Jak se vyrovnat s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence

Vyrovnat se s vážnou nemocí není snadné. Reakce na potvrzení diagnózy Alzheimerovy choroby jsou různé. Záleží na povaze člověka, vztazích v rodině nebo na tom, v jakém věku nemoc přišla. Pro většinu rodin má proces přijetí nemilosrdné diagnózy přeci jen něco společného.

Ve videu si Anežka Příhodová povídá s psycholožkou Veronikou Valentovou, která radí:

  • jak Alzheimerovu nemoc u blízkého člověka přijmout,
  • jak blízkého se syndromem demence podporovat,
  • jak o nemoci mluvit s rodinou a přáteli,
  • jak vysvětlit malým dětem, co se děje,
  • jak spolu vycházet navzdory změnám v chování a osobnosti nemocného.

Psycholožka a terapeutka Veronika Valentová se dlouhodobě věnuje péči o seniory, kterým poskytuje psychologickou podporu jak v domácím prostředí, tak během pobytu v sociálních službách. Vedle toho nabízí psychoterapeutická sezení pracovníkům v sociálních službách a rodinným pečujícím.

Nejčastější emoce a jak s nimi pracovat

Negativní emoce je důležité pojmenovat a přijmout, neodsuzovat je u sebe, ani u druhých. Mezi nejčastější reakce patří popření, šok, strach, úzkost, hněv, frustrace, smutek, vztek, pláč a pocity bezmoci. Nemocný se po stanovení diagnózy často zlobí i na doktora, mohou se u něj objevit výkyvy nálad, nevděk a obviňování okolí, které by si pečující neměl brát osobně. Nemocný cítí, že ho zrazuje úsudek, že se někam propadá, že už to není on a proto cítí velký smutek. Může být agresivní, zvlášť když mu někdo neustále připomíná, že si nic nepamatuje a co všechno mu už nejde.

Stadium Alzheimerovy choroby při stanovení diagnózy

Reakce na diagnózu je podle Veroniky Valentové velmi různorodá. U člověka, který onemocněl, velmi záleží na stadiu nemoci, v němž se o ní dozvídá. V počátečním stadiu nemoci dokáže pochopit, co se děje. Postupem času ztrácí na své zdravotní potíže náhled.

V pozdějším stadiu nemoci bývá stanovení diagnózy pro rodinu úlevou. Osobnost a chování blízkého s demencí se jim měnilo před očima, aniž by věděli proč. Díky diagnóze pochopí, co se děje. Nemocní v pokročilejším stadiu demence někdy diagnózu ani nevnímají a její stanovení pro ně nepředstavuje velkou změnu.

Přijetí diagnózy je těžší v mladším věku

Čím mladší je pacient, tím těžší je diagnózu přijmout. V mladém věku je člověk na „Alzheimera“ zcela nepřipraven. Ani jeho blízcí s podobnou diagnózou nepočítají. Z aktivního člověka je najednou někdo závislý na péči druhých a s tím není snadné se vyrovnat.

Každý člen rodiny zpracovává diagnózu jinak a každý jinak dlouho. Negativní emoce mohou komplikovat vztahy i péči, přesto bychom se jim neměli bránit, ale přijmout je, respektovat a přemýšlet o nich bez souzení.  Žádná emoce není špatná. Akceptovat bychom měli pocity blízkých i člověka, kterého nemoc postihla a nechat každého, aby tuto změnu prožil, jak potřebuje. Současně se zaměřit se na praktické záležitosti, na kterých se rodina může domluvit a spolupracovat.

Oporu hledejte všude, kde můžete

Pečující by se měl snažit, aby se z Alzheimerovy nemoci a syndromu demence nestalo tabu a důvod k sociální izolaci. Je to velká zátěž, kterou nejde zvládnout sám. Pomoci může:

  • Širší rodina a přátelé
  • Komunitní projekt České alzheimerovské společnosti (ČALS)
  • Svépomocné skupiny na Facebooku
  • Projekt Alzheimer Café
  • Církev

Pokud pečující nemá podporu širší rodiny, je důležité najít si pomoc a oporu jinde. Vytvořit si síť, kam mohou patřit lidé v podobné situaci, sousedé nebo odborníci. Důležité je umět požádat o pomoc.

Jak sdělit diagnózu Alzheimerovy choroby dětem

Dětem a vnoučatům můžeme Alzheimerovu nemoc vysvětlit srozumitelným příběhem. Pomoci mohou knížky, jako je Kouzelný magnetofon nebo Lentilka pro dědu Edu. V první řadě by se měl s problémem popasovat rodič a až pak dítěti bez emocí vysvětlit, co se děje. Že hlava babičky nebo dědečka je nemocná a když zapomene, že už dítě nechodí do školky, ale do školy, není to tím, že ho nemá rád/a. Zpočátku je lepší být stručný, dítě o tom bude přemýšlet a pak se samo doptá na vše, co potřebuje.

Mohlo by vás zajímat