Snídaně Nadačního fondu Seňorina pro media

Opět po delší době jsme se rozhodli uspořádat setkání s novináři, abychom jim mohli sdělit, jak si vede a funguje Centrum Seňorina, jaký kus práce jsme odvedli v nadačním fondu a jaké další akce a projekty chystáme. Zvolili jsme neformální setkání formou snídaně. 4.9. 2018 jsme zástupce médií přivítali v Galerii 1, jež nám byla na tuto akci Prahou 1 zapůjčena zcela zdarma. O Nadačním fondu mluvily jeho výkonná ředitelka Eva Nohejlová a především jeho zakladatelka a ředitelka Centra Seňorina Jarka Švarcbachová.

Na úvod Jarka Švarcbachová připomněla založení Centra Seňorina – sociální odlehčovací službu pro lidi s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence a následný vznik Nadačního fondu, který měl zprvu za úkol podpořit centrum finančně a udržet ho v chodu.

Postupně se však činnost fondu rozšiřuje a tak jsme představili projekty, které již fungují, jako například Alzheimer Café, poradnu pro pečující podle modelu, který jsme přivezli z Holandska a který pořádáme společně s Alzheimer nadačním fondem. Tento projekt je u nás ojedinělý a máme na něj velmi pozitivní ohlasy.

Jarka pohovořila o Montessori principech v péči o seniory, které aplikujeme v Centru Seňorina, a které šíříme mezi odbornou veřejnost a pečující i prostřednictvím akreditovaných kurzů, které pořádáme. Představili jsme metodiku DementiAbility v péči o seniory s demencí, kterou Jarka přivezla ze své stáže v Kanadě a kterou se chystáme šířit v České republice.

Eva Nohejlová předala přítomným dárek v podobě Aloisových ponožek, vysvětlila podstatu projektu a odpověděla na otázku, jak vznikl název. A samozřejmě se pochlubila, jaké osobnosti budou letos vyfoceny v kalendáři Všechno je normální 2019. Nechybělo pozvání na křest dne 20.9. v Knihy Dobrovský na Václavském náměstí. Pozvala přítomné i na připravovanou osvětovou výstavu obrazů – fotografií z obou ročníků kalendáře, jejíž slavnostní zahájení proběhne 21.9. na mezinárodní den Alzheimerovy nemoci v Metropoli Zličín.

Jsme rádi, že naše činnost, projekty i téma jako takové přítomné zajímali, obě dámy odpovídaly na řadu dotazů, probrala se i méně příjemná témata jako financování neziskových organizací, jejich potřeby a úroveň péče o lidi s Alzheimerovou nemocí v České republice.

Český rozhlas Dvojka využil naši prezentaci rovnou v éteru v programu Dobrá zpráva, kam přímo ze snídaně odjela Jarka Švarcbachová novinky představit.

Všem novinářům, kteří projevili zájem o informace, ale čas jim nedovolil přijít, podklady dodáme.