Sdílíme s vámi příběhy lidí, do jejichž života vstoupil Alzheimer

Za každou diagnózou je lidská bytost, osobnost s jedinečným životním příběhem. Klienty Centra Seňorina jsou senioři se syndromem demence. Za svůj život však dokázali neuvěřitelné věci, někteří pracovali v top managementu, další byli úspěšnými vědci nebo vrcholovými sportovci. Prevence je důležitá, ale není to tak, že onemocnět mohou jen lidé, kteří se málou hýbou, nezdravě jedí a nechávají zahálet mozek.

Ergoterapie, pečení v Centru Seňorina

V České republice lékaři evidují přibližně 180.000 lidí, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, přesto se mnozí nemocní a jejich blízcí obávají o této diagnóze otevřeně mluvit. Stejně jako mnohá psychiatrická onemocnění je Alzheimer stále tak trochu společenským tabu. Když se rodinní pečující zdráhají o nemoci otevřeně mluvit, mají život s nemilosrdnou diagnózou ještě těžší.

Rádi bychom to změnili. Proto s vámi budeme sdílet inspirativní příběhy lidí, kteří se potýkají s Alzheimerovou chorobou, a těch kteří o ně pečují. První je příběh Sylvy Dneboské, která se neúnavně stará o manžela Miloše s Alzheimerovou nemocí. Brzy budeme sdílet další silné a inspirativní příběhy.

Alzheimerova nemoc se nevyhýbá ani známým osobnostem. Na sklonku života jí trpěla herečka Květa Fialová, prezident Ronald Regan nebo skladatel Petr Hapka. Herec Robin Williams v roce 2014 spáchal sebevraždu, kterou si jeho blízcí nedokázali vysvětlit. Později se ukázalo, že trpěl demencí s Lewyho tělísky se symptomy Alzheimerovy choroby a Parkinsonovy nemoci. Také Peter Falk, představitel slavného Colomba, také trpěl Alzheimerovou chorobou.