Co potřebujete vědět o Alzheimerově nemoci

Světový den Alzheimerovy nemoci se každoročně slaví 21. září. V tento den se svět soustředí na zvyšování povědomí o Alzheimerově chorobě. Toto onemocnění patří mezi nejrozšířenější formy demence, což je soubor poruch, které narušují duševní funkce. Světový den Alzheimerovy choroby je ideální příležitostí k tomu, abychom hledali nové způsoby boje proti následkům této nemoci.

Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, což je obecné označení pro ztrátu paměti a dalších kognitivních schopností, které jsou natolik závažné, že narušují každodenní život. Alzheimerova choroba představuje 60-80 % případů demence. Alzheimerova choroba není běžnou součástí stárnutí. Největším známým rizikovým faktorem je zvyšující se věk a většina lidí s Alzheimerovou chorobou je starší 65 let.

Jaké jsou nečastější projevy?

Nejčastějším časným příznakem Alzheimerovy nemoci jsou potíže se zapamatováním nově získaných informací. S věkem si většina z nás si nakonec všimne zpomaleného myšlení a občasných problémů se zapamatováním určitých věcí. Závažná ztráta paměti, zmatenost a další závažné změny ve fungování naší mysli však mohou být známkou toho, že mozkové buňky selhávají.

Alzheimerovy změny obvykle začínají v části mozku, která ovlivňuje učení. Jak Alzheimerova choroba postupuje mozkem, vede ke stále závažnějším příznakům, mezi které patří dezorientace, změny nálad a chování, prohlubující se zmatenost v událostech, čase a místě, neopodstatněná podezření vůči rodině, přátelům a profesionálním pečovatelům, závažnější ztráta paměti a změny chování a potíže s mluvením, polykáním a chůzí.

.

Pro lidi se ztrátou paměti nebo jinými možnými příznaky Alzheimerovy choroby může být obtížné rozpoznat, že mají problém. Příznaky demence mohou být zřejmější pro členy rodiny nebo přátele. Každý, kdo pociťuje příznaky podobné demenci, by měl co nejdříve navštívit lékaře. Léčbou se může prodloužit fáze, kdy se nemocný cítí lépe.

Jak pomáhá Nadační Fond Senořina?

Nadační fond Seňorina fandí důstojné péči o seniory. Jsme partnerem odlehčovací služby Centrum Seňorina, které nabízí rodinnou atmosféru a uplatňuje Montessori přístup v péči o seniory s demencí.

Sdílíme znalosti a dovednosti, které činí péči o nemocného snazší. Vzděláváme pečující a veřejnost. Spolupracujeme s renomovanými zahraničními experty a učíme se od nich. Své znalosti předáváme v ČR prostřednictvím akreditovaného kurzu. Točíme videa, vydáváme brožury a pořádáme osvětové výstavy pro veřejnost. Na našich stránkách můžete najít články, které se zaměřují na nejrůznější témata, které souvisí s demencí.

Během Alzheimer Café, každé první úterý v měsíci, můžete anonymně potkat odborníky a ptát se na témata zdravotní, sociální, právní i psychologická. Možnost sdílet své pocity s ostatními je velkou úlevou a pomocí.

Nově nahráváme podcast Aloisovy otázky s odborníky a pečujícími. Zajímaví hosté nám odpovídají na otázky, které rodiny s Alzheimerovou nemocí trápí, a hledají na ně odpovědi.

Jak pomáhá naše Centrum Senořina?

Centrum Seňorina je cenově dostupná pobytová a ambulantní odlehčovací sociální služba s Montessori přístupem v péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Každému klientovi věnuje až sedm hodin podpory a péče denně, z toho tři hodiny padnou na individuální péči a čtyři hodiny na podporu během činností, které probíhají ve skupině a předcházejí sociálnímu vyloučení.

Sociální pracovnice a profesionálně proškolené pečovatelky se ke všem klientům chovají s maximálním respektem. S jejich podporou mohou klienti dělat vše, co chtějí a na co ještě stačí. Vedle toho mají každé dopoledne kondiční cvičení a fyzioterapii a další dvě terapeutické činnosti během dne. Nejčastěji kognitivní trénink, kolektivní čtení, ergoterapii, muzikoterapii, arteterapii, canisterapii, reminiscenční terapii (vzpomínání), aromaterapii nebo dramaterapii.

Mottem centra v podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta je „aby ještě prožil radostný čas,“, v přístupu Montessori: „Pomoz mi, abych to zvládl sám.“  a taky pobyt v útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „jako doma.“