Intimita a sexuální problematika

Tento dokument pojednává o intimitě a sexuálních záležitostech pro osoby s demencí, s cílem pomoci jejich rodinám a pečovatelům. Popisuje důležitost těchto otázek v jejich životě a způsoby, jak se s nimi vypořádat, jak řešit některé problémy, které mohou nastat.

Intimita a sexualita

Potřeba blízkosti je velmi důležitou a přirozenou součástí našeho života.

Intimita je dávání a přijímání lásky a náklonnosti. Zahrnuje starostlivý dotek, empatické porozumění, útěchu v nouzi, lásku a pocit bezpečí ve vztazích.

Sexualita je pocit sexuální touhy, který se projevuje prostřednictví sexuální aktivity. Stejně jako intimita je i sexualita přirozeným projevem lidských potřeb. Pro mnoho lidí však sexualita přesahuje úzké pojetí pohlavního styku. Sexualita je spjata s mnoha širšími projevy intimity, jako je fyzická blízkost, líbání a objímání.

Jak ovlivňuje intimitu a sexualitu demence?

Lidé s demencí nadále potřebují láskyplné a bezpečné vztahy a pečující doteky. Jejich individuální způsoby dávání a přijímání náklonnosti se budou lišit.  V důsledku onemocnění někteří lidé s demencí se mohou stát náročnými a necitlivými k potřebám druhých a méně schopni poskytovat pečující podporu své rodině a přátelům. Může také dojít ke změnám v projevech jejich sexuality. Někteří lidé nadále touží po sexuálním kontaktu, zatímco jiní mohou ztratit zájem o sexuální aktivity. Jiní mohou projevovat nevhodné sexuální chování. Partneři mohou zažívat různé pocity ohledně pokračování sexuálního vztahu s osobou trpící demencí. Mezi ně mohou patřit pocity odmítnutí, nechuti a viny. Může být užitečné diskutovat konkrétní situaci s odborníkem. Pomoci vám může váš lékař nebo organizace Freya , pod níž působí sexuální asistentky a asistenti.

Změněné sexuální chování

Je důležité si uvědomit, že jakékoli zvláštní nebo netypické chování je součástí nemoci. Osoba s demencí již nemusí vědět, co si počít se sexuální touhou nebo kdy či kde ji vhodně uplatnit.

Zvýšené sexuální požadavky

Někteří partneři zjišťují, že se touha osoby po sexuální aktivitě zvyšuje, což může vyústit v nepřiměřené a vyčerpávající požadavky, často v nevhodnou dobu nebo na nevhodných místech. Příležitostně může dojít k agresi, pokud nejsou potřeby uspokojeny. Může se stát, že budete muset zůstat v bezpečí, izolováni od agresivního partnera či partnerky, dokud nedojde ke změně nálady. Někteří partneři si stěžují, že se cítí jako objekt, když s blízkou osobou s demencí měli intimní styk, protože může okamžitě zapomenout, k čemu došlo.

Snížený sexuální zájem

Mnoho lidí s demencí ztrácí zájem o fyzický vztah a mohou se stát velmi uzavřenými. Mohou přijímat fyzický kontakt od ostatních, ale neiniciují náklonnost. Partneři se mohou cítit zranění a zmatení ztrátou zájmu.

Ztráta zábran

Lidé s demencí někdy ztrácejí zábrany a mají sexuální narážky, nebo se svlékají a osahávají na veřejnosti. Sexuální narážky se někdy dějí proto, že si osoba s demencí splete jiného člověka se svým partnerem.

Někdy se můžete ocitnout při situaci, která na první pohled vypadá sexuálně, jako například když spatříte ženu, která si zvedá sukni. Svlékání v této situaci, ale může být náznakem něčeho něco jiného, například tím může dávat najevo, že potřebuje jít na toaletu.

Zvládání nevhodného sexuálního chování – co zkusit

– Zvažte všechny možné důvody nevhodného chování. Může jít například o potřebu jít na toaletu, nepohodlí nebo nudu.

– Jemně odrazujte od nevhodného chování.

– Snažte se soustředit na osobu, ne na chování.

– Pokud je to možné, snažte se odvést pozornost nebo přesměrovat na jinou činnost.

– Najděte způsoby, jak do každodenní rutiny zařadit různé formy dotyků, aby osoba získala nějaký fyzický kontakt. Masáže, držení za ruce a objímání jsou způsoby, jak pokračovat v poskytování láskyplných doteků.

Nezapomeňte…

Stejně jako u všech problémů, kterým čelí rodiny a pečovatelé pro osoby s demencí, může pomoci diskuse s chápající osobou.

Podpora a náklonnost přátel a rodiny vám může pomoci situaci zvládnout, stejně jako mluvit o problémech v podpůrné skupině. Vědomí, že ostatní prošli podobnou zkušeností, pomáhá získat pocit, že na to nebo „v tom“ nejste sami.

Kde hledat další pomoc?

https://www.freya.live/cs

https://open.spotify.com/episode/2Ywoh5XsODTaaEBaY6Zudc

Přeloženo a adaptováno z: https://www.dementia.org.au/sites/default/files/helpsheets/Helpsheet-CaringForSomeone19-IntimacyAndSexualIssues_english.pdf