Výroční zpráva NF Seňorina za rok 2020 je na světě

Ve Výroční zprávě se dočtete, jaké aktivity a projekty Nadační fond Seňorina financoval v roce 2020.

Nadační fond Seňorina podporuje kvalitní péči o lidi s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence. Propaguje Montessori přístup v péči o seniory s demencí, který pomáhá udržet sebeobslužnost a zachovat pocit vlastní hodnoty. Profesionální i rodinné pečující směřuje k cíleným aktivitám, které podporují soběstačnost nemocných a chrání je před sociální izolací. V Centru Seňorina, které NF podporuje, klienty zapojují do všech běžných činností, které ještě zvládnou. Pravidelně jim dopřávají kognitivní trénink, arteterapii, muzikoterapii nebo canisterapii a setkání s dětmi z mateřských škol. Nadační fond podporuje také rodinné pečující a financuje osvětu v oblasti péče o lidi s demencí. Sem spadá projekt Alzheimer Café, charitativní produkt Aloisovy ponožky nebo projekt Všechno je normální. Podporováním kvalitní péče, edukací a dalšími aktivitami pomáhame zvládnout nesmírně obtížnou situaci nemocným i jejich rodinám.