Historie Alzheimerovy nemoci

Alois Alzheimer popsal roku 1907 klinické i neuropatologické nálezy (ovšem pod jinými názvy a bez znalostí souvislostí) své pacientky Augusty D.. Nebyla schopna starat se sama o sebe, avšak zároveň odmítala pomoc ostatních. Po hospitalizaci se u ní dále objevila dezorientace, zhoršená paměť nebo problémy se čtením a psaním i s řečí a komunikací. Symptomy se postupně zhoršovaly až do té míry, že propukly halucinace a došlo k těžkému celkovému omezení vyšších mentálních funkcí. Pokračování v odkazu.

Alzheimer nadační fond o Alzheimerově nemoci