Překlady metodiky DementiAbilty do češtiny dostaly zelenou

Společnost DementiAbility Enterprise Inc., zastoupená její zakladatelkou Gail Elliot, a autorkou metodiky DementiAbility Methods: The Montessori Way (TM) a Nadační fond Seňorina, zastoupený zakladatelkou Jarkou Švarcbachovou, se oficiálně dohodly, že budou partnersky spolupracovat na překladech metodických a dalších materiálů, které vytvořila Gail Elliot, do češtiny. Hlavním záměrem je šíření metodiky péče o osoby s demencí, založené na principech Montessori, v ČR a také pro česky mluvící zájemce v Kanadě.

Veškerá práva obsahu samozřejmě zůstávají společnosti DementiAbility Enterprise Inc. Nadační fond Seňorina smí přeložené materiály, na kterých budou uvedena autorská práva a logo DementiAbility, prodávat a rozdávat dle svého uvážení.

Tento velkorysý přístup kanadské gerontoložky Gail Elliot k šíření vlastního know-how v Česku znamená významný pokrok a napomáhá naplňovat vizi fondu Seňorina, kterou je podpora sociálních služeb, vzdělávání a osvěta v oblasti problematiky osob nemocných Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence a jejich rodin.

Mohlo by vás zajímat