Střípky z focení osvětového kalendáře Všechno je normální 2020

Gymnastické kreace Aničky Schmidtmajerové s malou hádankou: kdopak asi skrytý pod šálou vyvažuje štafle?

Alzheimerova nemoc a jiné typy demence se nedají naplánovat, oddálit nebo mávnutím kouzelného proutku vyléčit. Důležitá je ale podpora nejbližších, pochopení okolí a někdy i pomocná ruka, která rodinám nemocných odlehčí. Nadační fond Seňorina chce osvětovým kalendářem Všechno je normální 2020 upozornit na typické projevy nemoci i obtíže a úskalí, jimiž procházejí nejbližší pacienta. 

Jedinečný kalendář s jistou nadsázkou prezentuje netradiční „scény“ připomínající projevy Alzheimerovy nemoci. Vznikl s významnou podporou českých celebrit, jež bez nároku na honorář, s nadšením a plní elánu na přelomu letošního dubna a května pózovali před objektivem Jana Hrdého v ateliéru agentury DeeDee Casting Management. Chceme tak upozornit, že proměnou nemocného se mění nejen jeho okolní svět, ale také vztahy, přátelství či fungování rodiny.

Co je „normální“?
Se slastmi a strastmi každodenního života se zdravý člověk dokáže vypořádat většinou zcela sám. Pro nemocného Alzheimerovou nemocí se ale i nejběžnější úkony stávají nadmíru složitými a jsou nad jeho síly. Často si, bohužel, ani neuvědomí, že svým jednáním mohou ublížit sobě i ostatním.

Společně s českými herci a jinými umělci jsme proto do kalendáře vybrali některé „střípky“ z jejich každodenního „zápolení“ s aktivitami, které bohužel pomalu ale jistě jsou NORMÁLNÍ.

Jak si poradily naše celebrity s „nevšedními“ domácími úkony a úlohami si prohlédněte v naší galerii. Chutnaly by vám z písku upečené dobroty Lucie Polišenské? Dali byste si k obědu kompot s klíči a jinými cetkami Kateřiny Winterové? Ocenili byste důvtipnou skrýš na ponožky Jana Teplého?

Odcházející paměť a logický úsudek, neschopnost správně se obléknout, neporozumění hodnotě peněz, špatné, nebo dokonce neopatrné nakládání s věcmi, jako jsou suroviny na vaření, zbraně nebo klíče od bytu, a také postupná ztráta schopnosti číst jsou častými projevy Alzheimerovy nemoci i jiných typů demence.

Nadační fond Seňorina usiluje o zkvalitnění přímé péče o lidi s demencí a informuje a vzdělává lidi, kteří o ně pečují. Získané prostředky z prodeje charitativního kalendáře přispějí na kvalitní individuální péči v registrované odlehčovací sociální službě Centrum Seňorina.

Děkujeme Martině Preissové, Martinu Preissovi, Marku Zelinkovi, Kateřině Winterové, Filipu Kaňkovskému, Petře Horváthové, Janu Teplému, Daniele Písařovicové, Lucii Polišenské, Patriku Děrgelovi, Michaele Maurerové, Anně Schmidtmajerové. Ale také celému realizačnímu týmu – fotografovi Janu Hrdému, grafičce Evě Holé, vizážistce Evě Niklíčkové a produkční Petře Brodské. U zrodu kalendáře samozřejmě stojí také výkonná ředitelka fondu Eva Nohejlová a předsedkyně správní rady Jarka Švarcbachová.

Společně plníme naše poslání: Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.