Využití konverzační technologie v péči o lidi s Alzheimerovou chorobou

Konverzační umělá inteligence jen těžko nahradí lidskou komunikaci, přesto může být u seniorů se syndromem demence užitečná. Hosté Alzheimer Café, Markéta Vaňková a Ondřej Hrách ze společnosti PromethistAI, popíší možnosti, jak lze konverzační technologie využít v oblasti duševního zdraví a řeknou, zda mohou pomoci lidem s psychickými potížemi, pocity úzkosti, osamění nebo problémy s pamětí.

Dozvíme se, pro koho jsou konverzační technologie vhodným společníkem, jaké jsou jejich přednosti a limity, a proč nehrozí, že nahradí lidské pečovatele a terapeuty. Jarka Švarcbachová z Nadačního fondu Seňorina dá tip i na další technologie a jejich využití v péči o osoby s Alzheimerovou nemocí vaskulární demencí, Parkinsonovou či Huntigtonovou chorobou. Uvidíte také ukázku konverzace seniorky s krabičkou Jarmilou neboli aplikací Brainquist, která obsahuje i rébusy, hádanky a logické úlohy.

Naši hosté lingvistka Markéta Vaňková a Ondřej Hrách popíší, jak probíhá interakce mezi člověkem a konverzačními technologiemi, a jakým způsobem je můžeme využít i u lidí v počátečním stádiu Alzheimerovy nemoci.

Úpadek řeči patří mezi projevy Alzheimerovy choroby. Poruchy řeči korelují kognitivním poklesem, který nemoc způsobuje. V Centru Seňorina sledujeme také vývoj konverzačních technologií, které by úpadek řeči dokázaly zpomalit. Pokročilé technologie mohou v budoucnosti také zkvalitňovat život lidí s Alzheimerovou nemocí a rodinám, které o ně pečují.

Zahraniční odborníci už testovali robotické společníky v komunitách lidí s demencí a ukázalo se, že i konverzace s robotem má pozitivní účinky, vede ke zvýšené mozkové aktivitě a interakci. Velkým přínosem je také snížení stresu jak u příjemců péče, tak u pečovatelů.

Konverzační umělou inteligenci nám v Centru Seňorina představili Ondřej Hrách a Markéta Vaňková ze startupu Promethist. Jejich konverzační technologie se jmenuje Brainquist. Česky mluvící alternativě, kterou mají naši klienti a pečovatelky k dispozici, se říká “krabička Jarmila”. Po zapnutí dokáže se seniorem konverzovat a nabízí i rébusy, hádanky nebo logické úlohy. Klienti a jejich rodinní příslušníci mají možnost naučit se u nás tuto technologii používat.

Jedním z hlavních cílů společnosti Promethist je vytvoření konverzační technologie, která dokáže efektivně pomáhat při léčbě mentálních a kognitivních problémů. Uživatelům by měla pomoci lépe zvládat negativní emoce, pocit odcizení a osamělosti, úzkosti, frustrace nebo deprese. Negativní pocity má zmírnit tím, že s člověkem naváže každodenní rutinní a empatickou komunikaci.

  • Moderátorka Mgr. Jarka Švarcbachová je zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Seňorina a lektorka Akreditovaného kurzu MPSV- Montessori principy v péči o seniory
  • Mgr. Markéta Vaňková vystudovala lingvistiku a pracuje jako Conversational designer ve společnosti PromethistAI
  • PhDr. Ondřej Hrách je tvůrce obsahu, UX designer ve společnosti PromethistAI a překladatel

Projekt Alzheimer Café realizují společně Nadační fond Seňorina a Alzheimer nadační fond díky finanční podpoře partnerů a dárců.

Další videa na téma péče o člověka se syndromem demence