DALŠÍ ALZHEIMER CAFÉ JIŽ 7. 11. !

Co Alzheimer Café vlastně je a kdo se ho účastní

Je to příjemné a neformální místo pro setkávání lidí s demencí, jejich blízkých a odborníků. Každé první úterý v měsíci tu mohou všichni návštěvníci společně s ostatními sdílet nejen své obavy, ale i zkušenosti a radosti spojené s péčí. Na každé setkání je zván někdo z řad odborníků, kdo formou rozhovoru s moderátorem poskytuje zajímavé informace o konkrétním tématu a na koho se mohou návštěvníci obrátit s dotazy. V ostatním čase návštěvníci Alzheimer Café potkávají především jeden druhého. Nad hrnkem kávy si tak mohou vyměnit cenné zkušenosti a informace s vědomím, že nejsou sami, kdo prochází stejně těžkým obdobím.

Téma příštího Alzheimer Café je „Jak zastupovat člověka s demencí“

Hostem bude tentokrát advokát Mgr. Jan Kliner, který bude hovořit o tom, zda člověk s demenci může jednat sám za sebe, případně jak dlouho v závislosti na vývoji nemoci, jaké možnosti máme v zastupování člověka s demencí, na co si dát pozor apod.

Kdy a kde se akce koná

Alzheimer Café se koná vždy každé první úterý v měsíci od 18:00 v příjemných prostorách Centra Seňorina, Na Poříčí 36. Domácí prostředí tohoto odlehčovacího centra je zcela bezbariérové a bezpečné, a umožňuje tedy přístup i lidem s pohybovými obtížemi. Díky podpoře našich dárců, které si velmi vážíme, je Alzheimer Café pro všechny účastníky zcela zdarma. Na jednotlivá Alzheimer Café se nemusíte předem ani na místě nijak zapisovat. Přijít a odejít můžete kdykoliv a účast na jednom setkání vás nijak nezavazuje k těm dalším.

Budeme se na vás i vaše blízké moc těšit.