Nadace ČEZ nám pomůže rozšířit podporu

S radostí oznamujeme, že jsme získali grant od Nadace ČEZ na rozšíření našich možností podpory a osvěty v oblasti péče o lidi s Alzheimerovou nemocí a jejich rodiny.

Projekt zahrnuje zpřehlednění prezentace naší činnosti a osvětu na webu a také možnosti PR a fundraisungu, od kterých si slibujeme zvýšení povědomí o nabídce naší podopory a také snazší získávání prostředků na konkrétní podpůrné programy a projekty.

 

Děkujeme!!!

logoNADACE-CEZ CMYK