Jaké krizové situace mohou nastat a jak je zvládnout

Mgr. Aneta Mundok Nitschová, vedoucí tísňové linky ŽIVOT90 Zdroj:FB

Krizové situace se u seniorů s demencí objevují často. Demence u pacientů zhoršuje úsudek, náhled na různé situace, orientaci v prostoru i v čase. Spoustu lidi s demencí také trpí halucinacemi nebo změnami chování.

Proto jsme tento měsíc jako téma v Alzheimer Café pozvali jako odborného hosta, Mgr. Anetu Mundok Nitschovou, vedoucí anonymní linky Senior telefon ŽIVOTa 90. V dubnovém Alzheimer Café nám řekla, v jakých situacích jim lidé běžně volají, s jakými problémy se na krizovou linku nejčastěji obracejí, a také, jak některé z častých krizových situací řešit nebo kam se dál obrátit pro pomoc.

Senior telefon, 800 200 007, ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní

a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. Pro volající je zcela zdarma. Poskytují i odborné poradenství, sociální služby a také telefonní intervenční linku. Linka pomáhá klientům starším 60 let a jejich pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří osamělost, ztráta smyslu života, mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery), krizové situace ohrožující život či zdraví, sdílení tíže se zdravotními problémy, osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.) či vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.

Mgr. Aneta Mundok Nitschová nám řekla,

Alzheimer Café uvedla Mgr. Jarka Švarcbachová, zakladatelka NF Seňorina spolu s Ing. Jitkou Andresovou, poradkyní z Alzheimer Point. Zdroj: NF Seňorina

že často volají senioři s duševním onemocněním. Linka neposkytuje diagnostiku nemoci , ale pomáhá lidem v krizových situacích, jako jsou halucinace, deprese a ztráta orientace. Náročné jsou situace, kdy volající říkají, že jsou úplně sami a mají hlad.

Krizová linka pomůže volajícím se v bytě zorientovat, provede je přes telefon po bytě a pomohou jim najít například jídlo, kalendář a adresář, aby si uvědomili, jaký je den a čas, a připomněli si lidi, se kterými se stýkají. V mnoha z těchto situací jsou senioři s demencí a tuto situaci vnímají jako krizovou.

S čím pomáhá linka důvěry  

Dubnové Alzheimer Café s vedoucí linky Senior telefon Mgr. Anetou Mundok Nitschovou moderovala Anežka Příhodová. Zdroj: NF Seňorina

Vedoucí linky Senior telefon ŽIVOTa 90 zdůraznila důležitost validace, zrcadlení a podpory. Pečujícím se často poskytují informace o sociálních službách i právní podpoře (finance, majetek, omezení svéprávnosti) . Linka důvěry blízkým pomáhá s tím jak na péči, na jaké služby se mohou obrátit, a jak dostat příspěvek na péči. V péči je také důležité nedělat impulzivní kroky a využít informace a vědět kam se obrátit. Aneta Mundok Nitschová podtrhla, že je důležité, aby se vědělo, že je možné zavolat kdykoliv. Krizová linka je bezpečné místo, kde  klidně můžete sdílet i “jen” hněv.

Krizová situace je pro každého jiná, každý má jiný práh. Pečující se často setkávají s tím, že senior nechce pomoc. Lidé nemají demenci diagnostikovánu, neberou léky a nevěří lékařům. Také se stává, že někteří pečovatelé a příbuzní zneužívání péče a křehkosti seniorů a zbytek příbuzných neví, co s tím. Občas se stávají i situace kdy jsou lidi s demencí agresivní a pečujícím jde o život. Příbuzní se ale často bojí volat policii nebo záchranku, vzhledem k osobnímu citovému poutu k dotyčnému. 

K tomu, abychom předešli krizové situace, se na ně musíme nachystat. Je možné upravit byt tak, aby osamocený člověk byl v bezpečí. Když jsou senioři agresivní, tak schovat nože a ostré předměty. A pro seniory, kteří se často neorientují a nemají reálný pohled na svoji situaci, je dobré schovat například klíčky od auta. K usnadnění pro seniory, aby zavolali, patří rychlá předvolba, vylepené číslo na lednici, leták, adresář.   

Nalepte si na lednici: Senior telefon, 800 200 007, ŽIVOT 90