Kognitivní trénink na téma zvuky

Procvičte sluchovou paměť, poznejte o jaký zvuk se jedná

Kvízem, který procvičuje sluchovou paměť, provází aktivizační pracovnice odlehčovacího Centra Seňorina PhDr. Marta Ivanovičová. Zvuky jsou ve videu rozdělené do čtyř bloků:

  1. Zvuky dopravních prostředků
  2. Zvuky přírody
  3. Zvuky hudebních nástrojů
  4. Zvuky domácích zvířat

Zazní zvuk a vaším úkolem je poznat, co ho vydává. S rozpoznáním zvuku pomůže také doprovodný obrázek, který je nejprve rozmazaný a postupně se zaostřuje. To, abyste měli šanci poznat zvuk i bez něj.

Mezi aktivizace seniorů s demencí patří kognitivní trénink, který slouží k procvičení různých funkcí mozku a dokáže smysluplně naplnit čas. Procvičovat můžeme zrakovou, sluchovou, čichovou, hmatovou či chuťovou paměť, pozornost nebo slovní zásobu. Kognitivní trénink prospívá především lidem s počínající nebo středně těžkou demencí a rodinným pečujícím.

Podklady připravila PhDr. marta Ivanovičová, zpracovala Mgr. Jaroslava Švarcbachová a finální video sestříhal Jan Hrdý. Projekt finančně podpořila polečnost Hello bank! Děkujeme.

Syndrom demence může být důsledkem Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy nemoci, vaskulární nebo stařecké demence. Cílenými aktivitami můžeme prodloužit období soběstačnosti a  zpomalit pokles kognitivních funkcí. Vedle kognitivního tréninku pomáhá také vykonávání běžných činností, procházky se psem, kreslení, poslouchání hudby nebo vzpomínaní nad starými fotografiemi.

Mohlo by vás zajímat