Ne každé zvláštní chování seniora je příznakem počínající demence

Staří není choroba. Křehkost je typickým znakem seniorského věku a zároveň se zvyšuje riziko ztráty soběstačnosti. Syndrom demence může být jedním z faktorů křehkosti, ale ne každý starý člověk trpí demencí. Podle MUDr. Zuzany Šnajdrové z České gerontologické a geriatrické společnosti může být zmatenost u starších lidí způsobena různými faktory, včetně špatného sluchu nebo dehydratace.

Kdo je to vůbec geriatr a kdo ho potřebuje?

Geriatr se zabývá křehkými lidmi, kteří mají více chorob, křehnou a jsou na hraně soběstačnosti. V tomto případě věk nehraje roli. Avšak nejčastěji se jedná o lidi 65+, ale někteří lidé geriatra nepotřebují ani v 90.

Velmi často se člověk do péče geriatra dostane na doporučení praktického lékaře, ale nezřídka často jsou iniciátorem rodinní příslušnici v případě, že mají podezření na poruchu kognitivních funkcí. Nejčastějšími důvody jsou např. babička se nám ztrácí, nerozumíme si, změnila se její povaha… V tomto případě je vhodné, a v některých případech i nutné, aby součástí návštěvy geriatra byl i rodinný příslušník. Důležitou částí prvního vyšetření je totiž zmapování situace a zjištění závažnosti stavu seniora.

Nepanikaříme zbytečně?

Paní doktorka Šnajdrová říká, že ne každé změněné chování seniora je nutně příznakem demence. S narůstajícím věkem přibývají různé kognitivní poruchy, ale časté jsou také např. změny nálad u seniora, může se ztrácet i chuť komunikovat. V pozdějším věku nám leckteré věci nejdou a kvůli tomu se můžeme na sebe někdy zlobit.

U starších lidí mohou chybět typické příznaky určitých nemocí, např. při infekci močových cest, kdy senior necítí bolest, ale následkem je např. pomočování, nebo nedostatečné požívání tekutin, které může vést až k dehydrataci. A následná dehydratace může člověka dohnat třeba až k úrazu.

V případě podezření na demenci je potřeba se ptát „jak rychle to vzniklo?“, říká paní doktorka Šnajdrová. Vzniklo-li to akutně, je potřeba akutně pátrat, co se vlastně stalo. Pokud se příznaky objevují delší dobu, zjišťuje se nejprve, jaké bere senior léky, v jakém je psychickém rozpoložení, zda náhodou netrpí depresí.

Co je ještě normální a kdy už je problém?

Existuje určitý druh zapomnětlivosti, který tzv. nevadí. Možná se to stává i vám, že si nemůžete rozpomenout na jméno herce či filmu.

Pokud se však jedná o zapomínání věcí, které ovlivňují seniorům život, může se jednat o problém. Pokud se jedná např. o ženu, která celý život vařila a nemůže si najednou rozpomenout, jak se vaří jednoduchý pokrm apod.

U člověka, u kterého můžeme prohlásit, že trpí demencí, musí být zjištěny příznaky ve 3 oblastech tzv. ABC.

A (activity) – aktivity běžného života, B (behaviour) – příznaky týkající se chování, C (cognition)- kognice. Léčbu si následně přebírá neurolog.

Více si můžete poslechnout v záznamu z Alzheimer Café s MUDr. Zuzanou Šnajdrovou

Další použité zdroje: https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-mudr-ovani-babicka-neni-dementni-mozna-jen-spatne-slysi-87825