Eva Nohejlová – nová výkonná ředitelka fondu

Na svém posledním zasedání správní rada zvolila do funkce výkonné ředitelky fondu Evu Nohejlovou. Eva byla navržena na základě předchozí výborné spolupráce a angažovanosti pro fond v oblasti fundraisingu a marketingu.  Od 1. června bude mít v nové pozici na starost chod celého fondu a bude pracovat na splnění konkrétních strategických cílů,  vytyčených správní radou v čele s Jarkou Švarcbachovou, zakladatelkou fondu.

Rámec a směrování práce nové výkonné ředitelky Evy Nohejlové určuje vize fondu. Důležité proto je, že Eva se k této vizi osobně připojila a vzala ji za vlastní.