Slavnostní předání šeku Nadace ČEZ

Večer s Nadačním fondem Seňorina

a podpora pacientů s Alzheimerovou chorobou

„Nákup tří speciálních polohovacích postelí s příslušenstvím a další vybavení pokoje v podobě nových skříní a nočních stolků podpoří naši odlehčovací péči pro seniory, která bojuje s nedostatečnou kapacitou. Ještě jedno totožné lůžko jsme zakoupili pro možnost zapůjčení do domácí péče na přechodné období,“ uvedla Jaroslava Švarcbachová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Seňorina.

Polohovací postele umožní klientům se sníženou mobilitou pohodlnější a zdravější pobyt v odlehčovací službě Centra, pečovatelkám zase jednodušší obsluhu klienta během rehabilitačních a hygienických úkonů. Lůžko určené k zápůjčkám podpoří zejména rodiny s akutní potřebou vhodného zázemí, tedy zvláště v období návratu pacienta z nemocnice do domácího prostředí.

Večera s Nadačním fondem Seňorina se účastnili přední čeští lékaři a odborníci v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších typů demencí v čele s psychiatrem doc. MUDr. Romanem Jirákem a expertem na EEG biofeedback terapii Prof. MUDr. Josefem Faberem, DrSc., kteří hostům poskytli cenné informace o dané problematice.

Nadace ČEZ podpořila nákup speciálního vybavení do Centra Seňorina prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Nadační fond Seňorina významně přispívá ke kvalitě života seniorů s Alzheimerovou chorobou a jejich rodin nejen díky poskytovaným službám, ale i svou výzkumnou, vzdělávací a osvětovou činností. Proto jsme jeho snahu o další rozšiřování komplexní specializované péče podpořili příspěvkem, který mu pomůže rozšířit plnohodnotné zázemí potřebné k co nejúčinnější pomoci lidem v těžké životní situaci,“ podotkla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/5556.html