Banka mozkových tkání v Thomayerově nemocnici 

V Thomayerově nemocnici byla otevřena banka mozkových tkání, která má uchovávat vzorky mozkové tkáně i celé mozky lidí, kteří zemřeli na neurodegenerativní onemocnění, jako je Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba. Jak vysvětlil Robert Rusina, přednosta Neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice, banka urychluje výzkum neurodegenerativních nemocí a vývoj léků proti nim. Studium mozkové tkáně postižených jedinců vědcům umožní lépe poznat, co se v mozku děje při Alzheimerově chorobě, Parkinsonově nemoci nebo proč mají lidé s Huntingtonovým syndromem mimovolní pohyby.

V Thomayerově nemocnici otevřeli banku mozkových tkání