Co se skrývá za projektem „Všechno je normální?“

Osvětový projekt Všechno je normální , do kterého se zapojily známé české osobnosti, seznamovala po dobu 3 let veřejnost s projevy a následky ALZHEIMEROVY NEMOCI a to prostřednictvím kalendářů a velkoformátových fotografií s touto tématikou. Splést si zubní pastu s krémem na boty, vyrazit v županu do ulic nebo vařit svíčkovou ze svíček, může znít absurdně. Pro lidi s touto nemocí však ne.

Obecně cílem projektu Všechno je normální není jen podpora nemocných, ale i šíření povědomí o těžkostech a nesnázích, s nimiž se oni sami a jejich rodiny denně potýkají.

Martina Preissová – Patronka projektu

Martina Preissová, herečka Národního divadla a patronka Nadačního fondu Seňorina, přišla s myšlenkou uměleckého kalendáře, do nějž chtěla zahrnout slavné osobnosti. Tak vznikl nápad na skvělý projekt, který jsme se rozhodli realizovat. Všichni v Nadačním fondu Seňorina nadšeně souhlasili.

Proč?

Osvěta

Alzheimerova nemoc je závažným problémem v oblasti veřejného zdraví, který postihuje miliony lidí na celém světě. Odhaduje se, že v současné době je touto nemocí postiženo přibližně 24 milionů lidí. Navzdory jejímu častému výskytu si mnoho lidí neuvědomuje dopad této nemoci na jednotlivce a rodiny. Tato neinformovanost může přispívat ke stigmatizaci a mylnému chápání nemoci, což postiženým ztěžuje přístup k potřebné pomoci a službám. Zvyšování povědomí o Alzheimerově nemoci může pomoci odstranit stigma a zlepšit porozumění, což povede ke zlepšení péče a zdrojů pro osoby postižené touto nemocí. Zvyšováním informovanosti můžeme pomoci zajistit, aby se lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám dostalo podpory a péče, kterou potřebují.

Zvyšování povědomí o Alzheimerově nemoci může pomoci lidem, kteří jí jsou zasaženi. Větší informovanost může vést k včasné diagnostice a intervenci, což vede k lepší péči a podpoře osob trpících touto nemocí. Lékaři a pečovatelé mohou jednotlivcům pomoci zvládat jejich příznaky a plánovat budoucnost, pokud je Alzheimerova nemoc odhalena včas. Zlepšení informovanosti může navíc pomoci při snižování zátěžestresu pečovatelů. Osoby a rodiny postižené Alzheimerovou chorobou se mohou cítit více podporováni a méně izolováni, protože lépe rozumí tomuto onemocnění. Lepší povědomí může vést k vyšší finanční podpoře výzkumů a k průlomovým objevům v léčbě a péči o nemocné. Upozorňováním na důležitost výzkumu Alzheimerovy choroby můžeme přispět k urychlení pokroku na cestě k lepší léčbě, a nakonec i k vyléčení.

Sdílení příběhů

Sdílení příběhů o péči o osoby s demencí je důležité z několika důvodů. Především to může pomoci odbourat stigma a izolaci, které tyto situace často provázejí. Péče o osobu s demencí může být náročná a pečující může mít pocit, že je jediný, kdo jí prochází. Na druhou stranu ale může být také plná radosti, smíchu a neobvyklých situací. Sdílením zkušeností s ostatními může získat útěchu v podobě vědomí, že není sám a že i ostatní mají za sebou podobné výzvy.

Sdílení nám může pomoci učit se jeden od druhého a zachovat si optimismus. Může také vést k objevení nových taktik nebo doporučení pro řešení obtížných situací, o kterých pečovatelé dříve neuvažovali. Kromě toho může naslouchání zkušenostem jiných lidí pomoci získat nadhled a empatii.

Příběhy

Taťána Medvecká
pro Nadační fond Seňorina servírovala pravou svíčkovou se svíčkami
ZTRÁTA SOUDNOSTI A ROZPOZNÁVÁNÍ.
Co je k jídlu a co není? Někdo nechce jíst vůbec, někdo si nepamatuje, že už obědval, a někdo je schopen sníst cokoli. A co teprve kuchařka, která ztrácí soudnost…

Foto poukazuje na to, že lidé s demencí občas jí věci, které nejsou k jídlu.

Daniela Drtinová
pro Nadační fond Seňorina dělala rozhovor s lamami
NEVĚDĚT, S KÝM MLUVÍM.
Říkat dceři maminko, nepoznávat manžela, mluvit s cizími lidmi jako s dávnými známými. Lamy to naštěstí neřeší.


Marek Zelinka

NAKLÁDÁNÍ S PENĚZI – jak na Nový rok, tak po celý rok, a bohužel možná i hůř… Lidé, u kterých se postupně rozvíjí Alzheimerova nemoc, ztrácejí dříve nebo později povědomí o hodnotě peněz a rozumném nakládání s nimi. Rodinní příslušníci se obávají okamžiku, kdy díky diagnóze jejich blízký provede nějakou neuváženou finanční transakci. Přestože se jedná o jeho finanční prostředky, často v této fázi nemoci začíná rodina řešit možnosti omezení svéprávnosti. Jak toto dilema s respektem vykomunikovat?

Více najdete na http://vsechnojenormalni.cz