Přednosta Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Robert Rusina Ph.D. představil veřejnosti banku mozkových tkání