Inspirovali jsme na konferenci INSPIRUJTE SE!

Naší misí je podporovat nemocné Alzheimerovou nemocí a jejich rodiny. Jeden z pilířů této mise je osvěta a inspirace v oblasti péče o lidi s demencí. Propagujeme mimo jiné inovativní metodiku Montessori  principy v péči o seniory.

A tak jsme vděční pořadatelům konference Péče o seniory – Inspirujte se! (Název i obsah jako pro nás šitý na míru), že nás přizvali k účasti. Naše metodička Mgr. Kateřina Pinkasová přednesla příspěvek, který v kostce principy Montessori zaměřené na péči o seniory posluchačům přiblížil. Odpoledne pak za pomoci aktivizační pracovnice odlehčovací služby Centrum Seňorina Mgr. Aleny Hrabánkové zrealizovala workshop pro zájemce, kterým teorie nestačila.

Těší nás zájem o nový přístup v péči postavený na mottu “Pomoz mi, abych to zvládl sám.” A doporučujeme také jednodenní akreditovaný kurz Montessori principy v péči o seniory, který vede právě Katka Pinkasová, v Praze jako otevřený kurz každý měsíc v konkrétním termínu v zasedačce Paláce Ymca pro rodinné i profesionální pečující, nebo na objednávku ve vašem zařízení. Obracejte se na paní Markétu Veselou, která kurzy organizuje, na email seminar@centrum-senorina.cz. Inspirujte se – pro lepší péči o seniory!

Foto Alena Hrabánková, Simona Bagárová.