje se na oblast vzdělávání a metodiky péče o osoby s demencí a za 30 let praxe získala pověst vážené expertky. Pravidelně přednáší na seminářích a konferencích a učí na univerzitě různá témata spojená se stárnutím. Gail je autorkou celé řady publikací, včetně Montessori metod v péči o seniory: Focusing on the Person and the Prepared Environment (2011).

V Česku se metodice Montessori pro seniory začala před čtyřmi lety věnovat Mgr. Jarka Švarcbachová,  později ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Pinkasovou. Společně ze zahraničních zdrojů a zkušeností z praxe sestavily brožuru a kurz pro pečující, který získal akreditaci u MPSV. V listopadu loňského roku absolvovaly v Kanadě odbornou stáž, zakončenou dvoudenním workshopem, který vedla právě Gail Elliot. Kromě certifikátů  získaly oprávnění k překladu všech jejích knižních titulů a podpůrných pracovních materiálů. Můžete se tedy na ně v budoucnu těšit i v češtině!

Úspěšná stáž v Kanadě přinesla Nadačnímu fondu Seňorina další potenciál k rozvoji kvality péče o lidi s demencí v České republice. A my ho s pomocí našich donátorů rádi využijeme. Více o DementiAbility na https://www.dementiability.com/