Naše činnost a projekty

Naše 4 pilíře podpory najdete v letáku, který si můžete stáhnout zde:

NF Senorina1 NF Senorina2

Dlouhodobě poporujeme tyto projekty:

 

14067538_1772708719638645_3413937539042990033_nZavedení metodiky „MONTESSORI PRINCIPY V PÉČI O SENIORY“  do praxe

Nadace podporuje zkvalitňování přímé péče o seniory s demencí: Zaváděním metodiky Montessori principy v péči o seniory v konkrétním centru sociálních odlehčovacích služeb Centrum Seňorina v Praze. Podporujeme rozšiřování znalostí a dovedností rodinných i profesionálních pečujících v této metodice a její uplatňování v praxi.

 

 

12871491_1740380939538090_3992747619756434002_nROZŠIŘOVÁNÍ KVALIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ RODINNÝCH I PROFESIONÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH o lidi s demencí 

Přispíváme konkrétní částkou 200-500 Kč na účastníka na vybrané akreditované kurzy:

ZÁSADY KOMUNIKACE S ČLOVĚKEM S DEMENCÍ JAKO NÁSTROJ
PREVENCE A ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÝCH SITUACÍ
Kurz poskytuje základní seznámení s onemocněním způsobujícím demenci, jejím vlivem na chování nemocného a vhodným způsobem komunikace s ním. Dále pak seznamuje s prevencí problematického chování člověka s demencí, jak rozpoznat nadcházející problematickou situaci a jak se jí vyhnout.

Kurz také učí jak řešit konfliktní situace a jak komunikovat s člověkem s demencí, pokud taková situace nastane. Program je souborem nejen teoretických informací, ale především modelových situací, které vychází ze zkušeností školitelky, která se lidem s demencí intenzivně věnuje. Součástí programu je aktivní diskuze s účastníky a praktická řešení a doporučení pro nejběžnější problematické situace z jejich praxe.

Kurz akreditován pod číslem 2015/0960-PC/SP/PP a účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu a je jim uznáno vzdělávání v rozsahu 8 vyučovacích hodin.
Poskytovatel školení Centrum Seňorina, Lektorka: Bc. Danuše Maurerová

MONTESSORI PRINCIPY V PÉČI PRO SENIORY

Náplní kurzu Montessori principy v péči o seniory je seznámení s filozofií Montessori pedagogiky a její adaptace pro péči o seniory nejen s demencí. Kurz učí rodinné i profesionální pečující, jak vytvářet prostředí, kde je o seniory pečováno důstojně a  s respektem. Seznamuje účastníky s nabídkou možných aktivit, jak takové aktivity samostatně vytvářet a jak je prezentovat. Dále kurz poskytuje cenné informace o zavedení tohoto modelu péče do praxe a včetně jednotlivých kroků a nabízí řešení překonávání možných překážek. Účastníci mají možnost vyzkoušet si aktivity vytvořené v souladu s pedagogikou Montessori.

Kurz akreditován pod číslem 2016/0942-PC/SP/PP a účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu a je jim uznáno vzdělávání v rozsahu 8 vyučovacích hodin.

Poskytovatel školení Centrum Seňorina, Lektorka: Mgr. Kateřina Pinkasová

Chystáme účast na workshopu zaměřeném na péči o seinory na světovém kongresu Montessori v Praze v roce 2017.

Podpořili jsme tyto konkrétní projekty

montessori_prirucka Vzdělávání a osvěta metodiky „MONTESSORI PRINCIPY V PÉČI O SENIORY“ 

Podíleli jsme se na vzniku příručky Montessori principy v péči o seniory, kterou vytvořila nezisková organizace Zaměřeno na rodinu, z.s., a dále na přípravě kurzu Montessori principy v péči o seniory k akreditaci u MPSV. Stále probíhá výměna know how se zahraničními partnery z oblasti péče o seniory s demencí.

 

 

 

 

Financujeme nákup POMŮCEK A VYBAVENÍ pro centrum odlehčovacích služeb

 

stehovani Polohovací postele a další nábytek pro klienty odlehčovacího centra

Díky poskytnutému grantu od Nadace ČEZ a také díky firmě Linet spol. s.r.o. jsme připravili pro klienty odlehčovacího centra krásné a hlavně funkční pokoje. Umožní klientům s omezeným pohybem strávit čas v odlehčovací službě komfortněji.

 

 

 

kompenzacni pomuckyKompenzační pomůcky od firmy Greyson Consulting, s.r.o.

Díky poskytnutému daru od firmy Greyson jsme mohli pořídit nezbytné kompenzační pomůcky pro seniory v odlehčovacím centru.

 

logo AC AlzheimerCafe.

Jedná se o jedinečný projekt, který je v Holandsku již více než 20 let zaveden a v současné době ho ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem a Anežkou Prokopovou realizujeme v Praze. Jednou za měsíc se pořádá setkání osob s demencí a jejich rodinných pečujících s odborníkem, který je připraven poradit a podpořit pečující v jejich péči o blízkého s tímto onemocněním. Je velice důležité, mít se s kým podělit o zkušenosti a sdílet svoje starosti, ale i radosti. Získali jsme prostředky od Nadace Antonika Simony Krainové a Rotary Prague International na rozjezd a prvních pět setkání, za což děkujeme. První setkání proběhlo v lednu 2017, a další se konají vždy první úterý v měsíci od 18 hodin v Centru Seňorina, Na Poříčí 36, Praha 1. Více informací a témata setkání naleznete na www.alzheimercafe.cz

Připravujeme projekty

Studie vlivu EEG BIOFEEDBACK terapie na projevy příznaků Alzheimerovy nemoci a jiných typů demence

Sbíráme finanční prostředky pro tuto významnou studii, jejíž výsledek by mohl značně ovlivnit rozšíření podpůrných léčebných metod pro pacienty s Alzheimerovou nemocí o terapii EEG biofeedback.

O terapii:

EEG Biofeedback – je psychoterapeutická metoda, která vznikla v šedesátých letech na lékařské fakultě University of California. Profesor Sterman, americký neurofyziolog, během výzkumů pro NASA zjistil, že speciální trénink mozku zvyšuje pozornost kosmonautů a zároveň odolnost proti toxickému působení raketového paliva.  Zmírňuje deprese, upravuje spánek, zvyšuje výkonnost, zlepšuje paměť, působí proti únavě.

Jsou známy studie pro osoby s autismem, ADHD, epilepsií, ale dosud nebyla provedena studie vlivu na osoby se začínající demencí.

Projekt připravujeme ve spolupráci s prof. MUDr. Josefem Faberem, DrSc. z EEG biofeedback institutu v Praze a s dalšími odborníky – neurology, psychology, terapeuty.

 

dsc_0510