Informace pomáhají. Vydali jsme sadu edukačních letáků

Nové edukační letáky aneb Alzheimerova nemoc v kostce.

Ztráta paměti, změny osobnosti, dezorientace… to jsou jen některé z příznaků Alzheimerovy nemoci i jiných typů demence. Poznáte je, když se začnou projevovat? Nemocní se často mohou cítit izolovaní od okolního světa a nepochopení. S podporou společnosti ČEPS, a.s., jsme připravili sadu letáků, které nastíní nejdůležitější aspekty nemoci, poradí, jak pomoci svým blízkým a jak je smysluplně zapojit do každodenních aktivit.

V České republice žije v současnosti okolo 150 tisíc osob s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Nediagnostikovaných je však mnohem více. Do roku 2036 se navíc očekává nárůst nemocných až na dvojnásobek. Nemoc se, bohužel, nedá ani vyléčit, ani zastavit. Pomocnou rukou, pochopením, cvičením či aktivizací kognitivních schopností však můžeme svým blízkým „věnovat“ čas, kdy se mohou ještě radovat ze života a alespoň částečně se spoléhat sami na sebe.

Alzheimerova nemoc v kostce

Alzheimerova nemoc je sice nejčastěji diagnostikována u osob starších 64 let, ale nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Rodina častokrát ani nepostřehne, že se s jejich blízkými děje něco zvláštního. Roztržitost a zapomnětlivost pak někdy přikládají uspěchané době nebo stresu. Často se navíc nepodaří odhalit počínající příznaky včas. Přitom na včasné zahájení léčby je klíčové. I s medikací je ovšem péče o nemocného člena rodiny nesmírně fyzicky i psychicky náročná a vždy nepřináší jen radosti. Ve společnosti a někdy i v samotných rodinách nemocného totiž chybí to podstatné – informace.

Díky finanční podpoře společnosti ČEPS, a.s., se nám podařilo připravit sadu osvětových letáků (Alzheimerova nemoc dnes a zítra, S prevencí proti demenci, I s Alzheimerem se dá učit, Služby a péče pro osoby s demencí a jejich rodiny v rámci ČR, Montessori principy v péči o seniory), které přinášejí nejen informace o Alzheimerově nemoci i jiných typech demence, ale seznámí vás s rizikovými faktory, spouštěči nemoci, prevencí i možnostmi, jak pomoci svému blízkému, u něhož se začínají projevovat první známky nemoci. Poskytnou vám rovněž vhled do podpůrných sociálních služeb, které mohou rodiny nemocného využívat, a dozvíte se také více o moderních principech v péči o seniory – konkrétně Montessori metodice.

Letáky byly distribuovány do různých středisek, komunit a institucí, kde budou zdrojem informací nejen rodinám pečujícím o nemocné, ale osvětu šíříme i mezi nejrizikovější skupinu – seniory, kterých se plíživý nástup nemoci může týkat osobně. I oni mají totiž svůj „osud“ ve svých rukou. Vážné důsledky nemoci se dají částečně oddálit.

Naše letáky jsme kromě Prahy rozeslali například do Brna (Ženy50, z. s.), Českých Budějovic (Klub Aktiv, z.s.), Jihlavy (Svaz důchodců ČR – Senioři České republiky, z. s.), Liberce (Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.), Olomouce (Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého), Ostravy (Společnost senior, z.s., Mendelova univerzita), Pardubic (Seniorcentrum), Plzně (TOTEM, z.s.) nebo Ústí nad Labem (Univerzita třetího věku Jana Evangelisty Purkyně). Děkujeme všem spřízněným institucím i za finanční podporu, bez které by letáky nevznikly.

Společně plníme naše poslání: Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat nebo se podívejte na stránky našich projektů:
www.nfsenorina.cz
www.centrum-senorina.cz
www.vsechnojenormalni.cz