Péče o sebe sama

Péče o sebe – fyzická i psychická – je pro rodinné pečující jednou z nejdůležitějších věcí. Je důležité, abyste měli prostor dělat věci, které vás baví, i když to znamená, že požádáte rodinu, přátele, či sociální služby, aby vám pomohli. Aktivity, které vás baví, vám mohou přinést úlevu. Mohou vám také pomoci zabránit tomu, abyste onemocněli, vyhořeli nebo propadli depresi.

Způsoby, jak o sebe pečovat

Zde je několik způsobů, jak o sebe můžete pečovat:

Řekněte si o pomoc, když ji potřebujete.

Jezte zdravě.

Zapojte se do podpůrné skupiny pečujících osob.

Během dne si udělejte přestávky.

Najděte si čas na přátele.

Věnujte se svým koníčkům a zájmům.

Co nejčastěji se věnujte pohybu.

Pravidelně navštěvujte svého lékaře.

Starejte se o své zdravotní, právní a finanční potřeby.

Požádání o pomoc

Každý někdy potřebuje pomoc. Pro mnoho pečujících je však obtížné o ni požádat Mohou mít pocit, že by měli všechno zvládnout sami, nebo že není v pořádku nechat osobu, o kterou pečují, někomu jinému. Je možné, že si nemohou dovolit zaplatit někoho, kdo by na osobu na hodinu či dvě dohlédl.

Zde je několik tipů, jak požádat o pomoc:

Připomeňte si, že je v pořádku požádat o pomoc rodinu, přátele a další osoby. Nemusíte dělat všechno sami.

Požádejte lidi o konkrétní pomoc, například o přípravu jídla, návštěvu osoby nebo o to, aby ji vzali na krátkou dobu ven.

V případě potřeby požádejte o pomoc domácí zdravotní péči nebo služby denní péče o dospělé. Chcete-li najít poskytovatele ve svém okolí, obraťte se na rejstřík registrovaných sociálních služeb v ČR.

Využijte národní a místní zdroje, abyste zjistili, jak zaplatit za některou z těchto pomocí nebo jak získat služby respitní péče.

Můžete se připojit k podpůrné skupině pečujících o osoby s Alzheimerovou chorobou. Tyto skupiny se scházejí osobně nebo online, aby si vyměňovaly zkušenosti a tipy a poskytovaly si vzájemnou podporu. Zeptejte se svého lékaře, podívejte se na internet nebo Facebookové stránky.

Co kdyby se vám něco stalo?

Je důležité mít plán pro případ vlastní nemoci, postižení nebo úmrtí. Poraďte se s právníkem o zřízení svěřeneckého fondu, trvalé plné moci pro zdravotní péči a finance a dalších nástrojů pro plánování majetku.

Poraďte se s rodinou a blízkými přáteli, kdo převezme odpovědnost za osobu s Alzheimerovou chorobou. Můžete si také vyhledat informace o místním úřadu veřejného opatrovníka, službě na ochranu dospělých nebo jiných službách. Některé z těchto organizací mají programy na pomoc osobě s Alzheimerovou chorobou ve vaší nepřítomnosti.

Veďte si zápisník pro odpovědnou osobu, která převezme péči. Tento zápisník by měl obsahovat následující informace:

telefonní čísla pro případ nouze

aktuální problémové chování a možná řešení

způsoby, jak osobu s Alzheimerovou chorobou uklidnit

potřebná pomoc při toaletě, krmení nebo péči o tělo

oblíbené činnosti nebo jídlo

Prohlédněte si zařízení pobytového typu nebo zařízení dlouhodobé péče ve vaší obci a vyberte několik možností. Sdílejte tyto informace s odpovědnou osobou. Pokud osoba s Alzheimerovou chorobou již není schopna žít doma, bude odpovědná osoba lépe schopna plnit vaše přání ohledně dlouhodobé péče.

Zvládání emocí a stresu

Péče o osobu s Alzheimerovou chorobou vyžaduje mnoho času a úsilí. Vaše práce se může stát ještě těžší, když se na vás daná osoba zlobí, zraňuje vaše city nebo zapomíná, kdo jste. Někdy se můžete cítit sklíčeně, smutně, osaměle, frustrovaně, zmateně nebo naštvaně. Tyto pocity jsou normální.

Zde je několik věcí, které si můžete říct a které vám mohou pomoci cítit se lépe:

Dělám, co je v mých silách.

To, co dělám, by bylo těžké pro každého.

Nejsem dokonalý a to je v pořádku.

Některé věci, které se dějí, nemohu ovlivnit.

Někdy prostě musím dělat to, co mi právě teď vyhovuje.

Budu si užívat chvíle, kdy můžeme být spolu v klidu.

I když udělám všechno, co mě napadne, člověk s Alzheimerovou chorobou bude mít stále problémové chování kvůli nemoci, ne kvůli tomu, co dělám já.

Pokusím se vyhledat pomoc poradce, pokud na mě bude péče příliš náročná.

Někteří pečovatelé zjistili, že jim návštěva kostela zvládat každodenní nároky, které jsou na ně kladeny. Jiným pomáhá najítrovnováhu a klid prostý pocit, že ve světě působí vyšší síly.

Získání odborné pomoci

Odborníci na duševní zdraví a sociální pracovníci vám pomohou vypořádat se s případným stresem. Pomohou vám porozumět pocitům, jako je hněv, smutek nebo dojem, že situaci nezvládáte. Mohou vám také pomoci připravit plány pro případ neočekávaných nebo náhlých událostí.

Odborníci si účtují hodinovou sazbu. Zeptejte se své zdravotní pojišťovny, které poradce pro duševní zdraví a služby hradí. Poté se informujte u svého lékaře o doporučeních na poradce.

Další tipy pro péči o sebe

Další věci, které byste měli mít na paměti, když o sebe pečujete:

Uvědomte si, že můžete cítit bezmoc a beznaděj ohledně toho, co se děje s osobou, o kterou pečujete.

Mějte se sebou soucit, pokud cítíte ztrátu a smutek.

Zamyslete se nad tím, proč jste se rozhodli pečovat o osobu s Alzheimerovou chorobou. Zeptejte se sami sebe, zda je to z lásky, loajality, pocitu povinnosti, náboženské povinnosti, finančních obav, strachu, zvyku nebo potrestání sebe sama.

Dovolte si prožít každodenní „povzbuzení“. Mohou to být dobré pocity z osoby, o kterou pečujete, podpora od ostatních lidí nebo čas strávený vlastními zájmy.

Další odkazy, které Vám mohou pomoct :

https://www.alzheimernf.cz/soubory/Alzheimer%20_Point_let%C3%A1k.pdf

https://centrum-senorina.cz/

http://www.alzheimercafe.cz/

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1669192758855_1

Přeloženo z: https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-caregiving-caring-yourself