Kdy, kde a jak žádat o příspěvek na péči

Péče o člověka s demencí je velmi náročná a zpravidla trvá šest a více let. Náročná je nejen psychicky a emočně, ale i fyzicky a finančně. Vedle příspěvku na péči může pomoci průkaz pro osobu se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu, příspěvěk na bydlení nebo přenosný parkovací průkaz. Na jaké příspěvky máte nárok, kde a jak o ně žádat vysvětluje Aneta Ečeková Maršálová ze společnosti Paleta služeb. Ve videu z lednového Alzheimer Café se dál dozvíte,

 • o jaké příspěvky můžete jako pečující žádat,
 • na jaký bankovní účet nechat příspěvek posílat,
 • koho uvést, jako kontaktní osobu pro jednání s úřady,
 • na co si dát pozor při podání žádosti,
 • jak prokazovat využití příspěvku na péči,  
 • jaké sociální služby je možné využívat,
 • jak postupovat při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a jak financovat její pořízení,
 • o jaké pomůcky na poukaz si můžete říct svému lékaři,
 • co je to Seniorská obálka a Euroklíč.

O příspěvek na péči se žádá se na úřadu práce, který řeší i veškeré další příspěvky. Stačí vyplnit formulář, konkrétně Žádost o příspěvek na péči, jejíž nedílnou součástí je i Oznámení o poskytovateli pomoci. Vyplněnou žádost předloží na příslušném úřadu práce. Vždy žádá ten, kdo potřebuje pomoc, žadatel je člověk Alzheimerovou chorobou nebo pečující, poku je jím zplnomocněn. Stačí jednoduchá plná moc, nemusí být úředně ověřená, to znamená volnou formou. Pak je zahájeno říízení o přiznání příspěvku na péči.

 • Moderátorka Ing. Jitka Andresová je z poradny pro pečující a osoby s kognitivní poruchou Alzheimer Point
 • Aneta Ečeková Maršálová je jednatelkou ve společnosti Paleta služeb, která prodává a půjčuje zdryvotnické potřeby

Projekt Alzheimer Café realizuje Nadační fond Seňorina společně s Alzheimer nadačním fondem díky finanční podpoře svých partnerů a dárců.

Mohlo by vás zajímat