Kde na mapě hledat dědečka, jak mňouká robotická kočka a čím pomáhá virtuální realita? 

Využívání technologií na podporu života s demencí je v posledních letech stále populárnější a ani Česká republika není výjimkou. Vzhledem k rychle stárnoucí populaci je potřeba účinných intervencí na podporu osob s demencí a jejich pečovatelů důležitější než kdy dříve. Jednou z nejslibnějších oblastí technologických inovací v oblasti péče o osoby s demencí je vývoj asistenčních technologií, tedy vývoj zařízení nebo systémů, které se používají ke zlepšení funkčních schopností osob s kognitivním nebo fyzickým postižením. Příklady asistenčních technologií pro osoby s demencí zahrnují paměťové pomůcky, zařízení pro sledování GPS a různé komunikační aplikace.

V České republice je pro osoby s demencí a jejich pečovatele k dispozici řada možností asistenčních technologií. Jedním z příkladů je aplikace, která využívá technologii GPS, která pomáhá osobám s demencí seznámit se s okolím,  a také jim poskytuje informace o blízkých důležitých místech, jako jsou nemocnice, lékárny apod. 

Při vybavování si vzpomínek z minulosti pomáhá osobám s demencí aplikace „Memory Lane„, která má jednoduché rozhraní a obsahuje řadu paměťových pomůcek, jako jsou fotografie a zvukové nahrávky.

Kromě toho lze k podpoře osob s demencí využít i přenosná zařízení a technologie, jako jsou chytré hodinky a fitness trackery, které lze použít ke sledování úrovně fyzické aktivity a monitorování spánku a také k poskytování připomínek a upozornění pečovatelům. GPS trackery mohou osoby s demencí nosit u sebe, čímž jim pomáhají zajistit jejich bezpečnost. Fungují tak, že komunikují se satelity a poskytují informace o poloze v reálném čase, takže pečovatelé mohou neustále vědět, kde se jejich blízký nachází. To může být užitečné zejména pro osoby s demencí, které mají sklon k bloudění, protože to pomáhá snížit riziko, že se ztratí. Mnohé GPS trackery jsou navíc vybaveny také SOS tlačítkem, které lze stisknout v případě nouze a odeslat tak upozornění pečovateli nebo určenému kontaktu. Ten pak může okamžitě reagovat a poskytnout rychlou pomoc, pokud je to potřeba.

Jako potenciální nástroj pro osoby s demencí se zkoumá také technologie virtuální reality, kterou lze využít k vytvoření simulace známého prostředí, například za účelem snížení úzkosti a agitovanosti u osob s demencí. V současné době probíhá několik výzkumný projektů, které studují využití technologie virtuální reality k vytvoření virtuálního prostředí, které simuluje zážitky ze života pacienta.

Také se v posledních letech rozvíjí využití sociálních robotů pro osoby s demencí. Jedním z takových příkladů sociálního robota je robotická kočka, která je příjemná na dotek, vydává zvuky a vibruje (vrní). Takováto „kočka“, na kterou nemůže mít nikdo alergickou reakci, má ověřený pozitivní behaviorální a psychologický dopad na osoby s demencí a bylo zjištěno, že interakce s kočkou vedla k významnému snížení agitovanosti, úzkosti a deprese u osob s tímto onemocněním. 

Sociální komunikační roboti vyvinutí na základu „chatbota“ zvládají jednoduchou konverzaci s osobou s počínající demencí a dokonce zadávají a kontrolují kognitivní cvičení.  Podmínkou funkční konverzace je schopnost pacienta rozumnět mluvenému slovu a také dobře artikulovat. 

Sociální roboti mohou být slibnou intervencí pro osoby s demencí a jejich pečovatele. 

Pro ty, kdo mají z onemocnění Alzheimerovou nemocí obavy a chtěli by se preventivně otestovat a procvičovat kognitivní funkce svého mozku, byla vyvinuta řada aplikací pro kognitivní trénink a testování. Uvedeme například „Terrapino“, kde se uživatel na základě vyplněného dotazníku dozví svoje skóre ARA (Alzheimer Risk Assessment) a míru rizika onemocnění Alzheimerovou nemocí. Následně může využít tuto aplikaci k různým cvičením, sledování počtu kroků za den a také získat aktuální informace o vývoji léčby apod.  

Přestože je využívání technologií na podporu osob s demencí v České republice zatím v plenkách, potenciální přínosy jsou zřejmé. S tím, jak bude výzkum v této oblasti postupovat a jak budou dostupné nové technologie, je pravděpodobné, že role technologií v podpoře osob s demencí a jejich pečovatelů bude i nadále růst. Je však důležité si uvědomit, že samotná technologie nemůže nahradit lidskou interakci, vztahy a přímou péči. Je nezbytné používat technologie spíše jako doplněk tradiční sociální služby a rodinné péče než jako její náhradu. Kromě toho je důležité zajistit, aby osoby s demencí byly schopny technologii používat a rozumět jí, aby bylo chráněno jejich soukromí a bezpečnost.

Reference:

Strong, J. (2020). Immersive virtual reality and persons with dementia: a literature review. Journal of gerontological social work63(3), 209-226. 

Pike, J., Picking, R., & Cunningham, S. (2021). Robot companion cats for people at home with dementia: A qualitative case study on companotics. Dementia20(4), 1300-1318. 

Ly, N. T., Hurtienne, J., Tscharn, R., Aknine, S., & Serna, A. (2015, September). Towards intelligent and implicit assistance for people with dementia: Support for orientation and navigation. In Proceedings of the XVI International Conference on Human Computer Interaction (pp. 1-4). 

Topfer, L. A. (2016). GPS locator devices for people with dementia. 

Brainquist [Website]. (n.d.). Promethist. Retrieved from https://www.promethist.com/

Terrapino [Website]. (n.d.). Terrapino. Retrieved from https://www.terrapino.com/

https://www.memorylanegames.com/