Zpráva o stavu demence ČALS 2016

Přestože již uplynulo více než století od doby, kdy Alois Alzheimer popsal symptomy onemocnění dementia praecox, jde stále o nemoc, kterou nikdo nedokáže vyléčit.

http://www.alzheimer.cz/res/archive/004/000480.pdf?seek=1492589048