Alois Alzheimer

Alois Alzheimer se narodil se 14. června 1864 a od jeho narození už uplynulo 157 let. Německý psychiatr v roce 1907 jako první popsal symptomy onemocnění dementia praecox, které bylo nazváno po něm Alzheimerova choroba. Ve stejném roce popsal 12 případů stařecké demence český rodák Oskar Fischer, psychiatr, který působil na německé univerzitě v Praze. Komu patří prvenství, je podle odborníků těžké určit.

Přestože byla nemoc objevena a popsána už v roce 1907, dosud neexistuje žádná účinná léčba. Vědci a lékaři po mnoho let hledají lék, který by rozvoji nemoci zabránil. A dnes se zdá, že některé biotechnologické firmy jsou objevení léku na Alzheimera velmi blízko.

Jak Alois Alzheimer na obávanou nemoc přišel

Auguste Deter, první pacientka u které byla popsána Alzheimerova nemoc. Zroj: Wikipedia

Alois Alzheimer hned po studiích medicíny nastoupil jako asistent na psychiatrii ve Frankfurtu nad Mohanem. Od roku 1902 pracoval u slavného psychiatra Emila Kraepelina v Heidelbergu a Mnichově.

Mezi jeho pacientky patřila také Auguste Deter, kterou převzal do péče v roce 1901, když jí bylo 51 let. Pozoroval u ní příznaky, které zahrnovaly velmi neobvyklé chování a ztrátu krátkodobé paměti. Alois Alzheimer byl v následujících letech touto pacientkou přímo posedlý.

Pro manžela Auguste Deter byla frankfurtská klinika příliš drahá, proto žádal o přemístění své ženy do levnějšího zařízení. Alois Alzheimer si to nepřál a s manželem se dohodl, že Auguste zůstane ve frankfurtské léčebně výměnou za to, že po její smrti dostane mozek a všechny lékařské záznamy.

Když paní Deter v roce 1906 zemřela, Alzheimer odvezl její mozek do Kraepelinovy laboratoře v Mnichově. Následná pitva ukázala, že mozková kůra pacientky byla mnohem tenčí, než je u zdravých lidí. Popsal i další dvě abnormality, výrazné senilní plaky a chuchvalce neuronových vláken, které se jinak v mozkové kůře nevyskytují.

Současné možnosti léčby a péče

Počet lidí s různými typy demence v České republice se odhaduje na 153 tisíc, dvě třetiny případů jsou způsobeny Alzheimerovou nemocí. Zatím neexistuje žádná účinná léčba a nezbývá, než se snažit, aby nemoc nepostupovala příliš rychle. V tom kromě medikace hodně pomáhají pestré aktivizační programy, které seniorům s demencí nabízí Centrum Seňorina v centru Prahy.

Senioři s demencí tu pravidelně trénují kognitivní funkce a přiměřeně cvičí, aby se jim příliš rychle nezhoršovala motorika. Vedle toho mají fyzioterapii, arteterapii, canisterapii, muzikoterapii, reminiscenční terapii a další aktivizační činnosti. Jednou měsíčně za nimi chodí děti z mateřské školky.

V duchu Montessori principů se klienti zapojují do běžných denních aktivit. Taková péče o nemocné, vedle aktivní podpory jejich nejbližších, mnohdy vede k výraznému zpomalení postupu demence a prodloužení období soběstačnosti.

Centrum Seňorina poskytuje ambulantní odlehčovací služby, kdy nemocného do centra každý den doprovází příbuzný, který o něj pečuje. Pečující díky tomu může dál chodit do práce nebo si odpočinout.

Umístit sem blízkého s demencí můžete na pár dní i na pár týdnů. Centrum nabízí vedle ambulantní i pobytovou odlehčovací službu, v rámci které se senior nejen účastní denních aktivit, ale také tu přespává.

Osvětový projekt Aloisovy ponožky

Po Aloisovi Alzheimerovi byl pojmenován charitativní a osvětový projekt Aloisovy ponožky. V páru je každá ponožka jiná, protože mít každou ponožku i botu jinou, uklidit fén do lednice a netušit s kým mluvím je pro lidi s Alzheimerovou nemocí bohužel normální.

Koupí Aloisových ponožek přispějete 120 Kč na kvalitnější péči o nemocné s Alzheimerem a na pomoc jejich příbuzným, kteří se díky diagnóze svého blízkého také ocitají v nelehké životní situaci a mnohdy kvůli náročnosti péče přijdou o práci nebo partnera. Aloisovy ponožky stojí 180 Kč a koupíte je na Alza.cz.

Naděje na objevení léku proti Alzheimerově nemoci

Nemoc byla popsána už před 114 lety a stále nemáme účinný lék. Některé biotechnologické firmy jsou už ale velmi blízko. Biotechnologický start-up Alzheon českého lékaře Martina Tolara, který po studiích odešel do USA a svůj pracovní život zasvětil neurodegenerativním nemocem, především Alzheimerově nemoci, už je ve fázi testování nového léku. V roce 2020 získala grant ve výši 47 milionů dolarů (1 miliarda korun) na klíčovou fázi klinického testování.

Nedávno americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék proti Alzheimerově chorobě, který se jmenuje Aducanumab (nebo také Aduhelm). Za lékem stojí vědci ze švýcarské univerzity. Měl by zpomalit zhoršování kognitivních funkcí, eliminovat problémy s komunikací, zmatenost, poruchy paměti a myšlení. Jedná se o první lék, který cílí na mechanismy, které nemoc způsobují.

FDA nicméně ve svém rozhodnutí uvedl, že lék neprokázal svou účinnost zcela bez pochyb s tím, že předložené údaje „byly velmi složité a zanechaly nejistoty ohledně klinického přínosu“ léku. Proto musí proběhnout další klinické testování.

Firma Biogen požádala o schválení léku v zemích EU. Nový lék bude zatím bohužel drahý, společnost Biogen uvedla, že léčba běžného pacienta vyjde zhruba na 56 tisíc dolarů (v přepočtu cca 1,7 milionu Kč) ročně.

Mohlo by vás zajímat