Vědci vyvinuli helmu proti demenci

Britští vědci z univerzity v Durhamu vytvořili přilbu chránící mozek před degenerativními změnami, které vedou k rozvoji syndromu demence. Helma vysílá do mozku infračervené záření. Stačí si ji nasadit na hlavu dvakrát denně na šest minut, aby zlepšila paměť, motoriku, pohotovost a další kognitivní funkce. U lidí s demencí má kognitivní funkce pomáhat uchovat nebo i vracet. 

Využití infračerveného záření v medicíně není novinkou. Lékaři jím léčí předvším klouby, svaly a měkké tkáně obecně. Infračervené záření s nejkratší vlnovou délkou jde nejvíce do hloubky a prospívá i hlouběji uloženým tkáním. Zvyšuje jejich prokrvení, čímž v daném místě zlepšuje přívod živin a odvod metabolických zplodin.

Vědci z Durhamské univerzity nazvali metodu tzv. transkraniální foto-biomodulace. Teprve další výzkum podle nich ukáže, do jaké míry vynález pomůže také lidem s Alzheimerovu chorobu.

Jak helma proti demenci funguje

Dr. Paul Chazot, Tracy Sloan, Dr. Gordon Dougal

Infračervené záření posiluje mitochondrie zásobující nervové buňky (neurony) energií. Posílená činnost mitochondrií aktivuje části imunitního systému, které čiští mozek od toxických látek, které s největší pravděpodobností vedou k rozvoji syndromu demence.

Přesný mechanismus účinku však vědci neznají. Věří, že helma pomáhá odumírajícím mozkovým buňkám s regenerací. Infračervené záření může i v mozku zvyšovat hladiny oxidu dusnatého a přispívat tak k jeho lepšímu prokrvení. Vědci budou ve výzkumu pokračovat, aby plně porozuměli účinku infračerveného záření na mozkovou tkáň.

Studie byla provedena pod vedením Dr. Paula Chazota a Dr. Gordona Dougala na čtrnácti zdravých dobrovolnících starších 45 let. Badatelé jim speciální helmou ozařovali mozek dvakrát denně po šesti minutách po dobu jednoho měsíce. U kontrolní skupiny třinácti dobrovolníků používali falešnou přilbu.

U účastníků studie, kteří podstupovali terapii infračerveným zářením, bylo prokázáno výrazné zlepšení funkcí mozku. Vědci předpokládají, že pokud u zdravých jedinců kognitivní funkce zlepšuje, u nemocných by mohla přispívat k jejich zachování. Helma by pak mohla sloužit i při léčbě dalších onemocnění, jako je Alzheimerova nemoc, Parkinsonova choroba nebo stavy po úrazech mozku.

The Daily Mail uvedl, že přínos infračerveného záření pro pacienty trpící demencí prokázala v roce 2020 studie provedená v USA na 228 lidech. Studie zjistila rychlý a výrazný pozitivní účinek u mužů i žen s mírnou až středně těžkou demencí. Účastníci uváděli, že mají více energie, lepší náladu, jsou méně úzkostliví a snáze se zapojují do každodenních činností. Zlepšení nálady u nich zaznamenali i pečující.

Vědci zdůrazňují, že pokud jde o využití a účinnosti terapie, je nutný další výzkum, ale jejich první zjištění jsou velmi slibná.

Terapii infračerveným zářením a terapeutickou helmu vyvinula společnost Maculume Limited. Je vhodná i do domácího prostředí, překážkou může být její cena.Cena helmy proti demenci, kterou vyrábí společnost Macalume Limited byla původně 7.250 Ł, v přepočtu cca 216.000 Kč. Nyní je helma vysílající do mozku infračervené záření k mání za 4.00 Ł, což je cca 146.000 Kč.

Mohlo by vás zajímat